cu + hno3 đặc nóng

Phản ứng Cu + HNO3 (đặc, nóng) đi ra NO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đang được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài bác tập dượt sở hữu tương quan về Cu sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: cu + hno3 đặc nóng

1. Phương trình chất hóa học của phản xạ Cu thuộc tính với HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Cách lập phương trình hóa học:

Bước 1: Xác lăm le những nguyên vẹn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số lão hóa, kể từ cơ xác lập hóa học lão hóa – khử:

Cu0+HN+5O3Cu+2NO32+N+4O2+H2O

Chất khử: Cu; hóa học oxi hóa: HNO3 quánh.

Bước 2: Biểu trình diễn quy trình lão hóa, quy trình khử

- Quá trình oxi hóa: Cu0Cu+2 + 2e

- Quá trình khử: N+5+eN+4

Bước 3: Tìm thông số phù hợp cho tới hóa học khử và hóa học oxi hóa

1×2×Cu0Cu+2+2eN+5+eN+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình chất hóa học. Kiểm tra sự cân đối số nguyên vẹn tử của những nhân tố ở nhì vế.

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

2. Điều khiếu nại nhằm Cu thuộc tính với HNO3 đặc

Phản ứng thân mật đồng và HNO3 quánh ra mắt ở sức nóng phỏng thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Lấy vào ống thử 1 – 2ml dung dich HNO3 đặc, rồi cho một miếng nhỏ đồng sắt kẽm kim loại vô ống thử cơ.

4. Hiện tượng phản xạ

Chất rắn red color của đồng (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp, hỗn hợp được màu xanh lơ của Cu(NO3)2 và sinh đi ra khí gray clolor đỏ chót nitơ đioxit (NO2).

5. Mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức về đồng (Cu)

5.1. Vị trí vô bảng tuần trả và thông số kỹ thuật electron nguyên vẹn tử

Quảng cáo

- Đồng (Cu) ở dù số 29, nằm trong group IB, chu kì 4 của bảng tuần trả.

- Nguyên tử Cu sở hữu thông số kỹ thuật electron bất thường: 1s22s22p63s23p63d104s1. Viết gọn gàng là [Ar]3d104s1.

- Trong những ăn ý hóa học Cu sở hữu số lão hóa +1 hoặc +2.

5.2. Tính hóa học vật lí

- Đồng là sắt kẽm kim loại red color, sở hữu lượng riêng biệt rộng lớn (D = 8,98 g/cm3), giá buốt chảy ở 1083oC.

- Đồng tinh anh khiết kha khá mượt, dễ dàng kéo dãn dài và dát mỏng dính.

- Đồng dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng chất lượng, chỉ xoàng xĩnh bạc và hơn nhiều những sắt kẽm kim loại không giống.

5.3. Tính hóa học hóa học

Đồng là sắt kẽm kim loại xoàng xĩnh hoạt động và sinh hoạt, sở hữu tính khử yếu đuối.

a. Tác dụng với phi kim

- Tại sức nóng phỏng thông thường, đồng hoàn toàn có thể thuộc tính với clo, brom tuy nhiên thuộc tính đặc biệt yếu đuối với oxi. Ví dụ:

Cu + Cl2 → CuCl2

- Khi đun giá buốt, đồng thuộc tính được với một vài phi kim như oxi, sulfur. Ví dụ:

2Cu + O2 to 2CuO

- Chú ý: đồng ko thuộc tính được với hidro, nitơ, cacbon.

b. Tác dụng với axit

- Đồng ko khử được nước và ion H+ trong số hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

- Với những hỗn hợp H2SO4 quánh, giá buốt và HNO3, đồng khử S+6 xuống S+4N+5 xuống N+4hoặc N+2 :

Cu + 2H2SO4đặc to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Cho những đặc điểm sau:

(a) sắt kẽm kim loại sở hữu red color.

(b) sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng.

(c) giá buốt chảy ở sức nóng phỏng cao.

(d) kha khá cứng.

(e) dễ dàng kéo dãn dài và dát mỏng dính.

(g) dẫn năng lượng điện chất lượng.

