giấy phép lao động

Loại giấy tờ tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn phiên bản kiến nghị cấp cho giấy phép lao động theo đuổi khuôn mẫu số 11/PLI Phụ lục I phát hành tất nhiên Nghị ấn định số 152/2020/NĐ-CP. 1 0 Mau so sánh 11_PLI_152_2020_NĐ-CP.docx
2. Giấy ghi nhận sức mạnh hoặc giấy tờ nhà tù sức mạnh vì thế ban ngành, tổ chức triển khai nó tế sở hữu thẩm quyền của quốc tế hoặc của VN cấp cho có mức giá trị vô thời hạn 12 mon, Tính từ lúc ngày ký Kết luận sức mạnh cho tới ngày nộp làm hồ sơ hoặc giấy tờ ghi nhận sở hữu vừa sức khoẻ theo đuổi quy ấn định của Sở trưởng Sở Y tế. 1 0
3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn phiên bản xác nhận người làm việc quốc tế ko cần là kẻ đang được vô thời hạn chấp hành quyết trị hoặc không được xóa án tích hoặc đang được vô thời hạn bị truy cứu vớt trách móc nhiệm hình sự của quốc tế hoặc của VN cấp cho. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn phiên bản xác nhận người làm việc quốc tế ko cần là kẻ đang được vô thời hạn chấp hành quyết trị hoặc không được xóa án tích hoặc đang được vô thời hạn bị truy cứu vớt trách móc nhiệm hình sự được cấp cho không thật 06 mon, Tính từ lúc ngày cấp cho cho tới ngày nộp làm hồ sơ. 1 0
4. Văn phiên bản, sách vở và giấy tờ chứng tỏ là mái ấm quản lý và vận hành, giám đốc điều hành và quản lý, Chuyên Viên hoặc làm việc chuyên môn và một trong những nghề nghiệp, việc làm được quy ấn định như sau: - Giấy tờ chứng tỏ là mái ấm quản lý và vận hành, giám đốc điều hành và quản lý bao hàm 3 loại sách vở và giấy tờ sau: + Điều lệ doanh nghiệp lớn hoặc quy định hoạt động và sinh hoạt của ban ngành, tổ chức triển khai, doanh nghiệp; + Giấy ghi nhận ĐK công ty hoặc giấy tờ ghi nhận xây dựng hoặc đưa ra quyết định xây dựng hoặc sách vở và giấy tờ không giống có mức giá trị pháp luật tương đương; + Nghị quyết hoặc Quyết ấn định chỉ định của ban ngành, tổ chức triển khai, công ty. - Giấy tờ chứng tỏ là Chuyên Viên, làm việc chuyên môn bao hàm 2 loại sách vở và giấy tờ sau: + Văn vày hoặc chứng từ hoặc giấy tờ bệnh nhận; + Văn phiên bản xác nhận của ban ngành, tổ chức triển khai, công ty bên trên quốc tế về thời gian tay nghề của Chuyên Viên, làm việc chuyên môn hoặc giấy phép lao động và được cấp cho hoặc xác nhận ko nằm trong diện cấp cho giấy phép lao động và được cấp cho. - Văn phiên bản chứng tỏ tay nghề của cầu thủ soccer quốc tế hoặc giấy tờ ghi nhận chuyển nhượng ủy quyền quốc tế (ITC) cấp cho mang đến cầu thủ soccer quốc tế hoặc văn phiên bản của Liên đoàn Bóng đá VN xác nhận ĐK trong thời điểm tạm thời hoặc đầu tiên mang đến cầu thủ của câu lạc cỗ nằm trong Liên đoàn soccer Việt Nam; - Giấy phép tắc lái tàu cất cánh vì thế ban ngành sở hữu thẩm quyền của VN cấp cho hoặc vì thế ban ngành sở hữu thẩm quyền của quốc tế cấp cho và được ban ngành sở hữu thẩm quyền của VN thừa nhận so với phi công quốc tế hoặc chứng từ trình độ được phép tắc thao tác bên trên tàu cất cánh vì thế Sở Giao thông vận tải đường bộ cấp cho mang đến tiếp viên mặt hàng không; - Giấy ghi nhận chuyên môn trình độ trong nghành nghề bảo trì tàu cất cánh vì thế ban ngành sở hữu thẩm quyền của VN cấp cho hoặc vì thế ban ngành sở hữu thẩm quyền của quốc tế cấp cho và được ban ngành sở hữu thẩm quyền của VN thừa nhận so với người làm việc quốc tế thực hiện việc làm bảo trì tàu cất cánh. - Giấy