điều lệnh đội ngũ

Cho tôi chất vấn với quy ấn định ví dụ về động tác cút đều, đứng lại, thay đổi chân nhập điều lệnh đội ngũ công an dân chúng không? - Câu chất vấn của Thanh Vy (Bắc Giang).

Động tác cút đều, đứng lại, thay đổi chân nhập điều lệnh đội ngũ công an dân chúng tiến hành như vậy nào?

Căn cứ Điều 19 Thông tư 18/2012/TT-BCA quy ấn định về cút đều, đứng lại, thay đổi chân nhập điều lệnh đội ngũ công an dân chúng tiến hành như sau:

(1) Động tác cút đều

Bạn đang xem: điều lệnh đội ngũ

- Khẩu lệnh: “ĐI ĐỀU, BƯỚC”;

- Động tác: Làm 2 cử động

+ Cử động 1: Chân ngược bước lên cơ hội chân cần 75 cen-ti-mét (cm), bịa đặt gót chân rồi tới cả cẳng chân xuống khu đất, trọng lượng toàn thân mật dồn nhiều nhập chân ngược, đôi khi tay cần tấn công rời khỏi phần bên trước khuỷu tay gập lại và thổi lên, cánh tay bên trên tạo nên với thân mật người một góc 60 chừng (0), cánh tay bên dưới trở thành đàng thăng vày, tuy vậy song với mặt mày khu đất, cơ hội thân mật người đôi mươi cen-ti-met (cm) có tính giới hạn, cầm tay úp xuống, khớp xương loại phụ thân ngón tay trỏ cao ngang mép bên dưới và trực tiếp với cúc túi của áo ngực mặt mày trái; so với cán cỗ, chiến sỹ nữ: mép bên trên cánh tay bên dưới cao ngang với cúc áo thứ hai kể từ bên trên xuống, cơ hội thân mật người đôi mươi cen-ti-mét (cm), khớp xương loại phụ thân ngón tay trỏ trực tiếp thân mật ngực mặt mày trái; tay ngược tấn công về sau, cánh tay trực tiếp, sát thân mật người, phù hợp với thân mật người một góc 45 chừng (0) có tính giới hạn, lòng bàn tay xoay nhập nhập, đôi mắt coi trực tiếp (hình 7a, 7b).

+ Cử động 2: Chân cần bước lên cơ hội chân ngược 75 cen-ti-mét (cm), tay ngược tấn công rời khỏi phần bên trước như tay cần ở động đậy 1, khớp xương loại 3 ngón tay trỏ cao ngang mép bên dưới và trực tiếp với cúc áo ngực mặt mày phải; so với cán cỗ, chiến sỹ nữ giới, khớp xương loại 3 ngón tay trỏ trực tiếp đàng chít ly ngực áo mặt mày phải; tay cần tấn công rời khỏi hâu phương như tay ngược ở động đậy 1; cứ như thế chân nọ tay cơ nối tiếp bước với vận tốc 106 bước trong một phút.

Động tác 7

(2) Động tác đứng lại

- Khẩu lệnh: “ĐỨNG LẠI, ĐỨNG”; hô dự mệnh lệnh và động mệnh lệnh rớt vào chân cần.

- Động tác: Làm 2 cử động

+ Cử động 1: Chân ngược bước lên một bước;

+ Cử động 2: Chân cần bước lên ngang với chân ngược, về thế đứng nghiêm khắc.

Xem thêm: phương trình vô nghiệm khi nào

(3) Động tác thay đổi chân trong lúc đi

* Cán cỗ, chiến sỹ Công an dân chúng Lúc cút sai với nhịp hô của những người lãnh đạo hoặc sai với nhịp của nhạc thì cần thay đổi chân.

* Động tác: Làm 3 cử động

+ Cử động 1: Chân ngược bước lên 1 bước;

+ Cử động 2: Chân cần bước lên một bước đệm bịa đặt mũi cẳng chân sau gót chân ngược, lấy mũi cẳng chân cần thực hiện trụ, chân ngược bước nhanh chóng một bước ngắn ngủi, tay cần tấn công về phần bên trước, tay ngược tấn công về sau có tính dừng;

+ Cử động 3: Chân cần bước lên phối phù hợp với tấn công tay theo đuổi nhịp cút cộng đồng của đơn vị chức năng.

Động tác cút đều

Động tác cút đều, đứng lại, thay đổi chân nhập điều lệnh đội ngũ công an dân chúng tiến hành như vậy nào? (Hình kể từ Internet)

Động tác cút nghiêm khắc, đứng lại, cút đều trả trở thành cút nghiêm khắc xin chào và ngược lại, thôi xin chào nhập điều lệnh đội ngũ công an dân chúng tiến hành như vậy nào?

