điểm chuẩn đánh giá năng lực

Ghi nhận của Lao Động cho tới tối 9.7, bên trên toàn quốc tiếp tục sở hữu 68 ngôi trường ĐH công phụ vương điểm chuẩn đánh giá năng lực - kỳ ganh đua tự nhì ngôi trường Đại học tập Quốc gia tổ chức triển khai.