ghi nhận năng lực trình độ hoặc giấy tờ thừa nhận giấy tờ ghi nhận năng lực trình độ vì thế ban ngành sở hữu thẩm quyền của VN cấp cho mang đến thuyền viên nước ngoài; - Giấy thừa nhận kết quả cao trong nghành nghề thể thao và được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận so với đào tạo và huấn luyện viên thể thao hoặc ít nhất một trong những vày cấp cho như: phẳng B đào tạo và huấn luyện viên soccer của Liên đoàn Bóng đá Á Lục (AFC) hoặc vày đào tạo và huấn luyện viên thủ môn Lever 1 của AFC hoặc vày đào tạo và huấn luyện viên thể lực Lever 1 của AFC hoặc vày đào tạo và huấn luyện viên soccer vô mái ấm (Futsal) Lever 1 của AFC hoặc ngẫu nhiên vày cấp cho đào tạo và huấn luyện viên tương tự của quốc tế được AFC công nhận; - Văn vày vì thế ban ngành sở hữu thẩm quyền cấp cho thỏa mãn nhu cầu quy ấn định về chuyên môn, chuyên môn chuẩn chỉnh theo đuổi Luật giáo dục và đào tạo, Luật giáo dục và đào tạo ĐH, Luật giáo dục và đào tạo công việc và nghề nghiệp và Quy chế tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt của trung tâm nước ngoài ngữ, tin tưởng học tập vì thế Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra phát hành. 1 0
5. 02 hình ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền White, mặt mũi coi trực tiếp, đầu nhằm trần, ko treo kính màu), hình ảnh chụp không thật 06 mon tính cho tới ngày nộp làm hồ sơ. 1 0
6. Văn phiên bản chấp thuận đồng ý nhu yếu dùng người làm việc quốc tế trừ những tình huống ko cần xác lập nhu yếu dùng người làm việc quốc tế. 1 0
7. Bản sao sở hữu xác thực hộ chiếu hoặc phiên bản sao hộ chiếu sở hữu xác nhận của người tiêu dùng làm việc còn độ quý hiếm theo đuổi quy ấn định của pháp lý. 0 1
8. Các sách vở và giấy tờ tương quan cho tới người làm việc quốc tế trừ tình huống người làm việc quốc tế thao tác theo như hình thức thích hợp đồng lao động: - Đối với những người làm việc quốc tế dịch chuyển nội cỗ công ty cần sở hữu văn phiên bản của công ty quốc tế cử sang trọng thao tác bên trên hiện hữu thương nghiệp của công ty quốc tế tê liệt bên trên cương vực VN và văn phiên bản chứng tỏ người làm việc quốc tế và được công ty quốc tế tê liệt tuyển chọn dụng trước lúc thao tác bên trên VN tối thiểu 12 mon liên tục; - Đối với những người làm việc quốc tế vô VN nhằm tiến hành những loại thích hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác về tài chính, thương nghiệp, tài chủ yếu, ngân hàng, bảo đảm, khoa học tập chuyên môn, văn hóa truyền thống, thể thao, dạy dỗ, dạy dỗ công việc và nghề nghiệp và nó tế cần sở hữu thích hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác thỏa thuận thân mật đối tác chiến lược phía VN và phía quốc tế, vô tê liệt cần sở hữu thỏa thuận hợp tác về sự việc người làm việc quốc tế thao tác bên trên Việt Nam; - Đối với những người làm việc quốc tế là mái ấm hỗ trợ cty theo đuổi thích hợp đồng cần sở hữu thích hợp đồng hỗ trợ cty thỏa thuận thân mật đối tác chiến lược phía VN và phía quốc tế và văn phiên bản chứng tỏ người làm việc quốc tế tiếp tục thao tác mang đến công ty quốc tế không tồn tại hiện hữu thương nghiệp bên trên VN được tối thiểu 02 năm; - Đối với những người làm việc quốc tế vô VN nhằm rao bán cty cần sở hữu văn phiên bản ở trong nhà hỗ trợ cty cử chuyên viên làm việc quốc tế vô VN nhằm thương thuyết hỗ trợ dịch vụ; - Đối với những người làm việc