đăng ký bản quyền thương hiệu

Xin căn vặn, Hồ sơ đăng ký bản quyền thương hiệu? Trình tự động, giấy tờ thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu được tiến hành như vậy nào? Anh Đức Trung - TP. Bà Rịa

Đăng ký bạn dạng quyền Brand Name là gì?

Căn cứ khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa thay đổi vị khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa thay đổi 2009 đang được khái niệm về thương hiệu như sau:

- Nhãn hiệu là tín hiệu dùng để làm phân biệt sản phẩm & hàng hóa, cty của những tổ chức triển khai, cá thể không giống nhau.

Bạn đang xem: đăng ký bản quyền thương hiệu

Cụm kể từ Brand Name ko được pháp lý khái niệm, tuy vậy bên trên thực tiễn vận dụng, Brand Name cũng khá được coi là thương hiệu, là phương tiện đi lại hiệu quả nhằm xác lập, đặt mua, lăng xê, mua sắm bán sản phẩm hóa.

Do thương hiệu là khí cụ nhằm lưu lại những sản phẩm & hàng hóa, cty tới từ một căn nhà phát hành chắc chắn, kể từ bại liệt đem đến cho tất cả những người chi tiêu và sử dụng sự bảo vệ về quality.

Đăng ký bạn dạng quyền Brand Name là giấy tờ thủ tục hành chủ yếu được tiến hành bên trên Cục chiếm hữu trí tuệ nhằm xác lập quyền chiếm hữu hợp lí của căn nhà chiếm hữu so với Brand Name, sau khoản thời gian được cấp cho giấy tờ ghi nhận ĐK Brand Name, căn nhà chiếm hữu sẽ tiến hành độc quyền dùng Brand Name bên trên toàn cương vực nước Việt Nam.

thương hiệu

Hồ sơ đăng ký bản quyền thương hiệu? Trình tự động, giấy tờ thủ tục ĐK bạn dạng quyền thương hiện tại được tiến hành như vậy nào? (Hình internet)

Hồ sơ ĐK Brand Name bao gồm sách vở nào?

Căn cứ bên trên khoản 7.1 mục 7 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa thay đổi, thân phụ sung bên trên khoản 7 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN thì tư liệu ít nhất so với đơn ĐK thương hiệu như sau:

Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiêu thụ đơn ĐK chiếm hữu công nghiệp (sau trên đây gọi là “đơn”) nếu lúc được nộp, đơn với tối thiểu những loại tư liệu quy ấn định bên trên những điểm a, b và e khoản 1 Điều 100, khoản 1 Điều 108 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và quy ấn định ví dụ sau đây:

*Đối với đơn thương hiệu, những tư liệu cần phải với nhằm đơn được tiêu thụ gồm:

- Tờ khai đăng ký;

- Tài liệu, vật mẫu, vấn đề thể hiện tại đối tượng người tiêu dùng chiếm hữu công nghiệp được đăng ký;

+ Cụ thể: so với đơn ĐK thương hiệu là kiểu mẫu thương hiệu và hạng mục sản phẩm & hàng hóa, cty đem thương hiệu (phải với vô tờ khai).

+ Văn bạn dạng của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực nằm trong TW được cho phép dùng địa điểm hoặc tín hiệu không giống chỉ xuất xứ địa lý của đặc sản nổi tiếng khu vực nhằm ĐK thương hiệu theo gót quy ấn định bên trên khoản 37.7.a Thông tư 01/2007/TTBKHCN sửa thay đổi vị điểm h khoản 31 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT/BKHCN (nếu thương hiệu ĐK là thương hiệu tập dượt thể, thương hiệu ghi nhận với chứa chấp địa điểm hoặc tín hiệu không giống chỉ xuất xứ địa lý của đặc sản nổi tiếng địa phương).

- Chứng kể từ nộp phí, lệ phí.

