đóng dấu

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Dấu giáp lai là gì?

Hiện ni, trong những văn bạn dạng pháp lý hiện tại hành không tồn tại khái niệm về lốt giáp lai. cũng có thể hiểu lốt giáp lai là con cái lốt đóng góp nhập lề cần của tư liệu bao gồm nhị tờ trở lên trên nhằm toàn bộ những tờ đem vấn đề về con cái lốt đáp ứng tính xác thực của từng tờ văn bạn dạng và ngăn ngừa thay cho thay đổi nội dung, tư liệu sai chéo.

Bạn đang xem: đóng dấu

2. Hướng dẫn đóng dấu giáp lai đích thị quy định

Khoản 1 Điều 33 Nghị tấp tểnh 30/2020/NĐ-CP quy tấp tểnh về dùng con cái lốt như sau:

Điều 33. Sử dụng con cái lốt, vũ khí lưu khóa túng bấn mật

1. Sử dụng con cái dấu

a) Dấu đóng góp cần rõ nét, ngay lập tức ngắn ngủn, đích thị chiều và làm đúng mực lốt red color theo gót quy tấp tểnh.

b) Khi đóng dấu lên chữ ký, lốt đóng góp cần quấn lên khoảng tầm 1/3 chữ ký về phía phía trái.

c) Các văn bạn dạng phát hành tất nhiên văn bạn dạng chủ yếu hoặc phụ lục: Dấu được đóng góp lên trang đầu, quấn một trong những phần thương hiệu ban ngành, tổ chức triển khai hoặc title phụ lục.

d) Việc đóng dấu treo, lốt giáp lai, đóng dấu nổi bên trên văn bạn dạng giấy má vì thế người đứng đầu tư mạnh quan liêu, tổ chức triển khai quy tấp tểnh.

đ) Dấu giáp lai được đóng góp vào mức thân thích mép cần của văn bạn dạng hoặc phụ lục văn bạn dạng, quấn lên một trong những phần những tờ giấy; từng lốt đóng góp tối nhiều 05 tờ văn bạn dạng.

Như vậy, lốt giáp lai cần được đóng góp theo gót những quy tấp tểnh sau:

- Dấu giáp lai được đóng góp vào mức thân thích mép cần của văn bạn dạng hoặc phụ lục văn bạn dạng, quấn lên một trong những phần những tờ giấy má.

Xem thêm: phương trình vô nghiệm khi nào

- Mỗi lốt đóng góp tối nhiều 05 tờ văn bạn dạng.

- Dấu đóng góp cần rõ nét, ngay lập tức ngắn ngủn, đích thị chiều và làm đúng mực lốt red color theo gót quy tấp tểnh.

Hướng dẫn đóng dấu giáp lai (Ảnh minh họa)

3. Hướng dẫn đóng dấu chữ ký đích thị quy định

Theo khoản 1 Điều 33 Nghị tấp tểnh 30/2020/NĐ-CP thì lốt chữ ký cần được đóng góp theo gót những quy tấp tểnh sau:

- Đóng lốt sau thời điểm đem chữ ký của người dân có thẩm quyền, ko đóng dấu Khi chưa tồn tại chữ ký.

- Khi đóng dấu lên chữ ký, lốt đóng góp cần quấn lên khoảng tầm 1/3 chữ ký về phía phía trái.

- Dấu đóng góp cần rõ nét, ngay lập tức ngắn ngủn, đích thị chiều và làm đúng mực lốt red color theo gót quy tấp tểnh.

Xem thêm: chứng khoán trực tuyến

Hướng dẫn đóng dấu chữ ký (Ảnh minh họa)

Diễm My

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi dành riêng cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, sung sướng lòng gửi về E-Mail [email protected].