quốc tế thao tác mang đến tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế bên trên VN được phép tắc hoạt động và sinh hoạt theo đuổi quy ấn định của pháp lý VN cần sở hữu văn phiên bản của ban ngành, tổ chức triển khai cử chuyên viên làm việc quốc tế cho tới thao tác mang đến tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế bên trên VN trừ tình huống quy ấn định bên trên điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị ấn định này và giấy tờ phép tắc hoạt động và sinh hoạt của tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế bên trên VN theo đuổi quy ấn định của pháp luật; - Đối với những người làm việc quốc tế là mái ấm quản lý và vận hành, giám đốc điều hành và quản lý, Chuyên Viên, làm việc chuyên môn thì cần sở hữu văn phiên bản của ban ngành, tổ chức triển khai, công ty quốc tế cử chuyên viên làm việc quốc tế sang trọng thao tác bên trên VN và phù phù hợp với địa điểm việc làm dự con kiến thao tác hoặc sách vở và giấy tờ chứng tỏ là mái ấm quản lý và vận hành. 1 0
9. Hồ sơ kiến nghị cấp cho giấy phép lao động so với một trong những tình huống quánh biệt: - Đối với những người làm việc quốc tế và được cấp cho giấy phép lao động, vẫn đang còn hiệu lực thực thi hiện hành tuy nhiên mong muốn thao tác cho những người dùng làm việc không giống ở nằm trong địa điểm việc làm và nằm trong chức vụ việc làm ghi vô giấy phép lao động thì làm hồ sơ kiến nghị cấp cho giấy phép lao động mới nhất gồm: giấy tờ xác nhận của người tiêu dùng làm việc trước tê liệt về sự việc người làm việc hiện tại đang thao tác, những sách vở và giấy tờ quy ấn định bên trên khoản 1, 5, 6, 7, 8 nêu bên trên và phiên bản sao sở hữu xác thực giấy phép lao động và được cấp; - Đối với những người làm việc quốc tế và được cấp cho giấy phép lao động và vẫn đang còn hiệu lực thực thi hiện hành tuy nhiên thay cho thay vị trí việc làm hoặc chức vụ việc làm hoặc mẫu mã thao tác ghi vô giấy phép lao động theo đuổi quy ấn định của pháp lý tuy nhiên bất biến người tiêu dùng làm việc thì làm hồ sơ kiến nghị cấp cho giấy phép lao động mới nhất bao gồm những sách vở và giấy tờ quy ấn định bên trên khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 nêu bên trên và giấy phép lao động hoặc phiên bản sao sở hữu xác thực giấy phép lao động và được cấp cho. - Đối với những người làm việc quốc tế là Chuyên Viên, làm việc chuyên môn và được cấp cho giấy phép lao động và được gia hạn một chuyến tuy nhiên mong muốn kế tiếp thao tác với nằm trong địa điểm việc làm và chức vụ việc làm ghi vô giấy phép lao động thì làm hồ sơ kiến nghị cấp cho giấy phép lao động mới nhất bao gồm những sách vở và giấy tờ quy ấn định bên trên khoản 1, 2, 5, 6, 7, 8 nêu bên trên và phiên bản sao giấy phép lao động và được cấp cho. 1 1
10. Hợp pháp hóa lãnh sự, xác thực những giấy tờ tờ: Các sách vở và giấy tờ quy ấn định bên trên những khoản 2, 3, 4, 6 và 8 nêu bên trên là 01 phiên bản gốc hoặc phiên bản sao sở hữu xác thực, nếu như của quốc tế thì cần được hợp lí hóa lãnh sự, trừ tình huống được miễn hợp lí hóa lãnh sự theo đuổi điều ước quốc tế tuy nhiên nước Cộng hòa xã hội mái ấm nghĩa VN và quốc tế tương quan đều là member hoặc theo đuổi qui định sở hữu cút sở hữu lại hoặc theo đuổi quy ấn định của pháp luật; dịch rời khỏi giờ đồng hồ Việt và công bệnh hoặc xác thực theo đuổi quy ấn định của pháp lý VN. 1 1