giấy bán nhà viết tay

Nội dung nội dung bài viết được cố vấn trình độ vị T.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh - Giảng viên khóa đào tạo kế toán tài chính tổ hợp thực hành thực tế bên trên Kế Toán Lê Ánh.

Một ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm đất được ghi chép như vậy nào? Tham khảo trước những kiểu mẫu ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm khu đất sau đây sẽ hỗ trợ chúng ta tóm được những quy toan của một ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm khu đất bên trên thực tiễn, kể từ cơ rất có thể tóm được quyền hạn, trách móc nhiệm và nhiệm vụ của hai bên ký phối hợp đồng.

Bạn đang xem: giấy bán nhà viết tay

1. Hợp đồng giao thương mua bán mái ấm khu đất là gì?

Hợp đồng giao thương mua bán mái ấm đất là một tư liệu pháp luật tuy nhiên người chào bán và người tiêu dùng thỏa thuận hợp tác nhằm xác nhận những lao lý và ĐK tương quan cho tới việc giao thương mua bán nhà đất.

Thông thông thường, Hợp đồng giao thương mua bán mái ấm khu đất bao hàm những vấn đề cơ bạn dạng như thương hiệu của người tiêu dùng và người chào bán, vấn đề về nhà đất, giá cả, cũng tựa như những lao lý và ĐK giao thương mua bán. Nó cũng rất có thể bao hàm những lao lý bổ sung cập nhật như ĐK thanh toán giao dịch, ĐK ủy quyền, ĐK đảm bảo quality nhà đất, và những lao lý pháp luật không giống.

Hợp đồng giao thương mua bán mái ấm đất là 1 trong những phần cần thiết vô quy trình giao thương mua bán nhà đất, và nó rất cần được được tiến hành vừa đủ và đúng chuẩn nhằm đáp ứng tính hợp lí và hiệu lực thực thi của ăn ý đồng. Các mặt mày rất cần được gọi kỹ và làm rõ những lao lý và ĐK vô ăn ý đồng trước lúc thỏa thuận, và rất có thể cần thiết tư vấn kể từ trạng sư hoặc Chuyên Viên pháp luật nhằm đáp ứng tính đúng chuẩn và vừa đủ của ăn ý đồng.

2. Các lao lý vô kiểu mẫu ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm đất

Dưới đấy là một trong những lao lý thông thường sở hữu vô kiểu mẫu ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm đất:

 • Thông tin cậy về mặt mày chào bán và mặt mày mua sắm, bao hàm thương hiệu, vị trí, số điện thoại cảm ứng thông minh, số CMND hoặc số giấy má phép tắc marketing.
 • Thông tin cậy về gia sản bao hàm vị trí, diện tích S, hình dạng, độ quý hiếm, hiện tượng pháp luật, quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu mái ấm, sách vở tương quan cho tới gia sản.
 • Thông tin cậy về chi phí và công thức thanh toán giao dịch, bao hàm giá cả, phương thức thanh toán giao dịch, thời hạn thanh toán giao dịch, những khoản phí tương quan cho tới giao dịch thanh toán.
 • Các khẳng định của mặt mày chào bán và mặt mày mua sắm, bao hàm khẳng định về sự ủy quyền gia sản, khẳng định về sự thanh toán giao dịch, khẳng định về sự xử lý tranh giành chấp.
 • Các lao lý không giống, bao hàm lao lý về thời hạn giao phó nhận gia sản, lao lý về sự ủy quyền quyền dùng khu đất, lao lý về sự ủy quyền quyền chiếm hữu mái ấm.

Dưới đấy là một trong những kiểu mẫu ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm khu đất được dùng phổ cập lúc này, những chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm, tài về sử dụng

3. Mẫu ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm khu đất ghi chép tay

Mẫu số 1

hop-dong-mua-ban-nha-dat

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

---------o0o---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm ni, ngày …… mon ……… năm …………

Tại:………………………………………………………………..............................................

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên A):

Chồng: Ông ................................................. Sinh năm .........................

CMND số................................... vì thế................................. cung cấp ngày ............................................

Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh năm  ..................................................................
CMND số ................................... vì thế ................................. cung cấp ngày ............................................

Đăng ký tạm thời trú bên trên :..............................………………...............................................................

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên B):

Chồng: Ông ................................................. Sinh năm ................................................................

