đề thi toán học kì 1 lớp 5

12 Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 5 Có đáp án + quỷ trận

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2023 - 2024 là cỗ đề Toán lớp 5 học tập kì 1 với đáp án cụ thể tất nhiên. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn luyện, gia tăng những dạng bài bác luyện sẵn sàng mang lại bài bác thi đua cuối học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tư liệu xem thêm hữu ích cho những thầy cô khi đi ra đề cho những em học viên ôn luyện.

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 5

Các đề thi đua tại đây tiêu chuẩn chừng bám theo Thông tư 22 những biểu điểm nhằm những em học viên tóm được cấu tạo đề thi đua sẵn sàng cho những bài bác thi đua học tập kì đạt sản phẩm cao. Mời những em học viên nằm trong xem thêm.

1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22

1.1. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 Số 1

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ và tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: ..................

Môn: TOÁN 5.
Thời gian: 40 phút
(Không kể thời hạn gửi gắm đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn trĩnh nhập chữ bịa đặt trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học tập nút 1)

a) Số thập phân này màn biểu diễn trúng một trăm linh tía đơn vị chức năng, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số nhỏ xíu nhất trong những số bên dưới đấy là số nào?

A. 0,18

B. 0,178

C. 1,087

Xem thêm: toán luyện tập chung

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước sản phẩm trúng. (Trắc nghiệm số học tập nút 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10

B. 84,36 :0,1

C. 84,36 x 0,1

D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nút 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7T 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải việc sau: (Tự luận số học tập nút 1)

Mẹ mua sắm một bao gạo 50 kilogam loại 15% tấm. Hỏi nhập bao gạo ê với từng nào kilogam tấm? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 nhập địa điểm rỗng để sở hữu biểu thức trúng (Trắc nghiệm số học tập nút 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nút 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 bám theo trật tự tăng dần dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập nút 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền sản phẩm được cho phép tính sau: (Trắc nghiệm số học tập nút 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá bán vàng tăng 5%, cho tới mon 12, giá bán vàng lại tách 5%. Như vậy, mon 12 giá bán của một lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) Mẹ lên đường cửa hàng sắm sửa. Vì ngày hôm nay cửa hàng tách giá bán 7% nên lúc mua vỏ hộp mứt 35000 đồng thì u được free vì thế giá bán vỏ hộp mứt tự với số chi phí tách giá bán. Hỏi ngày hôm nay u đang được trả mang lại cửa hàng từng nào tiền? (Tự luận số học tập nút 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập nút 4)

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Hãy tính diện tích S của hình tam giác ko tô đậm

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Số 1

(Đáp án năm ftrong tệp tin vận chuyển về)

Mời độc giả TẢI VỀ Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán Đề số 1 nhằm coi tương đối đầy đủ đề thi đua với đáp án và quỷ trận đề cụ thể.

1.2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 Số 2

I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng.

Câu 1: Số “Ba phẩy mươi bốn” được viết lách là:

A. 31,4

B. 3,14

C. 314,0

D. 0,314

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số 4,39; 4,02; 4,35; 4,17 là:

A. 4,17

B. 4,02

C. 4,39

D. 4,35

Câu 3: Số thập phân bao gồm tía mươi nhì đơn vị chức năng, sáu phần ngàn được viết lách là:

A. 32,60

B. 32,06

C. 32,006

D. 32,600

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 nhập số thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C. \frac{7}{10}

D. \frac{7}{{100}}

Câu 5: Số thập phân 9,46 được viết lách trở nên phân số thập phân là:

Câu 6: Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 7: Kết ngược của quy tắc tính 39,đôi mươi + 59,13 là:

A. 95,27

B. 96,43

C. 97,56

D. 98,33

Câu 8: Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm 16ha = …m2 là:

A. 160000

B. 16000

C. 1600

D. 160

Câu 9: Kết ngược của quy tắc tính 82,491 x 10 là:

A. 824910

B. 82491

C. 8249,1

D. 824,91

Câu 10: Chu vi hình tam giác có tính nhiều năm tía cạnh thứu tự là 28,19cm; 18,41cm và 20cm là:

A. 62cm

B. 65,5cm

C. 60cm

D. 66,6cm

Câu 11: Diện tích hình chữ nhật với chiều nhiều năm 1,2m và chiều rộng lớn 0,8m là:

A. 0,72m2

B. 0,96m2

C. 0,84m2

D. 1,44m2

Câu 12: Số ngẫu nhiên x thỏa mãn nhu cầu 183,2 < x < 184,05 là:

II. Phần tự động luận (4,0 điểm)

Câu 13 (1,0 điểm): Tìm x, biết:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

Câu 14 (2,0 điểm): Câu lạc cỗ sinh hoạt của phường với 40 các bạn học viên, nhập ê số học viên phái mạnh cướp 40%, sót lại là học viên nữ giới. Hỏi câu lạc cỗ sinh hoạt của phường với từng nào các bạn học viên nữ?

Câu 15 (1,0 điểm): Tính độ quý hiếm của biểu thức:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Số 2

Xem thêm: công thức nồng độ phần trăm

(Đáp án ở trong tệp tin vận chuyển về)

Mời độc giả TẢI VỀ Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm Đề số 2 nhằm coi tương đối đầy đủ đề thi đua với đáp án và quỷ trận đề cụ thể.

2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn khác

 • 31 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 Tải nhiều với đáp án
 • Đề thi đua cuối học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 - 2024
 • Bộ 13 đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2023 - 2024
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2023 - 2024 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2023 - 2024 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2023 - 2024 Tải nhiều
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 năm 2023 - 2024 tương đối đầy đủ những môn

3. Đề cương ôn luyện học tập kì 1 lớp 5

 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2023 - 2024
 • Đề cương Toán lớp 5 học tập kỳ một năm 2023 - 2024
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Tiếng việt lớp 5 năm 2023 - 2024
 • Đề cương học tập kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2023 với đáp án
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2023-2024
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 năm 2023 - 2024
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2023 - 2024

Ngoài đề thi đua môn Toán bên trên, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh bám theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài bác ôn luyện môn Toán 5.