cách tính thuế

cách tính thuế TNCN

Đối với những người làm việc thì việc đóng góp thuế thu nhập cá thể là yếu tố được rất nhiều sự quan hoài. Vậy cách tính thuế tncn ra sao là đúng? Có những nấc đóng góp thuế thu nhập cá thể nào? Hãy nhằm nội dung nội dung bài viết tiếp sau đây nhưng mà MISA MeInvoice trả lời vướng mắc này của những người làm việc.

Bạn đang xem: cách tính thuế

cách tính thuế TNCN

thuế thu nhập cá thể là gì

Thuế thu nhập cá thể (hay còn được ghi chép là thuế TNCN) là khoản chi phí trích rời khỏi kể từ thu nhập mỗi tháng của những người làm việc nhằm đóng góp mang đến ban ngành Thuế nộp vô ngân sách cộng đồng của phòng nước. Đối với những người làm việc có thu nhập không tới thu nhập quy tấp tểnh cần thiết đóng góp thuế thì ko cần thiết tiến hành nhiệm vụ đóng góp thuế TNCN. Người làm việc đem người thân trong gia đình dựa vào sẽ tiến hành miễn trừ thuế TNCN theo gót quy tấp tểnh của pháp lý.

Thông qua chuyện những vấn đề bên trên, rất có thể thấy người dân có thu nhập càng tốt thì nấc thuế TNCN nên đóng góp tiếp tục càng rộng lớn.

Lưu ý: Để thăm dò hiểu kỹ rộng lớn về một số trong những vấn đề của thuế TNCN, hãy coi bên trên nội dung bài viết coi tăng tiếp sau đây.

2. Quy tấp tểnh về sự đóng góp thuế thu nhập cá nhân

Về việc tiến hành đóng góp thuế TNCN sẽ sở hữu những quy tấp tểnh so với từng đối tượng người tiêu dùng, tình huống một cơ hội rõ ràng và rõ rệt như được nêu tiếp sau đây.

2.1. Đối tượng cần thiết đóng góp thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 2 Luật Thuế TNCN được phát hành và sửa thay đổi thời điểm năm 2012 đem quy tấp tểnh về 2 đối tượng người tiêu dùng nên nộp thuế thu nhập cá thể như sau:

Đối tượng 1: Cá nhân cư trú

Là group người làm việc đem nhà tại hoặc mướn ngôi nhà thông thường xuyên bên trên nước Việt Nam theo gót quy tấp tểnh của pháp lý và đem thời hạn mướn bên trên 183 ngày vô năm tính thuế hoặc cá thể đem điểm ở thông thường xuyên ở nước Việt Nam kể từ 183 ngày trở lên trên vô 1 năm hoặc 12 mon Tính từ lúc khi xuất hiện bên trên nước Việt Nam. Được biết thêm ngày cho tới và ngày chuồn sẽ tiến hành tính là 01 ngày.

Đối với cá thể trú ngụ thì đem 2 tình huống cần thiết tiến hành đóng góp thuế thu nhập cá thể là:

 • Cá nhân ký phối hợp đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên
 • Cá nhân ký phối hợp đồng làm việc bên dưới 03 mon hoặc ko ký ăn ý đồng lao động

Đối tượng 2: Cá nhân ko cư trú

Là group người ko đầy đủ ĐK thỏa mãn nhu cầu trở thành cá thể trú ngụ thì được xác lập nằm trong group đối tượng người tiêu dùng cá thể ko trú ngụ. Thông thông thường cá thể ko trú ngụ là những người dân quốc tế cho tới nước Việt Nam sinh sống và thao tác.

Xem thêm một số nội dung bài viết liên quan

2.2. Những địa thế căn cứ pháp luật về sự đóng góp thuế TNCN

 • Luật Thuế TNCN năm 2007
 • Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Luật thuế thu nhập cá thể năm 2012
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC
 • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

2.3. Mức đóng góp thuế thu nhập cá nhân

Việc xác nhận nấc đóng góp thuế thu nhập cá thể được chia thành 2 dạng là biểu thuế lũy biến đổi từng phần và biểu thuế toàn phần.