(h) dẫn sức nóng xoàng xĩnh.

Có từng nào đặc điểm vật lí là đặc điểm vật lí của sắt kẽm kim loại đồng?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Tính hóa học vật lí của sắt kẽm kim loại đồng:

- Là sắt kẽm kim loại red color, mềm, dễ dàng kéo sợi và dát mỏng dính (có thể dát mỏng dính cho tới 0,0025 milimet, mỏng dính rộng lớn giấy má ghi chép 5 - 6 lần).

- Có phỏng dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng đặc biệt cao (chỉ xoàng xĩnh bạc).

- Khối lượng riêng biệt rộng lớn 8,98 g/cm3.

- Nhiệt nhiệt độ chảy cao 1083oC.

Quảng cáo

→ Có 4 đặc điểm vật lí là đặc điểm vật lí của đồng: (a), (c), (e), (g)

Câu 2: Để nhận thấy ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sufuric loãng đun giá buốt là vì

A.phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh lơ.

B. phản xạ đưa đến hỗn hợp được màu xanh lơ và khí ko hương thơm thực hiện xanh lơ giấy má quỳ độ ẩm.

C. phản xạ đưa đến kết tủa greed color.

D. phản xạ tạo nên hỗn hợp được màu xanh lơ và khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Xảy đi ra phản ứng:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ được màu xanh; khí NO ko màu sắc tuy nhiên hóa nâu vô không gian.

Câu 3: Cho Cu (Z = 29), địa điểm của Cu vô bảng tuần trả là

A. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IB. B. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IA.

C. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group VIIIB. D. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IIB.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cấu hình electron của Cu là 1s22s22p63s23p63d104s1

Vậy Cu ở dù 29 (Z = 29), chu kỳ luân hồi 4 (do sở hữu 4 lớp electron), group IB (1 electron hóa trị, nhân tố d).

Câu 4: Trong những ăn ý hóa học, đồng sở hữu số lão hóa thông dụng là

A. +1. B. +2. C. -2. D. +1 và +2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Trong những ăn ý hóa học, đồng sở hữu số lão hóa thông dụng là +1 và +2.

Câu 5: Hợp kim Cu – Zn (45% Zn) được gọi là

A. đồng thau. B. đồng thanh. C. đồng bạch. D. đuy đi ra.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đồng thau là kim loại tổng hợp Cu – Zn (45% Zn).

Câu 6: Cho 3,2 gam Cu thuộc tính với 100ml hỗn hợp lếu ăn ý (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), thành phầm khử độc nhất của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

A. 0,672 lít. B. 0,336 lít.

Xem thêm: start

C. 0,747 lít. D. 1,792 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu = 3,2 : 64 = 0,05 mol

nH+= 0,8.0,1 + 2.0,2.0,1 = 0,12 mol

nNO3 = 0,8.0,1 = 0,08 mol

3Cu+ 8H++ 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

→ Sau phản xạ H+ không còn đầu tiên

→ nNO = 2.nH+8 = 2.0,128 = 0,03 mol

→ VNO = 0,03.22,4 = 0,672 lít.

Câu 7: Đồng nằm trong dù 29 vô bảng tuần trả, vậy thông số kỹ thuật electron của Cu+ và Cu2+ thứu tự là

A. [Ar]3d10; [Ar]3d9. B. [Ar]3d94s1; [Ar]3d84s1.

C. [Ar]3d94s1; [Ar]3d9. D. [Ar]3d84s2; [Ar]3d84s1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đồng sở hữu thông số kỹ thuật electron là [Ar]3d104s1

→ Cấu hình electron của Cu+ và Cu2+ thứu tự là:[Ar]3d10; [Ar]3d9.

Câu 8: Tổng thông số là những số nguyên vẹn, tối giản của toàn bộ những hóa học vô phương trình phản xạ thân mật Cu với hỗn hợp HNO3 quánh, giá buốt là

A. 8. B. 10. C. 11. D. 9.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Cu + 4HNO3 to Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Tổng thông số = 1 + 4 + 1 + 2 + 2 = 10.

Câu 9: Nhận lăm le này sau đấy là sai?