CMND số ................................... vì thế ................................. cung cấp ngày ...........................................

Đăng ký thông thường trú tại: ..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh năm .................................................................
CMND số ................................... vì thế ................................. cung cấp ngày ...........................................

Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................

Hai mặt mày văn bản, tự động nguyện cùng với nhau lập và ký bạn dạng ăn ý đồng này nhằm tiến hành việc giao thương mua bán ủy quyền quyền dùng khu đất và chiếm hữu nhà tại với những lao lý sau

Điều 1. Đối tượng của ăn ý đồng

1. Đối tượng của ăn ý đồng này là mái nhà số: ……........... lối................................ phường/xã……………….. quận/huyện......................trở nên phố/tỉnh................................. sở hữu tình hình như sau :

2. Nhà ở :

- Tổng diện tích S sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây đắp của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

3. Đất ở :

- Thửa khu đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bạn dạng đồ vật số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức dùng riêng: ………………………………………….m2

4. Các tình hình khác:            

(phần diện tích S ở ngoài công ty quyền; diện tích S vi phạm quy hướng, vô cơ phần diện tích S vô lộ giới)

5. Ông ……………………………..và Bà.............................là công ty chiếm hữu nhà tại và dùng khu đất ở nêu bên trên theo đuổi giấy má ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng khu đất ở số……ngày..... mon......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp 

Điều 2:  Gía cả, công thức thanh toán giao dịch và thời hạn thực hiện

1.Giá giao thương mua bán toàn cỗ diện tích S mái ấm khu đất ở phát biểu bên trên đang được nhì mặt mày văn bản là:…………....đ.

(Ghi vị chữ:.................................................................) và bất biến vì thế bất kể nguyên nhân gì.

2. Phương thức thanh toán:

Hai mặt mày (Bên A và Mé B) đang được nằm trong thống nhất tiếp tục tiến hành việc thanh toán giao dịch tổng mức mua sắm bán Nhà khu đất ở theo đuổi 01 mùa, ví dụ như sau:

* Đợt 1: Giao toàn cỗ số chi phí là ...........................đ cho tới mặt mày Bán.

* Khi trả chi phí tiếp tục ghi giấy má biên nhận vì thế những mặt mày nằm trong ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của những bên

Bên chào bán và Mé mua sắm phụ trách trước pháp lý về những điều khẳng định sau đây:

1. Mé chào bán khẳng định :

 • Hỗ trợ, kết hợp và tạo ra ĐK tiện nghi nhằm nhì mặt mày nằm trong tổ chức những giấy tờ thủ tục hành chủ yếu pháp luật quan trọng Khi tiến hành việc đem giao phó quyền chiếm hữu mái ấm theo đuổi qui toan của pháp lý.
 • Bảo quản lí tòa nhà đang được chào bán vô thời hạn ko chuyển giao mái ấm cho tới mặt mày mua sắm.
 • Bàn giao phó mái ấm và những trang bị cho tới Mé B đích thị thời hạn. Cung cung cấp cho tới mặt mày B toàn bộ những cụ thể tương quan cho tới mái ấm chào bán (hồ sơ dự án công trình phụ, khối hệ thống năng lượng điện, nước, chống cháy trị cháy, camera quan liêu sát…)
 • Cam kết tòa nhà nằm trong quyền chiếm hữu hợp lí của tôi, không xẩy ra tranh giành chấp và không xẩy ra buộc ràng vị nhiệm vụ pháp luật với ngẫu nhiên mặt mày loại tía nào là không giống bên trên thời khắc giao thương mua bán.
 • Có quyền ko giao phó mái ấm nếu như mặt mày B ko tiến hành nhiệm vụ thanh toán giao dịch đích thị thời hạn đang được thỏa thuận hợp tác.
 • Yêu cầu mặt mày B thanh toán giao dịch chi phí mua sắm mái ấm phù hợp thời hạn đang được thỏa thuận hợp tác.
 • Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mày bán nhà đất ( ngoài các điều nêu trên) theo đuổi qui toan bên trên Sở luật dân sự và Luật nhà tại.

2. Mé mua sắm cam kết:

- Nhận sách vở chiếm hữu mái ấm và nhận chuyển giao mái ấm đích thị hạn và phù phù hợp với hiện tượng được nêu bên trên ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm.

