lay out là gì

Với nội dung bài viết sau đây, IELTS Vietop chào chúng ta nằm trong vấn đáp thắc mắc lay out là gì? Cùng tìm hiểu hiểu cấu hình Layout vô giờ đồng hồ Anh nhằm hoàn toàn có thể phần mềm phrasal verb này cũng như các cấu hình của chính nó thành thục rộng lớn vô quy trình học tập và người sử dụng giờ đồng hồ Anh chúng ta nhé!

Lay out là 1 phrasal verb vô giờ đồng hồ Anh được dùng nhằm miêu tả hành vi sắp xếp, bố trí hoặc design một chiếc gì đó một cơ hội cụ thể và rõ ràng.

Bạn đang xem: lay out là gì

Lay out là gì
Lay out là gì

Ví dụ, vô một trong những tình huống, lúc lắc out hoàn toàn có thể được dùng nhằm mô tả việc sắp xếp những bộ phận của một bạn dạng vẽ hoặc một trang web. Nó cũng hoàn toàn có thể được dùng nhằm mô tả việc bố trí những dụng cụ vô và một không khí.

Ngoài rời khỏi, lúc lắc out cũng hoàn toàn có thể được dùng nhằm mô tả việc trình diễn một chủ kiến hoặc một plan một cơ hội cụ thể và rõ nét.

E.g.:

 • The architect will lúc lắc out the plans for the new building. (Kiến trúc sư tiếp tục sắp xếp plan mang đến tòa căn nhà mới nhất.)
 • She spent hours laying out the elements of her new trang web design. (Cô ấy để nhiều giờ nhằm bố trí những bộ phận của design trang web mới nhất của tôi.)
 • The teacher laid out the lesson plan for the upcoming week. (Giáo viên vẫn trình diễn plan giảng dạy dỗ mang đến tuần cho tới.)

Xem thêm:

Persuade + gì? Persuade vĩ đại V hoặc Ving vô giờ đồng hồ Anh

Put là gì? Quá khứ của put – Cách phân tách động kể từ put vô giờ đồng hồ Anh

Cent là gì? Khám huỷ ý nghĩa sâu sắc của cent vô giờ đồng hồ Anh

2. Cấu trúc lúc lắc out vô câu giờ đồng hồ Anh

Lay out được dùng như 1 phrasal verb, với tức là “sắp xếp” hoặc “thiết kế” vật gì ê.

Cấu trúc lúc lắc out vô câu giờ đồng hồ Anh
Cấu trúc lúc lắc out vô câu giờ đồng hồ Anh

E.g.:

 • I need vĩ đại lúc lắc out my clothes for tomorrow morning. (Tôi cần thiết bố trí ăn mặc quần áo cho một ngày mai sáng sủa.)
 • The graphic designer will lúc lắc out the brochure for the new product. (Nhà design hình họa tiếp tục design bố cục tổng quan mang đến tờ rơi lăng xê thành phầm mới nhất.)
 • They need vĩ đại lúc lắc out a plan for the upcoming project. (Họ cần thiết thể hiện một plan mang đến dự án công trình tiếp đây.)

Ngoài rời khỏi tao còn tồn tại những cấu hình mặt mũi dưới:

2.1. Lay out sth (lay sth out)

Cấu trúc Lay out something hoàn toàn có thể được hiểu với những nghĩa dưới:

 • Sắp xếp một đối tượng người dùng hoặc cống phẩm này ê theo đuổi một cơ hội rõ ràng hoặc định hình này đó: 

E.g.: She laid the ingredients out for the recipe on the kitchen counter. (Cô tao bố trí những bộ phận mang đến công thức bên trên phòng bếp.)

 • Thiết tiếp hoặc xây đắp một plan, một bạn dạng vẽ, hoặc một bố cục tổng quan.

E.g.: The architect laid out the blueprints for the new building. (Kiến trúc sư đã lấy rời khỏi những bạn dạng design mang đến tòa căn nhà mới nhất.)

 • Chi chi phí một trong những chi phí rộng lớn cho 1 mục tiêu rõ ràng.

E.g.: He laid out a lot of money vĩ đại buy a new siêu xe. (Anh ấy chi rời khỏi thật nhiều chi phí để sở hữ một cái xe hơi mới nhất.)

 • Thể hiện tại hoặc lý giải một phát minh hoặc plan mang đến ai ê.

E.g.: She laid out her proposal vĩ đại the board of directors. (Cô tao trình diễn khuyến nghị của tôi với ban giám đốc.)

 • Cho phép tắc người không giống thấy, nghe, hoặc thưởng thức một nội dung hoặc thành phầm.

E.g.: The museum laid out its new exhibit for the public vĩ đại see. (Bảo tàng vẫn trưng bày triển lãm mới nhất mang đến công bọn chúng coi.)

2.2. Lay out (sth) for/on sth

Lay out (sth) for/on sth hoàn toàn có thể được hiểu như sau:

 • Chuẩn bị một chiếc gì ê cho 1 mục tiêu cụ thể

E.g.: She laid out her tools on the workbench for the project. (Cô ấy bố trí khí cụ bên trên bàn thao tác mang đến dự án công trình.)

 • Cung cấp cho vấn đề cụ thể về một yếu tố hoặc tiếp hoạch

E.g.: He laid out his proposal for the new business plan. (Anh ấy trình diễn plan khuyến nghị mang đến plan marketing mới nhất.)

 • Tổ chức hoặc bố trí một sự khiếu nại hoặc một nội dung này đó

E.g.: The sự kiện planner laid out the schedule for the conference. (Người lập plan sự khiếu nại vẫn bố trí chương trình mang đến hội nghị.)

 • Trình bày một yếu tố hoặc phát minh một cơ hội cụ thể và rõ rệt ràng

E.g.: The professor laid out the main concepts of the course on the first day of class. (Giáo sư trình diễn những định nghĩa chủ yếu của khóa đào tạo và huấn luyện vào trong ngày thứ nhất của lớp học tập.)

 • Đặt cược hoặc đưa ra một tiềm năng cụ thể

E.g.: He laid out his plan for winning the race. (Anh ấy thể hiện plan nhằm thành công cuộc đua.)

Xem thêm: cách tính tỉ lệ phần trăm

Xem ngay: Cách phân phát âm đuôi ed vô giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh nhất

3. Thành ngữ tương quan cho tới Layout vô giờ đồng hồ Anh

Thành ngữ tương quan cho tới Layout
Thành ngữ tương quan cho tới Layout
 • Lay out the red carpet: nghĩa đen kịt là trải thảm đỏ loét, nghĩa bóng là tiếp đón ai ê với việc tiếp nhận sang trọng và hoành tráng, nhất là trong số sự khiếu nại cần thiết.

E.g.: The company laid out the red carpet for the new CEO’s arrival. (Công ty đón CEO mới nhất một cơ hội nồng hậu.)

 • Lay out a plan: nghĩa đen kịt là sắp xếp, bố trí plan một cơ hội cụ thể, nghĩa bóng là lên plan, ra quyết định cụ thể cho 1 dự án công trình hoặc một trách nhiệm.

E.g.: We need vĩ đại lay out a plan for the new project before we start working on it. (Chúng tao cần thiết vạch rời khỏi một plan mang đến dự án công trình mới nhất trước lúc chính thức tiến hành nó.)

 • Lay it all out: nghĩa đen kịt là bố trí, sắp xếp toàn bộ, nghĩa bóng là trình bày một cơ hội rõ nét, cụ thể và chân thực về một yếu tố.

E.g.: The lawyer laid it all out for the jury during his closing argument. (Luật sư trình diễn toàn bộ mang đến bồi thẩm đoàn vô phần tranh biện sau cuối của tôi.)

 • Lay out money: nghĩa đen kịt là đầu tư một lượng tiền rộng lớn, nghĩa bóng là góp vốn đầu tư một lượng tiền rộng lớn vào một trong những dự án công trình hoặc một việc gì ê.

E.g.: He laid out a lot of money vĩ đại start his own business. (Anh ấy vẫn ném ra thật nhiều chi phí nhằm chính thức việc làm marketing của riêng rẽ bản thân.)

 • Lay out of sight: nghĩa đen kịt là đưa ra ngoài tầm coi, nghĩa bóng là rời xa ai ê hoặc một điểm này ê hoặc ko xuất hiện tại vô một thời hạn nhiều năm.

E.g.: After the argument, he laid out of sight for a few days vĩ đại avoid any confrontation. (Sau cuộc giành cãi, anh tao vẫn khuất núi vô vài ba ngày nhằm tách ngẫu nhiên cuộc đối đầu này.)

Xem thêm:

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Phrasal verb with carry phổ biến nhất

Formal là gì? Định nghĩa, ví dụ và cơ hội dùng kể từ formal vô giờ đồng hồ Anh

4. Từ vựng tương quan cho tới Layout vô giờ đồng hồ Anh

Dưới trên đây IELTS Vietop cung ứng cho tới chúng ta một trong những kể từ vựng với tương quan cho tới layout vô giờ đồng hồ Anh và ví dụ minh họa:

 • Blueprint (n): bạn dạng design, bạn dạng vẽ kỹ thuật

E.g.: The architect drew up a blueprint for the new building before laying it out. (Kiến trúc sư vẫn vẽ một bạn dạng design mang đến tòa căn nhà mới nhất trước lúc bịa đặt nó rời khỏi.)

