cty tnhh

Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn

Bạn đang xem: cty tnhh

1. Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn

Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn bao hàm doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn một member và doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên là công ty sở hữu kể từ 02 cho tới 50 member là tổ chức triển khai, cá thể. 

Thành viên phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia sản không giống của công ty vô phạm vi số vốn liếng đang được canh ty vô công ty, trừ tình huống quy tấp tểnh bên trên khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn liếng canh ty của member chỉ được chuyển nhượng ủy quyền bám theo quy tấp tểnh bên trên những điều 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member là công ty tự một đội chức hoặc một cá thể thực hiện căn nhà chiếm hữu (sau phía trên gọi là căn nhà chiếm hữu công ty). 

Chủ chiếm hữu doanh nghiệp phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia sản không giống của doanh nghiệp vô phạm vi số vốn liếng điều lệ của doanh nghiệp.

(Khoản 7 Điều 2, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hồ sơ ĐK doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn

Hồ sơ ĐK doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn, gồm:

- Giấy kiến nghị ĐK công ty.

- Điều lệ doanh nghiệp.

- Danh sách member.

- Bản sao những sách vở và giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp luật của cá thể so với member là cá thể, người thay mặt bám theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai so với member là tổ chức triển khai và văn phiên bản cử chuyên viên thay mặt bám theo ủy quyền; sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với người thay mặt bám theo ủy quyền của member là tổ chức triển khai.

Đối với member là tổ chức triển khai quốc tế thì phiên bản sao sách vở và giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai cần được hợp lí hóa lãnh sự;

+ Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với căn nhà góp vốn đầu tư quốc tế bám theo quy tấp tểnh Luật Đầu tư.

(Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020)

3. Đặc điểm và vốn liếng canh ty của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

3.1. Đặc điểm của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên sở hữu tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên ko được phát triển CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên được phát triển trái khoán bám theo quy tấp tểnh của Luật này và quy tấp tểnh không giống của pháp lý sở hữu liên quan; việc phát triển trái khoán riêng rẽ lẻ cần vâng lệnh quy tấp tểnh bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020..

(Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.2. Góp vốn liếng xây dựng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên Lúc ĐK xây dựng công ty là tổng mức vốn phần vốn liếng canh ty của những member khẳng định canh ty và ghi vô Điều lệ doanh nghiệp.

Thời hạn canh ty vốn:

- Thành viên cần canh ty vốn liếng cho quý doanh nghiệp đầy đủ và đích loại gia sản đang được khẳng định Lúc ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận đem, nhập vào gia sản canh ty vốn liếng, tiến hành giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm đem quyền chiếm hữu gia sản. 

Trong thời hạn này, member sở hữu những quyền và nhiệm vụ ứng với tỷ trọng phần vốn liếng canh ty đang được khẳng định. 

- Trường hợp ý ko canh ty vốn liếng đích loại gia sản cam kết:

Thành viên doanh nghiệp chỉ được canh ty vốn liếng cho quý doanh nghiệp bởi vì loại gia sản không giống với gia sản đang được khẳng định nếu như được sự giã trở nên của bên trên 50% số member còn sót lại.

- Trường hợp ý vượt lên thời hạn vẫn ko canh ty vốn liếng hoặc canh ty ko đủ:

Sau thời hạn quy tấp tểnh nêu bên trên nhưng mà vẫn đang còn member ko canh ty vốn liếng hoặc ko canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty đang được khẳng định thì được xử lý như sau:

Xem thêm: tập đọc lớp 1

+ Thành viên ko canh ty vốn liếng bám theo khẳng định đương nhiên không thể là member của công ty;

+ Thành viên ko canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty đang được khẳng định sở hữu những quyền ứng với phần vốn liếng canh ty đang được góp;

+ Phần vốn liếng canh ty ko canh ty của những member được rao bán bám theo quyết nghị, ra quyết định của Hội đồng member.

Trường hợp ý sở hữu member ko canh ty vốn liếng hoặc ko canh ty đầy đủ số vốn liếng đang được khẳng định, doanh nghiệp cần ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ, tỷ trọng phần vốn liếng canh ty của những member ngay số vốn liếng đang được góp vô thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày sau cùng cần canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty bám theo quy tấp tểnh nêu bên trên.

Các member ko canh ty vốn liếng hoặc ko canh ty đầy đủ số vốn liếng đang được khẳng định cần phụ trách ứng với tỷ trọng phần vốn liếng canh ty đang được khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp đột biến vô thời hạn trước thời gian ngày doanh nghiệp ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ và tỷ trọng phần vốn liếng canh ty của member.

