al + hno3 loãng

Phản ứng Al + HNO3 loãng đi ra N2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài xích tập luyện sở hữu tương quan về Al sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

10Al + 36HNO3 loãng → 10Al(NO3)3 + 3N2 ↑ + 18H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: al + hno3 loãng

1. Phương trình chất hóa học của phản xạ Al ứng dụng với HNO3

10Al + 36HNO3 → 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

2. Điều khiếu nại nhằm Al ứng dụng với HNO3

Dung dịch HNO3 loãng.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Nhỏ HNO3 vô ống thử sở hữu chứa chấp sẵn 1 lá nhôm.

4. Hiện tượng phản xạ

Nhôm (Al) tan dần dần vô hỗn hợp, thấy xuất hiện tại sủi lớp bọt do khí tạo ra.

5. Cách lập phương trình hóa học

Bước 1: Xác quyết định những vẹn toàn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số lão hóa, kể từ cơ xác lập hóa học lão hóa – khử:

Al0+HN+5O3Al+3NO33+N02+H2O

Chất khử: Al; hóa học oxi hóa: HNO3.

Bước 2: Biểu thao diễn quy trình lão hóa, quy trình khử

- Quá trình oxi hóa: Al0Al+3+3e

- Quá trình khử: 2N+5+10eN20

Bước 3: Tìm thông số tương thích mang đến hóa học khử và hóa học oxi hóa

Quảng cáo

10×3×Al0Al+3+3e2N+5+10eN20

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình chất hóa học. Kiểm tra sự cân đối số vẹn toàn tử của những yếu tắc ở nhì vế.

10Al + 36HNO3 → 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

6. Mở rộng lớn đặc điểm hoá học tập của nhôm

6.1. Vị trí vô bảng tuần trả và thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử

- Nhôm sở hữu số hiệu vẹn toàn tử 13, nằm trong group IIIA, chu kì 3 của bảng tuần trả.

Al + HNO3 loãng → Al(NO3)3 + N2 + H2O | Al + HNO3 đi ra N2

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1, hoặc [Ne]3s23p1 .

- Nhôm dễ dàng nhượng bộ cả 3 electron hóa trị nên sở hữu số lão hóa +3 trong số phù hợp hóa học.

6.2. Tính hóa học vật lý

- Nhôm là sắt kẽm kim loại white color bạc, giá buốt chảy ở 660oC, khá mượt, dễ dàng kéo sợi, dễ dàng dát mỏng mảnh.

- Nhôm là sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (D = 2,7 g/cm3); dẫn năng lượng điện, dẫn nhiệt độ chất lượng.

6.3. Tính hóa học hóa học

Nhôm là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh (chỉ sau sắt kẽm kim loại kiềm và sắt kẽm kim loại kiềm thổ):

Al → Al3++ 3e

Quảng cáo

a. Tác dụng với phi kim

Nhôm khử dễ dàng và đơn giản những phi kim trở thành ion âm.

- Với oxi: Tại ĐK thông thường, nhôm bền vô bầu không khí bởi sở hữu lớp oxit vô cùng mỏng mảnh, bền bảo đảm. Khi châm, bột nhôm cháy vô bầu không khí với ngọn lửa sáng sủa chói, lan nhiều nhiệt:

4Al + 3O2 to 2Al2O3

- Bột nhôm tự động bốc cháy Lúc xúc tiếp với clo

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

b. Tác dụng với axit

- Nhôm khử dễ dàng và đơn giản ion H+ vô hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng trở thành H2.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

- Al ứng dụng mạnh với axit HNO3 loãng, H2SO4 quánh, nóng; HNO3 quánh, giá buốt.

Ví dụ:

Al + 4HNO3 loãng → Al(NO3)3 + NO + H2O

2Al + 6H2SO4 đặc to Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

- Nhôm ko ứng dụng với axit H2SO4 quánh, nguội; HNO3 quánh, nguội.

c. Tác dụng với oxit sắt kẽm kim loại – Phản ứng nhiệt độ nhôm

- Tại nhiệt độ phỏng cao, Al khử được rất nhiều ion sắt kẽm kim loại vô oxit như (Fe2O3, Cr2O3,CuO…) trở thành sắt kẽm kim loại tự tại.

