đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

Câu hỏi:

12/02/2020 41,763

Bạn đang xem: đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

D. tư liệu tạo ra.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD trang 8 thì tư liệu sản xuất là sự kết hợp giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vậy đáp án thực sự tư liệu tạo ra.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân được thanh minh ý kiến của tôi về những yếu tố chủ yếu trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của giang sơn trải qua quyền này bên dưới đây?

A. Quyền bầu cử, ứng cử.

B. Quyền năng khiếu nại.

C. Quyền tự tại ngôn luận.

D. Quyền cáo giác.

Câu 2:

Khi cầu hạn chế tạo ra thu hẹp dẫn theo cung hạn chế là nội dung của biểu thị này vô mối liên hệ cung – cầu?

A. Thị ngôi trường phân bổ cung và cầu.

B. Cung cầu tác dụng cho nhau.

C. Cung cầu tác động cho tới chi phí.

D. Giá cả tác động cho tới cung và cầu.

Câu 3:

Pháp luật vì thế tổ chức triển khai này sau đây ban hành?

A. Mặt trận Tổ quốc nước ta.

B. Chính quyền.

Xem thêm: khi chuyển hướng tấn công vào gia định quân pháp đã thay đổi kế hoạch xâm lược việt nam như thế nào

C. Đoàn thanh niên.

D. Nhà nước.

Câu 4:

Chủ thể này sau đây đem trách cứ nhiệm đưa đến những điểu khiếu nại vật hóa học, niềm tin nhằm đảm bảo mang đến công dân đem kĩ năng tiến hành được quyền và nghĩa vụ?

A. Các ban ngành và tổ chức triển khai đoàn thể.

B. Nhà nước và toàn cỗ xã hội.

C. Các công dân thừa kế quyền và nhiệm vụ.

D. Mọi công dân và những tổ chức triển khai.

Câu 5:

Công an bắt nhốt người vì như thế nghi hoặc lấy trộm xe pháo máy là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thiện thể của công dân.

B. được pháp lý bảo lãnh về tính chất mạng, sức mạnh của công dân.

C. bất khả xâm phạm về điểm ở của công dân.

D. được pháp lý bảo lãnh về danh dự, phẩm giá của công dân.

Câu 6:

Đặc trưng này sau đây thể hiện nay quyền làm việc của công dân?

A. Công dân chỉ được thao tác làm việc ở một ngành kinh tế tài chính chắc chắn.

B. Công dân được tự tại dùng mức độ làm việc của tôi.

C. Công dân rất có thể thao tác làm việc ko cần thiết bám theo quy toan của Luật Lao động.

Xem thêm: búp bê đồ chơi cho nam

D. Công dân cần làm việc bên dưới sự giám sát của tổ chức chính quyền địa hạt.