Biểu thuế lũy chào bán toàn phần là phần vận dụng mang đến thu nhập tính thuế chi phí công, chi phí lương bổng, sale của cá thể và tổ chức triển khai. Mức đóng góp thuế được quy tấp tểnh ở biểu thuế lũy biến đổi từng phần như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 cho tới 120 Trên 5 cho tới 10 10
3 Trên 120 cho tới 216 Trên 10 cho tới 18 15
4 Trên 216 cho tới 384 Trên 18 cho tới 32 20
5 Trên 384 cho tới 624 Trên 32 cho tới 52 25
6 Trên 624 cho tới 960 Trên 52 cho tới 80 30
7 Trên 960  Trên 80 35

Biểu thuế toàn phần là vận dụng mang đến thu nhập tính thuế kể từ những hoạt động và sinh hoạt góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền vốn liếng, chuyển nhượng ủy quyền BDS, chuyển nhượng ủy quyền thương nghiệp, trúng phần thưởng, phiên bản quyền, nhận gia tài quá tiếp, tiến thưởng tặng. Mức đóng góp thuế TNCN được quy tấp tểnh ở biểu thuế toàn phần như sau:

Thu nhập tính thuế Thuế suất (%)
Thu nhập từ trên đầu tư vốn 5
Thu nhập kể từ phiên bản quyền, nhượng quyền thương mại 5
Thu nhập kể từ trúng thưởng  10
Thu nhập kể từ quá tiếp, tiến thưởng tặng 10
Thu nhập kể từ chuyển nhượng ủy quyền vốn liếng quy tấp tểnh bên trên khoản 1 Điều 13 của Luật này 20
Thu nhập kể từ chuyển nhượng ủy quyền thị trường chứng khoán quy tấp tểnh bên trên khoản 1 Điều 13 của Luật này 0,1
Thu nhập kể từ chuyển nhượng ủy quyền không cử động sản 2

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá thể so với từng group đối tượng người tiêu dùng là trọn vẹn không giống nhau, tuy vậy đều tùy thuộc vào công thức tính thuế thu nhập cá thể như sau:

Công thức tính thuế TNCN cơ bản

3.1. Cách tính thuế TNCN so với cá thể cư trú

Trường ăn ý 1: Cách tính thuế TNCN so với cá thể trú ngụ đem ăn ý đồng làm việc bên trên 03 mon và đem thu nhập nhập kể từ chi phí công, chi phí lương

Những công thức vận dụng nhằm tính thuế TNCN

(1): Thuế TNCN cần thiết nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

(2): Thu nhập tính thuế = Thu nhập nên Chịu thuế – những khoản hạn chế trừ.

(3): Thu nhập nên Chịu thuế = Tổng chi phí lương bổng có được – Các khoản được miễn thuế.

Sử dụng công thức bên trên theo gót trật tự (1) (2) (3) nhằm tính thuế thu nhập cá thể theo gót công việc như sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập cá thể tới từ chi phí lương bổng, chi phí thừa nhận được.

Bước 2: Tính những khoản được miễn thuế  

Những khoản thu nhập kể từ chi phí lương bổng của cá thể được miễn thuế là:

Xem thêm: đổi đài tệ sang vnd

 • Khoản chi phí lương bổng tăng ca ngoài giờ, thao tác đêm hôm đem nấc lương bổng cao hơn nữa giờ hành chủ yếu.
 • Thu nhập của thuyền viên là kẻ nước Việt Nam thao tác mang đến thương hiệu tàu nước Việt Nam vận tải đường bộ quốc tế hoặc thao tác bên trên thương hiệu tàu quốc tế.

Bước 3: Tính thu nhập nên Chịu thuế theo gót công thức số (3)

Bước 4: Tính những khoản hạn chế trừ 

Những khoản được hạn chế trừ được quy tấp tểnh bao gồm:

 • Giảm trừ gia đạo so với cá thể nộp thuế với nấc 123 triệu đồng/năm tương tự 11 triệu đồng/tháng và so với người dựa vào là 4.4 triệu đồng/tháng.
 • Giảm trừ những khoản đóng góp chi phí tự động nguyện gồm những: chi phí đóng góp bảo đảm, kể từ thiện, khuyến học tập, góp phần quỹ nhân đạo và hưu trí.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế (2)

Để tính thuế suất cần thiết đóng góp, chúng ta nên vận dụng bảng biểu thuế lũy biến đổi từng phần so với người dân có thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công, sale ở mục “mức đóng góp thuế thu nhập cá nhân”. Sau khi chúng ta tiếp tục hiểu rằng thu nhập tính thuế và thuế suất, chúng ta vận dụng công thức tính số (1) tiếp tục rời khỏi được chi phí thuế thu nhập cá thể rất cần phải đóng góp.