- Ví dụ:

2Al + Fe2O3 to Al2O3 + 2Fe.

Al + HNO3 loãng → Al(NO3)3 + N2 + H2O | Al + HNO3 đi ra N2

Quảng cáo

d. Tác dụng với nước

- Vật vì như thế nhôm ko ứng dụng với H2O ở bất kì nhiệt độ phỏng nào là vì như thế sở hữu lớp oxit bảo đảm. Nếu đập quăng quật lớp bảo đảm, nhôm khử được nước ở nhiệt độ phỏng thông thường, tuy nhiên phản xạ nhanh gọn lẹ tạm dừng vì như thế tạo ra kết tủa Al(OH)3.

e. Tác dụng với hỗn hợp kiềm

2Al + 2NaOH + 6H2O →2Na[(Al(OH)4] + 3 H2

Phương trình ion thu gọn:

2Al + 2OH- + 6H2O → 2[(Al(OH)4]- + 3 H2

Với lịch trình cơ phiên bản hoàn toàn có thể viết:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3 H2

6.4. Ứng dụng và hiện trạng tự động nhiên

a. Ứng dụng

- Nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm sở hữu điểm mạnh nhẹ nhõm, bền so với bầu không khí và nước nên được sử dụng thực hiện vật tư sản xuất thương hiệu lửa, máy cất cánh, xe hơi, tàu ngoài hành tinh …

- Nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm sở hữu white color bạc, rất đẹp nên dùng làm thiết kế mái ấm cửa ngõ, tô điểm thiết kế bên trong.

- Nhôm nhẹ nhõm, dẫn năng lượng điện chất lượng nên được sử dụng thực hiện thừng dẫn năng lượng điện.

- Nhôm dẫn năng lượng điện chất lượng, không nhiều bị han, ko độc nên được sử dụng thực hiện khí cụ mái ấm nhà bếp.

- Bột nhôm trộn với oxit Fe (hỗn phù hợp tecmit) dùng làm hàn đàng ray.

b. Trạng thái tự động nhiên

- Trong đương nhiên nhôm chỉ tồn bên trên bên dưới dạng phù hợp hóa học.

- Nhôm là yếu tắc thông dụng loại 3 vô vỏ trái khoáy khu đất, sau oxi và silic.

- Hợp hóa học của nhôm sở hữu vô khu đất sét, mica, boxit, criolit …

6.5. Sản xuất nhôm

Trong công nghiệp nhôm được phát triển bằng phương pháp năng lượng điện phân nhôm oxit giá buốt chảy.

a. Nguyên liệu

Quặng boxit, bộ phận chính: Al2O3.2H2O

b. Điện phân nhôm oxit giá buốt chảy

+ Tại catot (cực âm): Al3+ + 3e → Al

+ Tại anot (cực dương): 2O2- → O2 + 4e

Phương trình năng lượng điện phân: 2Al2O3 dpnc 4Al + 3O2

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Kim loại nhẹ nhõm, white color bạc, được phần mềm thoáng rộng vô cuộc sống là

A. Fe. B. Ag. C. Cu. D. Al.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

+ Nhôm (Al) là sắt kẽm kim loại white color bạc, mượt, mềm, nhẹ nhõm, dẫn năng lượng điện dẫn nhiệt độ chất lượng.

+ Al được phần mềm thoáng rộng vô đời sống: phát triển kim loại tổng hợp siêu nhẹ nhõm thực hiện máy cất cánh, thương hiệu lửa; trang trí; sản xuất thừng dẫn điện; hàn đàng ray.

Câu 2: Hòa tan trọn vẹn m gam Al vô hỗn hợp HNO3 loãng, chiếm được láo lếu phù hợp bao gồm 0,12 mol khí NO2 và 0,08 mol khí NO (phản ứng ko tạo ra NH4NO3). Giá trị của m là
A. 3,24. B. 8,1. C. 6,48. D. 10,8.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn số mol electron:

→ 3nAl = nNO2 + 3nNO

→ 3.nAl = 0,12 + 3.0,08

→ nAl = 0,12 mol

→ mAl = 0,12.27 = 3,24g

Câu3: Số electron lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử Al là

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Cấu hình electron của vẹn toàn tử yếu tắc Al (Z = 13): 1s22s22p63s23p1

Câu 4: Hòa tan trọn vẹn m gam Al vì như thế hỗn hợp NaOH dư chiếm được 5,6 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 2,7 B. 4,5 C. 5,4 D. 6,75

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nH2 = 0,25 mol

Áp dụng quyết định luật bảo toàn electron:

3.nAl = 2.nH2

→ mAl = 23nH2 .27 = 4,5 gam

Câu 5: Hòa tan không còn m gam bột Al vô hỗn hợp HCl chiếm được 2,24 lít H2 (đktc). Nếu hòa tan 2m gam bột Al vô hỗn hợp Ba(OH)2 được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A, 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Đặt số mol Al vô m gam Al vì như thế x (mol)

Bảo toàn electron mang đến phản xạ của Al với HCl

Xem thêm: tra cứu hộ chiếu bằng cmnd

3.nAl = 2.nH2 (1)

→ 3x = 2.nH2 (1)

Bảo toàn electron mang đến phản xạ của Al với Ba(OH)2

→ 3.2x = 2.nH2(2)

nH2(2) = 2.nH2 (1)

nH2(2) = 2.0,1 = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 6: Cho một lá nhôm vô ống thử chứa chấp hỗn hợp Hg(NO3)2, thấy sở hữu một tấm thủy ngân bám bên trên mặt phẳng nhôm. Hiện tượng tiếp sau để ý được là

A. khí hiđro bay đi ra mạnh.

B. khí hiđro bay đi ra tiếp sau đó tạm dừng tức thì.

C. lá nhôm bốc cháy.

D. lá nhôm tan tức thì vô thủy ngân và không tồn tại phản xạ.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo nên với Hg láo lếu hống. Hỗn hống Al ứng dụng với nước tạo nên khí H2

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

Câu 7:Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A.HNO3 quánh, nguội. B. Cu(NO3)2. C. HCl. D. KOH.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Al ko phản xạ với HNO3 quánh, nguội, H2SO4 quánh nguội

Câu 8: Cho 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al vô nước dư chỉ chiếm được hỗn hợp chứa chấp có một không hai một muối bột. Khối lượng Ba là

A. 3,425 gam. B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam. D. 2,740 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Công thức muối bột Ba(AlO2)2

nAl = 2nBa (1)

Lại có: mAl + mBa = 3,82

→ 27.nAl + 137.nBa = 3,82 (2)

nAl = 0,04 mol; nBa = 0,02 mol

→ mBa = 0,02.137 = 2,740 gam

Câu 9:Phản ứng chất hóa học xẩy ra vô tình huống nào là tiếp sau đây ko nằm trong loại phản xạ nhiệt độ nhôm?

A. Al ứng dụng với Fe2O3 nung giá buốt. B. Al ứng dụng với CuO nung giá buốt.
C. Al ứng dụng với Fe3O4 nung giá buốt. D. Al ứng dụng với axit H2SO4 quánh giá buốt.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Phản ứng nhiệt độ nhôm là phản xạ mang đến nhôm ứng dụng với oxit sắt kẽm kim loại ở nhiệt độ phỏng cao.

Câu 10:Lấy láo lếu phù hợp bao gồm Al, Al2O3 và Fe2O3 dìm vô hỗn hợp NaOH dư. Phản ứng hoàn thành, hóa học bị hoà tan là:

A. Al, Al2O3. B. Fe2O3, Fe. C. Al, Fe2O3.D. Al, Al2O3, Fe2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Al2O3 + 2NaOH →2NaAlO2 + H2O.

Câu 11: Cho phương trình phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tỉ lệ a : b là
A. 1 : 3. B. 2 : 3. C. 2 : 5. D. 1 : 4

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

→ a : b = 1 : 4

Câu 12:Cho 3,24 gam Al ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư. Sau Lúc phản xạ kết đốc, thể tích khí H2 (ở đktc) bay đi ra là:

A.2,688 lít. B. 4,032 lít.