- Trả chi phí mua sắm mái ấm theo như đúng thỏa thuận hợp tác. Nếu lờ đờ thanh toán giao dịch thì nên Chịu đựng trả thêm thắt chi phí lãi như đang được thỏa thuận hợp tác.

- Yêu cầu mặt mày chào bán tương hỗ, tạo ra ĐK tiện nghi trong những việc hoàn thành giấy tờ thủ tục đem giao phó quyền chiếm hữu mái ấm theo đuổi qui toan của pháp lý.

- Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mày mua sắm mái ấm (ngoài những điều nêu trên) theo đuổi qui toan bên trên Sở luật dân sự và luật Nhà ở. 

3. Hai mặt mày nằm trong cam kết:

-  Đã khai đích thị thực sự và tự động phụ trách về tính chất đúng chuẩn của những vấn đề về nhân đằm thắm đang được ghi vô ăn ý đồng;

- Kể từ thời điểm ngày ký ăn ý đồng này, ko mặt mày nào là được dùng bạn dạng chủ yếu “Giấy ghi nhận quyền chiếm hữu nhà tại và quyền dùng khu đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cung cấp cho tới Ông ……………………… và bà xã là Bà............................................

để tiến hành thế chấp vay vốn, bảo hộ, giao thương mua bán, tặng cho tới, trao thay đổi, kê khai thực hiện vốn liếng công ty hoặc những giao dịch thanh toán không giống với ngẫu nhiên kiểu dáng nào là cho tới Khi hoàn thiện giấy tờ thủ tục ĐK quyền chiếm hữu.

- Thực hiện tại đích thị và vừa đủ những nội dung đang được thỏa thuận hợp tác vô ăn ý đồng; nếu như mặt mày nào là vi phạm tuy nhiên khiến cho thiệt ngại, thì nên bồi thông thường cho tới mặt mày cơ hoặc cho những người loại tía (nếu có).

Xem thêm: làm 2 năm được bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội

BÊN A

(Ký, lăn tay và ghi rõ rệt bọn họ tên)

BÊN B

(Ký, lăn tay và ghi rõ rệt bọn họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ........ mon .......... năm ........... , tại: .................................................................................

Tôi , Công triệu chứng viên chống Công triệu chứng số ............. tỉnh (thành phố)....................................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất và gia sản nối sát với khu đất được giao ước đằm thắm mặt mày A là ....................................... và mặt mày B là ...............................................; những mặt mày đang được tự động nguyện văn bản giao phó phối hợp đồng;

- Tại thời khắc công triệu chứng, những mặt mày đang được giao phó phối hợp đồng sở hữu năng lượng hành động dân sự tương thích theo đuổi quy toan của pháp luật;

- Nội dung văn bản của những bên phía trong ăn ý đồng ko vi phạm điều cấm của pháp lý, ko ngược đạo đức nghề nghiệp xã hội;

- ..................................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được tạo trở nên .......... bạn dạng chủ yếu (mỗi bạn dạng chủ yếu bao gồm ....... tờ, ........trang), giao phó cho:

+ Mé A ...... bạn dạng chính;

+ Mé B ....... bạn dạng chính;

Lưu bên trên Phòng Công triệu chứng một bạn dạng chủ yếu.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng góp lốt và ghi rõ rệt bọn họ tên)

Bạn rất có thể chuyên chở ăn ý đồng giao thương mua bán nhà TẠI ĐÂY

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hôm ni, bên trên … vào trong ngày … mon … năm … nhì mặt mày tiến hành thống nhất việc ủy quyền quyền dùng khu đất với những nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): 

Ông (bà):  ...................................  Sinh năm:..........................                                    

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. vì thế ........................cung cấp ngày..../...../............     

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

Cùng bà xã (chồng) là bà (ông):  ...................     Sinh năm:.............                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. vì thế .............................cung cấp ngày..../...../......   

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà):  .............................    Sinh năm:.............................                                    

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. vì thế ........................cung cấp ngày..../...../............     

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

Cùng bà xã (chồng) là ông (bà):  ....................  Sinh năm:.............                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. vì thế .............................cung cấp ngày..../...../......     