Như vậy tất cả chúng ta rất có thể thấy sau khoản thời gian tiếp tục hiểu rằng nhị biến đổi là “thu nhập tính thuế” và “thuế suất” tiếp tục tính được nấc thuế thu nhập cá thể cần thiết đóng góp theo gót cách thức lũy tiến bộ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng rất có thể vận dụng cách thức rút gọn gàng bằng phương pháp tính “thu nhập tính thuế” và vận dụng bảng tiếp sau đây nhằm rời khỏi nấc thuế TNCN rất cần phải đóng góp.

Bậc  Thu nhập tính thuế  Thuế suất Cách tính số thuế TNCN nên nộp
Cách tính 1 Cách tính 2
1 Đến 5 triệu  5% 0 triệu + 5% thu nhập tính thuế  5% thu nhập tính thuế
2 Trên 5 triệu – 10 triệu 10% 0,25 triệu + 10% thu nhập tính thuế bên trên 5 triệu 10% thu nhập tính thuế – 0,25 triệu
3 Trên 10 triệu – 18 triệu 15% 0,75 triệu + 15% thu nhập tính thuế bên trên 10 triệu 15% thu nhập tính thuế – 0,75 triệu
4 Trên 18 triệu – 32 triệu 20% 1,95 triệu + 20% thu nhập tính thuế bên trên 18 triệu 20% thu nhập tính thuế – 1,65 triệu
5 Trên 32 triệu – 52 triệu 25% 4,75 triệu + 25% thu nhập tính thuế bên trên 32 triệu 25% thu nhập tính thuế – 3,25 triệu
6 Trên 52 triệu – 80 triệu 30% 9,75 triệu + 30% thu nhập tính thuế bên trên 52 triệu 30 % thu nhập tính thuế – 5,85 triệu
7 Trên 80 triệu 35% 18,15 triệu + 35% TNTT bên trên 80 triệu 35% TNTT – 9,85 triệu

Trường ăn ý 2: Cách tính thuế TNCN so với cá thể ko ký ăn ý đồng làm việc hoặc ký phối hợp đồng làm việc bên dưới 03 mon.

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy tấp tểnh với nội dung là cá thể trú ngụ ký phối hợp đồng làm việc bên dưới 03 mon hoặc ko ký phối hợp đồng làm việc có thu nhập bên dưới 2.000.000 đồng/tháng thì ko cần thiết Chịu thuế với nấc 10%. Trường ăn ý cá thể trú ngụ ký phối hợp đồng làm việc bên dưới 03 mon hoặc ko ký phối hợp đồng làm việc có thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công bên trên 2.000.000 đồng/tháng thì nên khấu trừ là 10%.

Công thức tính thuế thu nhập cá thể mang đến tình huống 02 là:

Thuế thu nhập cá thể nên nộp = 10% x Tổng thu nhập trước lúc trả

3.2. Cách tính thuế TNCN so với cá thể ko cư trú

Theo quy tấp tểnh của pháp lý cá thể ko trú ngụ sẽ không còn được xem khoản hạn chế trừ gia đạo nên có thể cần phải có thu nhập to hơn 0 thì tiếp tục nên Chịu nấc khấu trừ thuế thu nhập cá thể là 20%. Những khoản nhưng mà group đối tượng người tiêu dùng cá thể ko trú ngụ được hạn chế là khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí, góp phần khuyến học tập, thực hiện thiện nguyện.

Công thức tính thuế thu nhập cá thể so với cá thể ko trú ngụ là:

  Thuế thu nhập cá thể nên nộp = 20% x Thu nhập Chịu thuế

Trong đó: Thu nhập Chịu thuế bao hàm chi phí công, chi phí lương bổng và những khoản thu không giống nhưng mà cá thể nộp thuế nhận vô kỳ tính thuế.

4. Cách tính thuế TNCN online

Hiện ni, việc tính tay và vận dụng những công thức tính thuế bên trên tiếp tục không thể phổ cập khi công ty, cá thể chi trả thu nhập cho tất cả những người làm việc rất có thể tính thuế TNCN bên trên khối hệ thống trực tuyến. Dưới đó là 2 cách tính thuế TNCN bên trên khối hệ thống online.

4.1. Tính thuế thu nhập cá thể bên trên Luật Việt Nam

Bước 1: Truy cập vô đàng link của Luật nước Việt Nam nhằm tính thuế thu nhập cá thể TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập tổng thu nhập của những người cần thiết tính thuế TNCN.

Bước 3: Nhập số người dựa vào. Nếu không tồn tại người dựa vào thì bỏ lỡ.

