các công thức

Tuyensinh247.com gửi cho tới những sỹ tử toàn cỗ các công thức toán học tập lớp 12 canh ty những em rất có thể giải quyết và xử lý những vấn đề kể từ cơ bạn dạng cho tới khó khăn và đạt sản phẩm cao vô kỳ thi đua tới đây.

PHẦN I: ĐẠI SỐ

Bạn đang xem: các công thức

1. Tam thức bậc 2
2. Bất đẳng thức Cauchy
3. Cấp số cộng
4. Cấp số nhân
5. Phương trình, bất phương trình chứa chấp độ quý hiếm tuyệt đối
6. Phương trình, bất phương trình chứa chấp căn
7. Phương trình, bất phương trình logarit
8. Phương trình, bất phương trình mũ
9. Lũy thừa
10. Logarit1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Phần II. LƯỢNG GIÁC
Bao bao gồm 3 đề chính lớn
1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng vô tam giác

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-3

Xem thêm: biển báo tốc độ

Phần III. ĐẠO HÀM – TÍCH PHÂN – HÌNH HỌC – NHỊ THỨC NEWTON

1. Đạo hàm
2. Bảng những nguyên vẹn hàm
3. Diện tích hình phẳng lặng – Thể tích vật thể tròn trặn xoay
4. Phương pháp tọa phỏng vô mặt mũi phẳng
5. Phương pháp tọa phỏng vô ko gian
6. Nhị thức Newton

Untitled-1

1

2

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-1

Xem thêm: 1 gam bằng bao nhiêu kg

Untitled-2

Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!

Tuyensinh247.com