C.8,736 lít. D. 1,792 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta sở hữu nAl = 3,24 : 27 = 0,12 mol

Al + NaOH + H2O NaAlO2 + H2

nH2=32nAl = 32.0,12 = 0,18 mol

VH2 = 0,18.22,4 = 4,032 lít

Câu 13:Nhôm bền vô môi trường xung quanh nước và bầu không khí là do

A. nhôm là sắt kẽm kim loại tầm thường sinh hoạt.

B. sở hữu màng oxit Al2O3 bền vững và kiên cố bảo đảm.

C. sở hữu màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững và kiên cố bảo đảm.

D. nhôm sở hữu tính thụ động với bầu không khí và nước.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Nhôm là sắt kẽm kim loại sinh hoạt mạnh.Tại ĐK thông thường, nhôm phản xạ với oxi tạo ra trở thành lớp Al2O3 mỏng mảnh bền vững và kiên cố. Lớp oxit này bảo đảm dụng cụ vì như thế nhôm, ko mang đến nhôm ứng dụng với oxi vô bầu không khí và nước, bao gồm Lúc đun giá buốt.

Câu 14:Để khử trọn vẹn mgam láo lếu phù hợp CuO và PbO cần thiết 8,1g sắt kẽm kim loại nhôm, sau phản xạ chiếm được 50,2g láo lếu phù hợp 2 sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là

A. 53,4g B. 57,4g C. 54,4g D. 56,4g

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nAl = 8,1 : 27 = 0,3 mol

nAl2O3=nAl2=0,32=0,15 mol

Áp dụng quyết định luật bảo toàn khối lượng:

mhh oxit+mAl=mAl2O3+mKL

→ m + 8,1 = 0,15.102 + 50,2

→ m = 57,4 gam

Câu 15: Cho láo lếu phù hợp X bao gồm Al và Al2O3 sở hữu tỉ trọng lượng ứng là 0,18 : 1,02. Cho X tan vô hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ chiếm được hỗn hợp Y và 0,672 lít khí H2 (đktc). Cho Y ứng dụng với 200 ml hỗn hợp HCl được kết tủa Z. Nung Z ở nhiệt độ phỏng cao cho tới lượng ko thay đổi được 3,57g hóa học rắn. Nồng phỏng mol của hỗn hợp HCl là
A. 0,35M hoặc 0,45M. B. 0,07M hoặc 0,11M.

C. 0,07M hoặc 0,09M. D. 0,35M hoặc 0,55M.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nH2 = 0,03

Bảo toàn electron: 3.nAl = 2.nH2

→ nAl = 0,02 → mAl = 0,54g

Al và Al2O3 sở hữu tỉ trọng lượng ứng là 0,18 : 1,02

mAl2O3 = 0,540,18.1,02=3,06g

nAl2O3 = 0,03 mol

Bảo toàn yếu tắc Al →nNaAlO2 = nAl + 2.nAl2O3 = 0,08 mol

nAl2O3thu được = 3,57 : 102 = 0,035 mol

nAl(OH)3 = 0,07 mol

Trường phù hợp 1: NaAlO2 + HCl + H2O Al(OH)3 + NaCl

nHCl = nAl(OH)3 = 0,07 mol

→ CM HCl = 0,070,2 = 0,35M

Trường phù hợp 2:

NaAlO2+HCl+H2OAlOH3+NaCl0,07 0,07 0,07 mol

NaAlO2 + 4HCl AlCl3+NaCl+2H2O(0,080,07) 0,04 mol

→ nHCl = 0,11 mol

→ CM HCl = 0,110,2 = 0,55M

Câu 16: Trong công nghiệp, Al được phát triển kể từ quặng boxit

A. vì như thế cách thức năng lượng điện phân giá buốt chảy.

B. vì như thế cách thức nhiệt độ luyện .

C. vì như thế cách thức thủy luyện.

D. Trong lò cao.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Trong công nghiệp, Al được phát triển kể từ quặng boxit vì như thế cách thức năng lượng điện phân giá buốt chảy.

2Al2O3 criolitdpnc 4Al + 3O2

Câu 17: Oxi hóa trọn vẹn 8,1 gam nhôm cần thiết vừa vặn đầy đủ V lít khí clo (đktc). Giá trị của V là

A. 7,84. B. 10,08. C. 6,72. D. 11,2.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

2Al + 3Cl2 t° 2AlCl3

nCl2=32nAl=32.8,127=0,45 molVCl2=10,08 (l)

Xem thêm: biển báo tốc độ

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 4Al + 3O2 → 2Al2O3
 • 2Al + 3S → Al2S3
 • Al + Cl2 → AlCl3
 • 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
 • 2Al + 3H2SO4(loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2
 • 2Al + 6H2SO4(đặc) → Al2(SO4)3 + 3SO2 ↑ + 6H2O.
 • 8Al + 30HNO3(loãng) → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Al + 6HNO3(đặc, nóng) → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
 • 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3H2
 • Phản ứng hóa học:2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • 2Al + 3Br2 → 2AlBr3
 • 2Al + 3I2 → 2AlI3
 • 2Al + 3F2 → 2AlF3
 • 4Al + 3C → Al4C3
 • 2Al + 2NH3 → 2AlN + 3H2
 • 4Al + 3CO2 → 2Al2O3 + 3C
 • 2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu
 • 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu
 • 2Al + 3Cu(NO3)2 → 3Cu + 2Al(NO3)3
 • 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
 • 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe
 • 8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe
 • 2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe
 • Al + 3FeCl3 → AlCl3 + 3FeCl2
 • Al + FeCl3 → AlCl3 + Fe
 • 2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe
 • Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + FeSO4
 • 2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)3
 • Al + 3Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 + Al(NO3)3
 • 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr
 • 2Al + Cr2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + 2Cr
 • 2Al + 3PbO → Al2O3 + 3Pb
 • 2Al + 3SnO → Al2O3 + 3Sn
 • 8Al + 3Mn3O4 → 4Al2O3 + 9Mn
 • Al + 3AgNO3 → 3Ag + Al(NO3)3
 • 2Al + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn
 • 2Al + 3Pb(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Pb
 • 4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Si
 • 2Al + 3CaO → Al2O3 + 3Ca
 • 10Al + 6NH4ClO4 → 5Al2O3 + 9H2O + 6HCl + 3N2
 • 8Al + 3KClO4 → 4Al2O3 + 3KCl
 • 2Al + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + S ↓
 • 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3 + 12H2O + 3H2S ↑
 • 8Al + 27HNO3 → 9H2O + 3NH3 ↑ + 8Al(NO3)3
 • Al + 4HNO3 → 2H2O + NO ↑ + Al(NO3)3
 • 2Al + 6HF → 3H2 ↑ + 2AlF3
 • 2Al + 3H2S → Al2S3 + 3H2
 • 2Al + 6CH3COOH → 2(CH3COO)3Al + 3H2
 • 2Al + 2H3PO4 → 3H2 ↑ + 2AlPO4
 • 2Al + 6HBr → 3H2 ↑ + 2AlBr3
 • 4Al + K2Cr2O7 → Al2O3 + 2Cr + 2KAlO2
 • 8Al + 21H2SO4 + 3K2Cr2O7 → 4Al2(SO4)3 + 21H2O + 3K2SO4 + 6CrSO4
 • 2Al + 3H2O → Al2O3 + 3H2
 • Al + 6KNO3 → 2Al2O3 + 3N2 ↑ + 6KAlO2
 • 8Al + 2H2O + 3NaNO3 + 5NaOH → 3NH3 ↑ + 8NaAlO2
 • 8Al + 18H2O + 3KNO3 + 5KOH → 3NH3 ↑ + 8KAl(OH)4
 • 2Al + 4BaO → 3Ba + Ba(AlO2)2
 • 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2
 • Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 ↑ + Ca(AlO2)2
 • 2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2 ↑ + Ba(AlO2)2
 • 2Al + 2H2O + 2KOH → 3H2 ↑ + 2KAlO2
 • 2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 ↑ + 2NaAlO2

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-nhom-al.jsp