* Đối với đơn ĐK thương hiệu tập dượt thể, thương hiệu ghi nhận, ngoài ra tư liệu quy ấn định bên trên khoản 7.1.a bên trên trên đây, đơn còn cần phải nhận thêm những tư liệu sau đây:

- Quy chế dùng thương hiệu tập dượt thể/nhãn hiệu bệnh nhận;

Xem thêm: truyện gì

- Bản thuyết minh về đặc điểm, quality đặc thù (hoặc quánh thù) của thành phầm đem thương hiệu (nếu thương hiệu được ĐK là thương hiệu tập dượt thể sử dụng mang đến thành phầm với đặc điểm đặc trưng hoặc là thương hiệu ghi nhận quality của thành phầm hoặc là thương hiệu ghi nhận xuất xứ địa lý);

- Bản đồ vật chống địa lý (nếu thương hiệu ĐK là thương hiệu ghi nhận xuất xứ địa lý của thành phầm, hoặc thương hiệu tập dượt thể, thương hiệu ghi nhận với chứa chấp địa điểm hoặc tín hiệu không giống chỉ xuất xứ địa lý của đặc sản nổi tiếng địa phương)

- Văn bạn dạng của Ủy ban quần chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương được cho phép ĐK thương hiệu theo gót quy ấn định bên trên điểm 37.7.a của Thông tư này (nếu thương hiệu ĐK là thương hiệu tập dượt thể, thương hiệu ghi nhận với chứa chấp địa điểm hoặc tín hiệu không giống chỉ xuất xứ địa lý của đặc sản nổi tiếng địa phương).

Trình tự động, giấy tờ thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu được tiến hành như vậy nào?

Căn cứ mục 11 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa thay đổi vị khoản 10 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN quy ấn định những giấy tờ thủ tục công cộng, Từ đó trình tự động, giấy tờ thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu cũng xử lý theo gót trình tự động sau đây:

*Bước 1: Tiếp nhận đơn

- Đơn ĐK rất có thể nộp thẳng hoặc gửi vào bưu năng lượng điện cho tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ bên trên thủ đô hà nội hoặc 2 Văn chống đại diện thay mặt của Cục bên trên TP. Xì Gòn và TP. Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm đánh giá thức đơn.

- Kiểm tra việc vâng lệnh những quy ấn định về mẫu mã so với đơn, kể từ bại liệt thể hiện Kết luận đơn đã có được xem như là hợp thức hay là không (Ra đưa ra quyết định chấp nhận đơn phù hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn

+ Trường phù hợp đơn hợp thức, Cục Sở hữu trí tuệ rời khỏi đưa ra quyết định đồng ý đơn phù hợp lệ;

+ Trường phù hợp đơn ko hợp thức, Cục Sở hữu trí tuệ rời khỏi thông tin dự tính kể từ chối đồng ý đơn hợp thức vô bại liệt nêu rõ rệt những nguyên nhân, thiếu hụt sót tạo nên đơn rất có thể bị kể từ chối đồng ý và ấn ấn định thời hạn 2 mon nhằm người nộp đơn với chủ ý hoặc thay thế thiếu hụt sót. Nếu người nộp đơn ko thay thế thiếu hụt sót/sửa chữa trị thiếu hụt sót ko đạt yêu thương cầu/không với chủ ý phản đối/ý loài kiến phản đối ko xác xứng đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ rời khỏi đưa ra quyết định kể từ chối đồng ý đơn.

*Bước 3: Công thân phụ đơn

- Sau Khi với đưa ra quyết định đồng ý đơn hợp thức, đơn sẽ tiến hành công thân phụ bên trên Công báo chiếm hữu công nghiệp.

*Bước 4: Thẩm ấn định nội dung đơn

- Đánh giá bán năng lực được bảo lãnh của đối tượng người tiêu dùng nêu vô đơn theo gót những ĐK bảo lãnh, thông qua đó xác lập phạm vi bảo lãnh ứng.

Xem thêm: tỷ lệ kèo chấp

*Bước 5: Ra đưa ra quyết định cấp/từ chối cấp cho văn vị bảo hộ:

- Nếu đối tượng người tiêu dùng nêu vô đơn ko đáp ứng nhu cầu được những đòi hỏi về bảo -hộ, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục rời khỏi đưa ra quyết định kể từ chối cấp cho văn vị bảo hộ;

- Nếu đối tượng người tiêu dùng nêu vô đơn đáp ứng nhu cầu được những đòi hỏi về bảo lãnh, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí không thiếu, đích hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục rời khỏi đưa ra quyết định cấp cho văn vị bảo lãnh, ghi nhận vô Sổ ĐK vương quốc về thương hiệu và công bố bên trên Công báo Sở hữu công nghiệp.