dịch nghĩa từ hán việt

Có 3 kết quả:

义 nghĩa羛 nghĩa義 nghĩa

Từ điển phổ thông

Bạn đang xem: dịch nghĩa từ hán việt

nghĩa khí

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 義.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Việc) nghĩa, lẽ hợp lý và phải chăng, việc xứng đáng nên thực hiện, việc thực hiện vì thế người không giống, việc đem quyền lợi chung: 義舉 Hành động vì thế nghĩa; 見義勇爲 Dám thao tác nghĩa; 義師 Quân quân đáp ứng cho tới chính đạo, nghĩa quân; 義倉 Kho chung; 義俠 Nghĩa hiệp; 結義 Kết nghĩa anh em;
② Tình, (tình) nghĩa: 無情無義 Vô tình vô nghĩa; 朋友的情義 Tình nghĩa bè bạn, tình bạn;
③ (Ý) nghĩa: 一詞多義 Một từ không ít nghĩa; 定義 Định nghĩa; 文義 Ý nghĩa bài bác văn; 疑義 Ý nghĩa xứng đáng ngờ;
④ Theo nghĩa thì, chính lí thì.【義不容辭】 nghĩa bất dung kể từ [yìbùróngcí] Không thể thoái thác được, ko thể kể từ chối được;
⑤ (cũ) Nuôi: 義父 Cha nuôi; 義女 Con gái nuôi;
⑥ Mượn của những người không giống, giả: 義髻 Búi tóc mượn (giả); 義肢 Chân tay fake.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 義

Tự hình 3

Dị thể 1

Từ ghép 14

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Nghĩa 義 — Tên người, cũng ghi chép là Nghĩa 義, tức Bùi Hữu Nghĩa, danh sĩ thời Nguyên, người thôn Bình Thuỷ, Thuôc tỉnh Phong dinh cơ ngày này, đậu thủ khoa năm 1835, niên hiệu Minh Mệnh loại 16, bởi vậy thông thường được gọi là Thủ khoa Nghĩa. Mới đầu được xẻ Tri thị trấn, sau bị không bổ nhiệm, sung nhập quân, rồi đưa công tấn công giặc Cao Miên, được xẻ Phó Quản cơ, Giữ trạm gác Vinh thông ở Châu đốc. Ít lâu sau, ông từ nhiệm về ngôi nhà dạy dỗ học tập sinh sống nhàn rỗi ( 1882-1888 ). Tác phẩm nôm đem vở tuồng Kim Thạch kì duyên, nội dung tôn vinh lòng trung nghĩa.

Tự hình 2

Dị thể 1

Xem thêm: hòa minzy thị mầu

Từ điển phổ thông

nghĩa khí

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sự tình chính với lẽ nên, mến phù hợp với đạo lí. ◇Luận Ngữ 論語: “Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã” 見義不為, 無勇也 (Vi chánh 為政) Thấy việc nghĩa nhưng mà ko thực hiện, là không tồn tại dũng vậy.
2. (Danh) Phép tắc. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Vô thiên vô trộn, tuân vương vãi chi nghĩa” 無偏無頗, 遵王之義 (Mạnh xuân kỉ 孟春紀, Quý công 貴公) Không thiên chéo, hướng theo luật lệ của vua.
3. (Danh) Ý tứ, nội dung của kể từ ngữ. ◎Như: “khảo luận văn nghĩa” 考論文義 phân tách luận giải nội dung bài bác văn, “tự nghĩa” 字義 chân thành và ý nghĩa của chữ.
4. (Danh) Công dụng. ◇Tả truyện 左傳: “Cố quân tử động tắc tư lễ, hành tắc tư nghĩa” 故君子動則思禮, 行則思義 (Chiêu Công tam thập nhất niên 昭公三十一年) Cho nên bậc quân tử động đậy thì nghĩ về cho tới lễ, làm những gì thì nghĩ về cho tới tác dụng của chính nó.
5. (Danh) Gọi tắt của nước “Nghĩa Đại Lợi” 義大利, tức là nước Ý (Italy).
6. (Danh) Họ “Nghĩa”.
7. (Tính) Hợp với lẽ nên, chính với đạo lí. ◎Như: “nghĩa sư” 義師 quân team lập nên vì thế chính đạo, “nghĩa cử” 義舉 hành động vì thế đạo nghĩa, “nghĩa sĩ” 義士 người hành vi vì thế lẽ nên. ◇Tam quốc biểu diễn nghĩa 三國演義: “Vọng hưng nghĩa sư, nằm trong tiết công phẫn, phù trì vương vãi thất, chửng cứu vãn lê dân” 望興義師, 共洩公憤, 扶持王室, 拯救黎民 (Đệ ngũ hồi 第五回) Mong dấy nghĩa binh, nằm trong hả lòng công phẫn, phò vua, tương trợ dân lành lặn.
8. (Tính) Dùng nhằm chu cấp cho cho tới dân bọn chúng nghèo khó khó khăn. ◎Như: “nghĩa thương” 義倉 kho lương bổng nhằm tương trợ dân khi thất bát, “nghĩa thục” 義塾 ngôi trường học tập không tính tiền.
9. (Tính) Lấy ân tình cố kết cùng nhau. ◎Như: “nghĩa phụ” 義父 phụ thân nuôi, “nghĩa tử” 義子 con cái nuôi.
10. (Tính) Giả, để thay thế cho tới vật bị hư hỏng, thất lạc. ◎Như: “nghĩa kế” 義髻 búi tóc fake mượn, “nghĩa chi” 義肢 tay chân fake, “nghĩa xỉ” 義齒 răng fake.