Theo Điều 22 Thông tư 18/2012/TT-BCA quy định:

Xem thêm: 1 gam bằng bao nhiêu kg

Động tác cút nghiêm khắc, đứng lại, cút đều trả trở thành cút nghiêm khắc xin chào và ngược lại, thôi chào
1. Động tác cút nghiêm
a) Khẩu lệnh: “ĐI NGHIÊM, BƯỚC”;
b) Động tác: Làm 2 cử động
- Cử động 1: Chân ngược bước lên một bước, đầu gối trực tiếp, cẳng chân trực tiếp phía tiến thủ và tuy vậy song với mặt mày khu đất, cơ hội mặt mày khu đất 30 cen-ti-mét (cm), bịa đặt mạnh cả cẳng chân xuống khu đất, trọng lượng toàn thân mật dồn nhập chân ngược, thân mật bên trên ở thế nghiêm khắc, tay cần tấn công rời khỏi phần bên trước, khuỷu tay gập lại và thổi lên, cánh tay bên trên tạo nên với thân mật người một góc 80 chừng (0), cánh tay bên dưới trở thành đường thẳng liền mạch vày, tuy vậy song với mặt mày khu đất, cơ hội thân mật người đôi mươi cen-ti-mét (cm) có tính sử dụng, cầm tay úp xuống, mép bên dưới của cầm tay cao ngang mép bên trên của túi của áo ngực phía trái, khớp xương loại phụ thân của ngón tay trỏ trực tiếp với cúc áo ngực mặt mày trái; so với cán cỗ, chiến sỹ nữ: mép bên trên cánh tay bên dưới cao ngang với cúc áo loại nhất kể từ bên trên xuống, cơ hội thân mật người đôi mươi cen-ti-mét (cm), khớp xương loại phụ thân ngón tay trỏ trực tiếp thân mật ngực mặt mày trái; tay ngược tấn công về hâu phương không còn cỡ có tính dừng; cánh tay trực tiếp sát thân mật người, phù hợp với thân mật người một góc 45 chừng (0), lòng bàn tay xoay nhập nhập, đôi mắt coi trực tiếp (hình 10a, b);
- Cử động 2: Chân cần bước lên một bước, tay ngược tấn công rời khỏi trước, tay cần tấn công về sau như động đậy 1, khớp xương loại phụ thân của ngón tay trỏ trực tiếp với cúc túi của áo ngực phía bên phải, cứ như thế chân, tay kết hợp uyển chuyển thay cho nhau bước.
Động tác 10
Hình 10: Cử động 1 cút nghiêm khắc tấn công tay
a) Nhìn phần bên trước b) Nhìn mặt mày trái
2. Động tác đứng lại
a) Khẩu lệnh: “ĐỨNG LẠI, ĐỨNG”; hô dự mệnh lệnh và động mệnh lệnh rớt vào chân phải;
b) Động tác: Làm 2 cử động
- Cử động 1: Chân ngược bước lên một bước;
- Cử động 2: Chân cần bước lên ngang chân ngược về thế đứng nghiêm khắc.
3. Động tác cút đều trả trở thành cút nghiêm khắc coi phía bên phải (trái) chào
a) Khẩu lệnh: “NHÌN BÊN PHẢI (TRÁI), CHÀO”; hô dự mệnh lệnh và động mệnh lệnh rớt vào chân trái;
b) Động tác: Làm 2 cử động
- Cử động 1: Chân cần bước lên, chân ngược bước lên bước loại nhất, cút đều;
- Cử động 2: Chân cần nối tiếp bước lên, chân ngược bước lên bước loại nhị, trả trở thành cút nghiêm khắc, Lúc cẳng chân ngược vừa phải chạm khu đất, đôi khi xoay mặt mày thanh lịch cần (trái) 45 chừng (0) coi nhập đối tượng người sử dụng bản thân xin chào.
4. Động tác cút nghiêm khắc coi phía bên phải (trái) xin chào trả trở thành cút đều, thôi chào
a) Khẩu lệnh: “ĐI ĐỀU, BƯỚC”; hô dự mệnh lệnh và động mệnh lệnh rớt vào chân trái;
b) Động tác: Làm 2 cử động
- Cử động 1: Chân cần bước lên, chân ngược bước lên bước loại nhất vẫn cút nghiêm;
- Cử động 2: Chân cần nối tiếp bước lên, chân ngược bước lên bước loại nhị trả trở thành cút đều, đôi khi xoay mặt mày coi trực tiếp, thôi xin chào.

Động tác cút đều Lúc đem dụng cụ tương hỗ nhập điều lệnh đội ngũ công an dân chúng tiến hành như vậy nào?

Tại Điều 46 Thông tư 18/2012/TT-BCA quy định:

Động tác cút đều, đứng lại, giậm chân, thay đổi chân Lúc đem dụng cụ hỗ trợ
1. Khẩu lệnh: “ĐI ĐỀU, BƯỚC” hoặc “GIẬM CHÂN, GIẬM” hoặc “ĐỨNG LẠI, ĐỨNG”;
2. Động tác:
a) Tay cần thay cho can tấn công về phần bên trước, cánh tay và can cao su thiên nhiên trở thành một đường thẳng liền mạch chếch xuống tạo nên với thân mật người một góc 45 chừng (0); tay ngược thay cho lá chắn xay sát thân mật người;
b) Các động đậy khác: Thực hiện tại theo đuổi quy ấn định bên trên những Điều 19, đôi mươi Thông tư này (Hình 38a, b, c).
Động tác
Hình 38a, b, c: Đi đều, giậm chân

Như vậy, Động tác cút đều Lúc đem dụng cụ tương hỗ nhập điều lệnh đội ngũ công an dân chúng được tiến hành như bên trên.

Tạ Thị Thanh Thảo