Bước 4: Nhận được thành phẩm thuế TNCN rất cần phải đóng góp vô mỗi tháng.

4.2. Tính thuế TNCN bên trên Thư viện pháp luật

Bước 1: Truy cập vô đàng liên kết của thuvienphapluat nhằm tính thuế TNCN TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập tổng thu nhập của những người cần thiết tính thuế TNCN.

Bước 3: Nhập lương bổng đóng góp bảo đảm, nếu khách hàng ko đóng góp bảo đảm thì nhập là 0

Bước 4: Nhập số người dựa vào. Nếu không tồn tại người dựa vào thì nhập 0

Bước 5: Nhận được thành phẩm thuế TNCN rất cần phải đóng góp vô mỗi tháng.

5. Thu nhập Chịu thuế và những khoản hạn chế trừ

Thu nhập Chịu thuế là tổng thu nhập của cá thể được chi trả, ko bao hàm những khoản như sau:

 • Tiền ăn trưa, chi phí ăn thân mật buổi.
 • Tiền phụ cấp cho liên hệ Smartphone.
 • Tiền phụ cấp cho đồng phục.
 • Tiền công tác làm việc phí.
 • Thu nhập kể từ chi phí lương bổng nhưng mà làm việc thực hiện tăng ngoài giờ.

Những khoản được hạn chế trừ thuế TNCN bao gồm:

 • Giảm trừ gia cảnh: Cá nhân nộp thuế với nấc 132 triệu đồng/năm tương tự 11 triệu đồng/tháng và so với người dựa vào là 4.4 triệu đồng/tháng.
 • Các khoản BHXH nên (BHXH, BHYT, BHTN) và bảo đảm quan trọng đặc biệt tùy vô ngành nghề ngỗng đòi hỏi.
 • Giảm trừ những khoản đóng góp chi phí tự động nguyện gồm những: chi phí đóng góp bảo đảm, kể từ thiện, khuyến học tập, góp phần quỹ nhân đạo và hưu trí.

Trong bại liệt, ĐK nhằm tính hạn chế trừ gia đạo cho tất cả những người dựa vào là:

 • Người nộp thuế tiếp tục ĐK và được cấp cho mã số thuế.
 • Người nộp thuế cần thiết nộp những làm hồ sơ chứng tỏ người dựa vào.

6. Lời kết

Trên đó là chỉ dẫn cụ thể cách tính thuế TNCN so với từng đối tượng người tiêu dùng không giống nhau nhưng mà MISA MeInvoice mong muốn gửi cho tới những độc giả. Hy vọng những vấn đề này tiếp tục giúp cho bạn tình thuế thu nhập cá thể một cơ hội đơn giản và đúng mực. Dường như, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm tăng nhiều vấn đề tương quan không giống bên trên MeInvoice.vn.

Xem thêm: thiên hà milky way

Ngoài rời khỏi, nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu kịp lúc yêu cầu quy đổi và dùng chứng kể từ khấu trừ thuế TNCN năng lượng điện tử theo Nghị tấp tểnh 123, Thông tư 78, Công ty CP MISA tiếp tục phát triển ứng dụng MISA AMIS Thuế TNCN đáp ứng khá đầy đủ những nhiệm vụ bệnh kể từ năng lượng điện tử tiên tiến nhất, cùng theo với nhiều quyền lợi tuyệt hảo như:

 • Cung cấp cho cỗ làm hồ sơ ĐK kiểu theo gót Thông tư 78, đơn vị chức năng dùng kiểu này nộp ĐK với Cơ thuế quan.
 • Đáp ứng thiết lập kiểu, lập và ký năng lượng điện tử kiểu bệnh kể từ khấu trừ theo gót Nghị tấp tểnh 123, Thông tư 78.
 • Xử lý những bệnh kể từ tiếp tục lập khi đem sơ sót.
 • Lập và nộp bảng kê dùng bệnh kể từ khấu trừ thuế TNCN năng lượng điện tử gửi Cơ thuế quan.
Giao diện module “Chứng kể từ khấu trừ thuế” bên trên ứng dụng MISA AMIS Thuế TNCN

Video trình làng ứng dụng MISA Amis Thuế TNCN

Nếu Quý công ty quan hoài và mong muốn tư vấn free về ứng dụng MISA AMIS Thuế TNCN, hãy nhanh chóng ĐK bên trên trên đây, Shop chúng tôi tiếp tục tương tác lại vô thời hạn sớm nhất: