lý lịch tư pháp số 2

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Tờ khai đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp theo gót hình mẫu quy tấp tểnh (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 03.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Tờ khai đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp theo gót hình mẫu quy tấp tểnh (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 04.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Bản chụp Chứng minh quần chúng. # hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những người được cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp (Trường ăn ý nộp phiên bản chụp thì cần xuất trình phiên bản chủ yếu nhằm so sánh. Trường ăn ý không tồn tại phiên bản chủ yếu nhằm so sánh thì nộp phiên bản sao với xác nhận theo gót quy tấp tểnh của pháp luật). Bản chính: 0 - Bản sao: 1
+ Văn phiên bản ủy quyền nhập tình huống ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường ăn ý người được ủy quyền là phụ thân, u, phu nhân, ông chồng, con cái của những người ủy quyền thì ko cần thiết văn phiên bản ủy quyền). Văn phiên bản ủy quyền cần được công hội chứng, xác nhận theo gót quy tấp tểnh của pháp lý VN. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Cá nhân đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ko được ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, tình nhân cầu cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp nằm trong đối tượng người sử dụng được miễn hoặc hạn chế phí cần xuất trình những sách vở nhằm minh chứng. Bản chính: 0 - Bản sao: 0