A. Đồng mềm, dễ dàng kéo sợi .

B. Đồng là sắt kẽm kim loại được màu đen sạm.

C. Đồng hoàn toàn có thể dát mỏng dính rộng lớn giấy má ghi chép kể từ 5 cho tới 6 phiên.

D. Đồng dẫn sức nóng, năng lượng điện chất lượng.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Đồng là sắt kẽm kim loại sở hữu red color.

Câu 10: Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng thuộc tính với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian. Mặt không giống, Lúc X thuộc tính với hỗn hợp NaOH thì sở hữu khí hương thơm khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot. B. ure. C. natri nitrat. D. amoni nitrat.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Amoni nitrat NH4NO3

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

Câu 11: Nhúng một thanh Cu vô hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn mang ra, cọ tinh khiết, sấy thô, lấy cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế này ?

A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay cho thay đổi. D. ko xác lập được.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giả sử có một mol Cu nhập cuộc phản ứng

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

nAg = 2nCu = 2 mol

→ Khối lượng thanh đồng tăng = 2.108 - 64 = 152 gam.

Câu 12: Cho Cu thuộc tính với từng hỗn hợp sau: HCl (1), HNO3 (2), AgNO3 (3), Fe(NO3)2 (4), Fe(NO3)3 (5), Na2S (6). Cu phản xạ được với

A. 2, 3, 5, 6. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 2, 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(2) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(3) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

(5) Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 13: Hòa tan không còn 3,04 gam lếu ăn ý bột Fe và Cu vô hỗn hợp HNO3 loãng chiếm được 0,896 lít khí NO (đktc). Phần trăm của Fe và Cu vô lếu ăn ý thứu tự là

A. 63,2% và 36,8%. B. 36,8% và 63,2%.

C. 50% và 50%. D. 36,2% và 63,8%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi số mol của Fe và Cu vô lếu ăn ý thứu tự là x và hắn mol

→ mhh = 3,04 → 56x + 64y = 3,04. (1)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn electron tao có:

3.nFe + 2.nCu = 3.nNO → 3x + 2y = 0,12 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) được x = 0,02 và hắn = 0,03

→ %mFe = 0,02.563,04.100 = 36,8%

%mCu = 100 – 36,8 = 63,2%.

Câu 14: Cho m gam lếu ăn ý X bao gồm Al, Cu vô hỗn hợp HCl dư, sinh đi ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho tới m gam lếu ăn ý X bên trên vô lượng dư axit nitric quánh, nguội, sinh đi ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của m là

A. 10,5. B. 11,5. C. 12,3. D. 15,6.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi số mol Al và Cu vô m gam lếu ăn ý X thứu tự là a và b mol

Trường ăn ý 1: Cho X vô HCl dư, chỉ mất Al phản ứng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0,15 mol)

→ nAl = 23nH2 = 23.0,15 = 0,1 mol

Trường ăn ý 2: Cho X vô HNO3 quánh, nguội Al bị thụ động, chỉ mất Cu phản ứng

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 (0,3 mol) + 2H2O

→ nCu = 12nNO2=12.0,3 = 0,15 mol→ m = mAl + mCu = 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 gam.

Câu 15: Trong ngẫu nhiên, nhân tố đồng sở hữu nhì đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối khoảng của đồng là 63,54. Phần trăm tổng số nguyên vẹn tử của đồng vị 65Cu là

A. 73%. B. 27%. C. 54%. D. 50%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi tỷ lệ số nguyên vẹn tử của 2 đồng vị 63Cu và 65Cu thứu tự là x và hắn (%)

→ x + hắn = 100 (1)

Nguyên tử khối khoảng của đồng là 63,54

63x+65y100 = 63,54 (2)

Từ (1) và (2) tao đượcx = 73 và hắn = 27.

Câu 16: Kim loại Cu phản xạ được với dung dịch:

A. FeSO4. B. AgNO3 C. KNO3. D. HCl.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Kim loại Cu chỉ phản xạ với hỗn hợp AgNO3

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Xem thêm: giảm trừ người phụ thuộc

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp