fund là gì

/fʌnd/

Thông dụng

Danh từ

Kho
a fund of humour
một kho hài hước
Quỹ
relief fund
quỹ cứu vãn tế

- Sinking Fund: quỹ dự trữ khủng hoảng (trong nghành địa ốc)

(số nhiều) chi phí của
in funds
có chi phí, nhiều tiền
(số nhiều) quỹ công thải ngôi nhà nước

Ngoại động từ

Chuyển những số nợ thời gian ngắn trở nên số nợ nhiều năm hạn
Để chi phí vô quỹ công thải ngôi nhà nước
Tài trợ
(từ khan hiếm,nghĩa hiếm) tích lũy cho tới vô kho

hình thái từ

  • V-ing: funding
  • V-ed: funded

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán tài chính ) quỹ

Xây dựng

tài trợ

Kỹ thuật công cộng

kho
quỹ
vốn

Kinh tế

bỏ vốn
cấp vốn
chuẩn bị
chuyển (công trái) thời gian ngắn trở nên nhiều năm hạn
hợp nhất (công trái)
quỹ
vốn cho tới ...

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
armamentarium , capital , endowment , foundation , hoard , inventory , kitty * , mine , pool * , reservoir , source , stock , store , storehouse , supply , treasury , trust , vein , finance , money
verb
back , bankroll , capitalize , endow , finance , float , grubstake , juice * , patronize , pay for , pick up the kiểm tra , pick up the tab , promote , stake , subsidize , tư vấn , accumulation , capital , deposit , foundation , pool , reserve , source , stock , store , supply , trust

Từ trái ngược nghĩa