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

Điều 1: Quyền dùng khu đất đem nhượng    

Bên A thống nhất và tiến hành ủy quyền quyền dùng khu đất cho tới Mé B gian trá với thửa khu đất sở hữu địa chỉ: ……… được cung cấp ngày … tháng  … năm … ví dụ như sau:

 • Diện tích thửa đất:  … m2   – Tờ bạn dạng đồ vật số: ....................................
 • Địa chỉ: ....................................................................................................................
 • Diện tích: ................ m2                   (Bằng chữ: ....................................................)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ..................... m2; Sử dụng chung:…. .......m2
 • Mục đích sử dụng: ...................................................................................................
 • Thời hạn sử dụng: ...................................................................................................
 • Nguồn gốc sử dụng: ................................................................................................

Điều 2: Giá ủy quyền và công thức thanh toán

Giá ủy quyền quyền dùng khu đất của Mé A và Mé B thỏa thuận hợp tác ấn toan so với thửa khu đất như bên trên cho tới Mé B được quy toan ở Điều 01 của ăn ý đồng này là ……………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Mé B thanh toán giao dịch cho tới Mé A trải qua công thức ……………………………..

Điều 3: Việc giao phó và ĐK quyền dùng đất

Bên A sở hữu nhiệm vụ ủy quyền những quyền và nhiệm vụ, những sách vở tương quan cho tới thửa khu đất ủy quyền được quy toan bên trên Điều 01 của Hợp đồng này cho tới Mé B. Mé B sở hữu nhiệm vụ thanh toán giao dịch cho tới Mé A theo như đúng quy toan bên trên Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B sở hữu trách móc nhiệm ĐK quyền dùng khu đất so với mảnh đất nền được ủy quyền theo như đúng quy toan của pháp lý hiện tại hành.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí tương quan cho tới việc ủy quyền quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại theo đuổi Hợp đồng này vì thế Mé B phụ trách đóng góp.

Điều 5: Phương thức xử lý tranh giành chấp ăn ý đồng

Trong quy trình tiến hành Hợp đồng này, nếu như đột biến tranh giành chấp, những mặt mày cùng với nhau thương lượng xử lý bên trên phương pháp tôn trọng quyền hạn của nhau.

Trong tình huống ko xử lý được thì một trong những nhì mặt mày sở hữu quyền khởi khiếu nại nhằm đòi hỏi toà án sở hữu thẩm quyền xử lý theo đuổi quy toan của pháp lý.

Hai mặt mày khẳng định những nội dung được thỏa thuận hợp tác bên trên đấy là này trọn vẹn tự động nguyện, không xẩy ra lừa gian trá, ko bị nghiền buộc. Các mặt mày khẳng định tiến hành đích thị và vừa đủ những văn bản đang được ghi vô Hợp đồng này.  

Người đem nhượng

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ và tên)

Người nhận đem nhượng

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ và tên)

Hy vọng mẫu hợp đồng giao thương mua bán mái ấm đất viết tay bên trên tiếp tục hữu ích với độc giả. Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công xuất sắc.

Xem thêm:

 • Mẫu ăn ý đồng mướn mái ấm cộc gọn gàng và ăn ý pháp
 • Mẫu ăn ý đồng xây đắp, ăn ý đồng tiến hành mới mẻ nhất

Bạn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt những khóa đào tạo kế toán tài chính online và khoá học tập kế toán tài chính tổ hợp offline vì thế lực lượng kế toán tài chính trưởng bên trên trung tâm Lê Ánh thẳng giảng dạy dỗ và chỉ dẫn.

=> Xem thêm video cô Lê Ánh share cụ thể quãng thời gian học tập kế toán tài chính cho những người mới mẻ chính thức.

Xem thêm: bài tập hiện tại hoàn thành

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH nhằm theo đuổi dõi những Video tiếp theo sau nhé

Ngoài nghành nghề dịch vụ kế toán tài chính, Trung tâm Lê Ánh sở hữu giảng dạy các khóa học tập xuất nhập vào Thành Phố Hồ Chí Minh và Thành Phố Hà Nội, nhằm hiểu biết thêm vấn đề về khóa đào tạo này, các bạn phấn khởi lòng tìm hiểu thêm bên trên website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: kiểu mẫu giấy má chào bán khu đất, kiểu mẫu ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm, hop dong mua sắm ban nha dat, ăn ý đồng giao thương mua bán mái ấm ở