Lưu ý: Trừ tình huống quy tấp tểnh bên trên khoản 2 Điều 47 Luật , người canh ty vốn liếng phát triển thành member của doanh nghiệp Tính từ lúc thời khắc đang được giao dịch phần vốn liếng canh ty và những vấn đề về người canh ty vốn liếng quy tấp tểnh bên trên những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi không thiếu thốn vô tuột ĐK member. Tại thời khắc canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty, doanh nghiệp cần cung cấp giấy tờ ghi nhận phần vốn liếng canh ty cho tới member ứng với độ quý hiếm phần vốn liếng đang được canh ty.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.3. Giấy ghi nhận phần vốn liếng góp

Nội dung giấy tờ ghi nhận vốn liếng canh ty của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên, gồm:

- Tên, mã số công ty, vị trí trụ sở chủ yếu của công ty;

- Vốn điều lệ của công ty;

- Họ, thương hiệu, vị trí liên hệ, quốc tịch, số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với member là cá nhân; thương hiệu, mã số công ty hoặc số sách vở và giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai, vị trí trụ sở chủ yếu so với member là tổ chức;

- Phần vốn liếng canh ty, tỷ trọng phần vốn liếng canh ty của trở nên viên;

- Số và ngày cung cấp giấy tờ ghi nhận phần vốn liếng góp;

- Họ, thương hiệu, chữ ký của những người thay mặt bám theo pháp lý của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp ý giấy tờ ghi nhận phần vốn liếng canh ty bị rơi rụng, bị nứt hoặc bị hủy diệt bên dưới kiểu dáng không giống, member được doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ ghi nhận phần vốn liếng canh ty bám theo trình tự động, giấy tờ thủ tục quy tấp tểnh bên trên Điều lệ doanh nghiệp.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

4. Đặc điểm và vốn liếng canh ty của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn một trở nên viên

4.1.  Đặc điểm doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn một trở nên viên

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member sở hữu tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member ko được phát triển CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member được phát triển trái khoán bám theo quy tấp tểnh của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy tấp tểnh không giống của pháp lý sở hữu liên quan; 

Việc phát triển trái khoán riêng rẽ lẻ bám theo quy tấp tểnh bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020.

(Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

4.2 Quy tấp tểnh về vốn liếng canh ty của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn một member Lúc ĐK xây dựng công ty là tổng mức vốn gia sản tự căn nhà chiếm hữu doanh nghiệp khẳng định canh ty và ghi vô Điều lệ doanh nghiệp.

- Chủ chiếm hữu doanh nghiệp cần canh ty vốn liếng cho quý doanh nghiệp đầy đủ và đích loại gia sản đang được khẳng định Lúc ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận đem, nhập vào gia sản canh ty vốn liếng, tiến hành giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm đem quyền chiếm hữu gia sản. Trong thời hạn này, căn nhà chiếm hữu doanh nghiệp sở hữu những quyền và nhiệm vụ ứng với phần vốn liếng canh ty đang được khẳng định.

Trường hợp ý ko canh ty đầy đủ vốn liếng điều lệ vô thời hạn

Trường hợp ý ko canh ty đầy đủ vốn liếng điều lệ vô thời hạn nêu bên trên, căn nhà chiếm hữu doanh nghiệp cần ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ bởi vì độ quý hiếm số vốn liếng đang được canh ty vô thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày sau cùng cần canh ty đầy đủ vốn liếng điều lệ.

Trường hợp ý ko đầy đủ vốn liếng canh ty đang được khẳng định so với nhiệm vụ tài chính

Xem thêm: chủ nghĩa xã hội khoa học là gì

Trường hợp ý ko đầy đủ vốn liếng canh ty đang được khẳng định so với nhiệm vụ tài chủ yếu, căn nhà chiếm hữu cần phụ trách ứng với phần vốn liếng canh ty đang được khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp đột biến vô thời hạn trước thời gian ngày sau cùng doanh nghiệp ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ bám theo khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 .

Lưu ý: Chủ chiếm hữu doanh nghiệp phụ trách bởi vì toàn cỗ gia sản của tôi so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp, thiệt hoảng hồn xẩy ra tự ko canh ty, ko canh ty đầy đủ, ko canh ty đích hạn vốn liếng điều lệ bám theo quy tấp tểnh bên trên Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, phấn chấn lòng gửi về Thư điện tử [email protected].