Từ điển Thiều Chửu

① Sự hợp lý và phải chăng, lẽ hợp lý và phải chăng, nên. Ðịnh liệu sự vật phù hợp với lẽ nên gọi là nghĩa.
② Ý nghĩa, như văn nghĩa 文義 nghĩa văn, ngờ vực nghĩa 疑義 nghĩa ngờ.
③ Vì nghĩa, thao tác không tồn tại ý riêng rẽ về phần mình gọi là nghĩa. Như nghĩa sư 義師 quân chuồn vì thế nghĩa, ko nên vì thế lợi nhưng mà sát trừng trị.
④ Cùng công cộng, như nghĩa thương 義倉 loại kho công cộng, nghĩa học tập 義學 ngôi nhà học tập công cộng, v.v.
⑤ Làm việc vì thế người là nghĩa, như nghĩa hiệp 義俠, nghĩa sĩ 義士, v.v.
⑥ Lấy ân cố kết cùng nhau là nghĩa, như kết nghĩa 結義 bằng hữu kết nghĩa, nghĩa tử 義子 con cái nuôi, v.v. Vì vậy cho nên vật gì phụ tăng phía trên cũng gọi là nghĩa, như nghĩa nối tiếp 義髻 búi tóc mượn.
⑦ Nước Nghĩa, tức nước Nghĩa Ðại Lợi 義大利 nước Ý (Itali).

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 義 (bộ 羊).

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Việc) nghĩa, lẽ hợp lý và phải chăng, việc xứng đáng nên thực hiện, việc thực hiện vì thế người không giống, việc đem quyền lợi chung: 義舉 Hành động vì thế nghĩa; 見義勇爲 Dám thao tác nghĩa; 義師 Quân quân đáp ứng cho tới chính đạo, nghĩa quân; 義倉 Kho chung; 義俠 Nghĩa hiệp; 結義 Kết nghĩa anh em;
② Tình, (tình) nghĩa: 無情無義 Vô tình vô nghĩa; 朋友的情義 Tình nghĩa bè bạn, tình bạn;
③ (Ý) nghĩa: 一詞多義 Một từ không ít nghĩa; 定義 Định nghĩa; 文義 Ý nghĩa bài bác văn; 疑義 Ý nghĩa xứng đáng ngờ;
④ Theo nghĩa thì, chính lí thì.【義不容辭】 nghĩa bất dung kể từ [yìbùróngcí] Không thể thoái thác được, ko thể kể từ chối được;
⑤ (cũ) Nuôi: 義父 Cha nuôi; 義女 Con gái nuôi;
⑥ Mượn của những người không giống, giả: 義髻 Búi tóc mượn (giả); 義肢 Chân tay fake.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối đối xử theo đòi lẽ nên. Hoa Tiên đem câu: » Từng nghe gió trăng duyên này, bể sâu sắc là nghĩa, non cao là tình « — Việc nên. Ta cũng thưa là sự việc nghĩa — Cái ‎ tiềm ẩn phía bên trong, tức chân thành và ý nghĩa — Kiến ngãi ( nghĩa ) bất vi: 見義不爲 Thấy việc nghĩa ko thực hiện. » Nhớ câu con kiến ngãi bất vi, thực hiện người thế ấy cũng phi nhân vật «. ( Lục Vân Tiên ).

Tự hình 5

Xem thêm: giấy khen học sinh giỏi

Dị thể 5

Từ ghép 80

Một số bài bác thơ đem dùng