 • Blueprint (v): lập plan hoặc vẽ bạn dạng thiết kế

E.g.: The engineer laid out the blueprint for the new bridge before construction began. (Người kỹ sư vẫn vạch rời khỏi bạn dạng design mang đến cây cầu mới nhất trước lúc chính thức xây đắp.)

 • Arrangement (n): sự bố trí, tía trí

E.g.: The florist created a beautiful flower arrangement and laid it out in the store display. (Người buôn bán hoa vẫn đưa đến một loại cắm hoa đẹp nhất và trưng bày nó vô siêu thị.)

 • Arrange (v): bố trí, tía trí

E.g.: The interior designer arranged the furniture and decor in the room before laying out the final design. (Nhà design thiết kế bên trong vẫn bố trí trang bị thiết kế bên trong và tô điểm vô chống trước lúc thể hiện design sau cuối.)

 • Design (n): design, tiếp hoạch

E.g.: The graphic designer came up with a new design for the trang web and laid it out for the client vĩ đại review. (Nhà design hình họa đã lấy rời khỏi một design mới nhất mang đến trang web và trình diễn nó nhằm quý khách hàng đánh giá.)

 • Format (n): định hình, mẫu mã tía cục

E.g.: The publisher chose a new format for the book and laid out the text and images accordingly. (Nhà xuất bạn dạng vẫn lựa chọn 1 định hình mới nhất mang đến cuốn sách và bố trí văn bạn dạng và hình hình họa thích hợp.)

 • Plan (n): plan, dự án

E.g.: The project manager laid out a detailed plan for the construction of the new office building. (Người quản lý và vận hành dự án công trình vẫn vạch rời khỏi một plan cụ thể mang đến việc xây đắp tòa căn nhà văn chống mới nhất.)

 • Plan (v): lên plan hoặc dự án

E.g.: The travel agent planned the itinerary for the client’s vacation before laying it out in a brochure. (Đại lý phượt vẫn lên plan mang đến chuyến hành trình ngủ của quý khách hàng trước lúc trình diễn nó vô một luyện tư liệu lăng xê.)

 • Schedule (n): chương trình, thời hạn biểu

E.g.: The sự kiện coordinator laid out the schedule for the conference, including the keynote speakers and breakout sessions. (Điều phối viên sự khiếu nại vẫn lên chương trình mang đến hội nghị, bao hàm những diễn thuyết chủ yếu và những phiên thảo luận.)

Xem thêm: tính diện tích hình chữ nhật lớp 4

 • Schedule (v): lên chương trình, thời hạn biểu

E.g.: The coach scheduled the team’s practices and games for the season before laying out the training plan. (Huấn luyện viên vẫn lên lịch luyện tập và tranh tài của team trong dịp giải trước lúc thể hiện plan luyện tập.)

Xem ngay: Khóa học tập IELTS General – Thiết tiếp riêng rẽ mang đến đối tượng người dùng đang được tìm hiểu tìm tòi thời cơ việc thực hiện và tấp tểnh cư ở quốc tế.

5. Bài luyện lay out là gì vô giờ đồng hồ Anh

Note Completion IELTS Listening
Bài luyện lay out là gì vô giờ đồng hồ Anh

Choose the correct answer 

 1. The graphic designer spent hours __________ the elements of the brochure before printing it.
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out
 1. The architect is going vĩ đại __________ the blueprint for the new building next week.
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out
 1. The sự kiện planner __________ the tables and chairs for the banquet last night.
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out
 1. Can you help má __________ the items for the presentation on the table?
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out
 1. The teacher __________ the lesson plan for the upcoming week.
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out
 1. The interior decorator __________ the furniture in the living room yesterday.
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out
 1. The landscape architect is __________ the plans for the new park in the thành phố.
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out
 1. The project manager needs vĩ đại __________ the budget for the new project.
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out
 1. The fashion designer is __________ the clothing items for the upcoming fashion show.
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out
 1. The engineer __________ the blueprint for the new bridge last week.
 • A. Laying out
 • B. Laid out
 • C. Lay out
 • D. Will lúc lắc out

Đáp án

 1. A
 2. C
 3. B
 4. C
 5. B
 6. B
 7. A
 8. C
 9. A
 10. B

Trên đó là nội dung bài viết của IELTS Vietop về lay out là gì? Cùng tìm hiểu hiểu cấu hình Lay out vô giờ đồng hồ Anh. Hy vọng Vietop vẫn hoàn toàn có thể chung chúng ta tìm hiểu thêm, bổ sung cập nhật được những kiến thức và kỹ năng hữu ích nhằm dùng giờ đồng hồ Anh thành thục, hiểu trái ngược rộng lớn vô học hành và thao tác. Chúc chúng ta học tập tốt!