hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hướng cải cách và phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải là

  Bạn đang xem: hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

  • A. Tăng cường liên kết kinh doanh,link với nước
  • B. Tăng cường đào tạo và huấn luyện kỹ năng cho những người lao động
  • C. Hiện đại hóa tranh bị,gửi uỷ thác công nghệ
  • D. Tập trung phát triển đáp ứng yêu cầu vô nước

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Hướng cải cách và phát triển của công nghiệp Khu vực Đông Nam Á ko nên là Tập trung phát triển đáp ứng yêu cầu nội địa tuy nhiên là triệu tập cải cách và phát triển những món đồ xuất khẩu

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: đề thi toán lớp 2 học kì 1

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: đề thi lớp 5

CÂU HỎI KHÁC

 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với điểm sáng của những vùng núi nước ta?
 • Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, hãy cho biết thêm đánh giá nào là sau đây không đúng với chính sách sức nóng của nước ta
 • Mùa mưa ở miển Nam dài hơn nữa miền Bắc là do
 • Đặc điểm nào là sau đây không đúng với nhiệt độ Nhật Bản?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng khi nói đến dân sinh nước ta?
 • Hướng núi tây-bắc và vòng cung địa hình việt nam quy quyết định bởi
 • Ý nào là sau đây không đúng với điểm sáng những thành phần vùng biển khơi nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với điểm sáng cồn núi cướp phần rộng lớn diện tích S địa hình nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây đích với tổ chức cơ cấu làm việc phân bám theo vùng quê và trở thành thị của việt nam qua quýt những năm
 • Nguyên nhân đa phần tạo nên mưa vô mùa hè cho tới 2 miền Nam, Bắc và mưa vô mon IX cho tới Trung Sở là hoạt động và sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa với
 • Hướng nghiêng đa phần của địa hình việt nam là
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với điểm sáng làm việc nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây đích với tác động của biển khơi Đông cho tới với vạn vật thiên nhiên Việt Nam
 • Khó khăn đa phần của người ở Nhật Bản so với cải cách và phát triển kinh tế tài chính ko nên là
 • Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15 và 17, hãy cho biết thêm đánh giá nào là tại đây đích với điểm sáng phân bổ người ở nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với bộc lộ đặc điểm nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ nước ta
 • Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 6 và 7, hãy cho biết thêm gió rét hạ Khi thổi cho tới Bắc Sở đem hướng
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với xã hội Đông Nam Á
 • Ở chừng cao kể từ 1600-1700 cho tới 2600m có 
 • Cho biểu đồ vật sauBiểu đồ vật bên trên thể hiện tại nội dung nào?
 • Hai khu đô thị đặc trưng lúc này của việt nam là TP. Sài Gòn và
 • Sự phân bổ người ở ko phù hợp ở việt nam thực hiện tác động rất rộng cho tới việc dùng làm việc và
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với điểm sáng của những đồng vì thế nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây ko đích với sức nóng chừng tầm bên trên một vài vị trí việt nam, bám theo bảng số liệu?
 • Tự nhiên Khu vực Đông Nam Á châu lục không giống với Khu vực Đông Nam Á biển khơi hòn đảo là điểm sáng có
 • Năng suất làm việc xã hội ở Nhật Bản cao là vì người lao động
 • Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 6 và 7, hãy cho biết thêm việt nam đem đập nguyên vẹn nào là sau đây?
 • Loại hình du ngoạn nào là tại đây đem tiềm năng cải cách và phát triển nhất ở chống cồn núi nước ta?
 • Khó khăn đa phần về đương nhiên so với cải cách và phát triển kinh tế tài chính của Nhật Bản là
 • Vùng khu đất là
 • Hướng cải cách và phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải là
 • Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 4 và trang 5, hãy cho biết thêm tỉnh nào là tại đây của việt nam vừa phải giáp Trung Quốc, vừa phải giáp Lào?
 • Khu vực Khu vực Đông Nam Á ở ở
 • Để thể hiện tại tình hình dịch chuyển diện tích S rừng việt nam qua quýt trong thời gian bám theo bảng số liệu, biểu đồ vật nào là sau đó là tương thích nhất
 • Ở việt nam,vùng nào là thông thường xẩy ra ngập lụt mạnh ở những mon IX-X?
 • Nguyên nhân nào là sau đó là đa phần nhất thực hiện cho tới giao thông vận tải đường thủy là ngành luôn luôn phải có được so với Nhật Bản
 • Nhiều nước Khu vực Đông Nam Á cải cách và phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản trong mỗi năm mới gần đây, đa phần là do
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với điểm sáng vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét của nước ta?
 • Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, hãy cho biết thêm đánh giá nào là sau đây không đúng với chính sách mưa của nước ta?
 • Căn cứ vô biểu đồ vật bên trên hãy cho biết thêm đánh giá nào là tại đây đích với tình hình tăng thêm đương nhiên việt nam quá trình 1960-2014?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA