mất bằng lái xe ô tô

Thủ tục tái hiện lại vì thế tài xế bị mất

Thủ tục tái hiện lại vì thế tài xế bị tổn thất năm 2023

Bạn đang xem: mất bằng lái xe ô tô

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Mất vì thế tài xế giành được cung cấp lại?

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, người tài xế bị tổn thất vì thế tài xế thì tùy tình huống sẽ tiến hành xét cung cấp lại vì thế tài xế hoặc là phải tham gia dự thi cung cấp lại vì thế tài xế, cụ thể:

- Trường thích hợp 1: Người sở hữu giấy má phép tắc tài xế bị tổn thất, còn thời hạn dùng hoặc vượt lên thời hạn dùng bên dưới 03 mon, được xét cung cấp lại giấy má phép tắc tài xế.

- Trường thích hợp 2: Người sở hữu giấy má phép tắc tài xế bị tổn thất, vượt lên thời hạn dùng kể từ 03 mon trở lên trên, mang tên vô làm hồ sơ của ban ngành quản lý và vận hành sát hoạnh họe, ko nằm trong tình huống hiện giờ đang bị những ban ngành sở hữu thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý, sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đuổi quy ấn định, nên dự sát hoạnh họe lại những nội dung:

+ Quá hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, nên dự sát hoạnh họe lại lý thuyết;

+ Quá hạn dùng kể từ 01 năm trở lên trên, nên sát hoạnh họe lại cả lý thuyết và thực hành thực tế.

2. Hồ sơ tái hiện lại vì thế tài xế bị tổn thất năm 2023

* Hồ sơ tái hiện lại vì thế tài xế bị tổn thất so với tình huống 1:

- Đơn kiến nghị cung cấp lại vì thế tài xế theo đuổi mẫu;

- Hồ sơ gốc phù phù hợp với giấy má phép tắc tài xế (nếu có);

- Giấy khám xét sức mạnh của những người tài xế vì thế bệnh viện sở hữu thẩm quyền cung cấp theo đuổi quy ấn định, trừ tình huống cung cấp lại giấy má phép tắc tài xế ko thời hạn những hạng A1, A2, A3;

- Bản sao giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân (đối với những người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn dùng (đối với những người quốc tế, người nước Việt Nam ấn định, cư ở nước ngoài).

(Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

* Hồ sơ tái hiện lại vì thế tài xế bị tổn thất so với tình huống 2:

- Bản sao giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy má minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người nước Việt Nam ấn định cư ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc minh chứng thư nước ngoài uỷ thác hoặc minh chứng thư công vụ so với người nước ngoài;

- Giấy khám xét sức mạnh của những người tài xế vì thế bệnh viện sở hữu thẩm quyền cung cấp theo đuổi quy ấn định.

- Đơn kiến nghị cung cấp lại vì thế tài xế theo đuổi kiểu sở hữu ghi ngày tiêu thụ làm hồ sơ của ban ngành tiếp nhận;

Xem thêm: biển số xe 47

- Bản chủ yếu làm hồ sơ gốc của giấy má phép tắc tài xế bị tổn thất (nếu có).

(Khoản 3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

3. Hướng dẫn cách thức lại vì thế tài xế bị tổn thất năm 2023

* Cách tái hiện lại vì thế tài xế bị tổn thất so với tình huống 1:

- Cách 1: Người tài xế cho tới Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ, nộp 01 cỗ làm hồ sơ, tự sướng thẳng và xuất trình, bạn dạng chủ yếu những làm hồ sơ nêu bên trên (trừ những bạn dạng chủ yếu đang được gửi) nhằm so sánh.

- Cách 2: Sau thời hạn 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ, tự sướng và nộp lệ phí theo đuổi quy ấn định, nếu như không phân phát hiện nay giấy má phép tắc tài xế hiện giờ đang bị những ban ngành sở hữu thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý; mang tên vô làm hồ sơ của ban ngành quản lý và vận hành sát hoạnh họe, thì được cung cấp lại giấy má phép tắc tài xế.

(Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

* Cách tái hiện lại vì thế tài xế bị tổn thất so với tình huống 2:

- Cách 1: Người tài xế nộp 01 cỗ làm hồ sơ cho tới Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ.

- Cách 2: Sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đuổi quy ấn định, nên dự sát hoạnh họe lại.

- Cách 3: Nếu đạt sản phẩm sách hoạnh họe thì được cung cấp lại vì thế tài xế.

(Khoản 3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

4. Làm lại vì thế tài xế bị tổn thất không còn từng nào tiền?

* Đối với tình huống 1 thì Lúc tái hiện lại vì thế tài xế bị tổn thất, người tài xế nên nộp lệ phí cung cấp lại Giấy phép tắc tài xế là 135.000 đồng/lần.

* Đối với tình huống 2 thì Lúc tái hiện lại vì thế tài xế bị tổn thất, người tài xế nên nộp:

- Lệ phí cung cấp lại Giấy phép tắc tài xế là 135.000 đồng/lần.

- Phí sát hoạnh họe lái xe:

+ Đối với ganh đua sát hoạnh họe tài xế máy (hạng xe cộ A1, A2, A3, A4): Sát hoạnh họe lý thuyết: 40.000 đồng/lần; Sát hoạnh họe thực hành: 50.000 đồng/lần.

Xem thêm: đơn vị

+ Đối với ganh đua sát hoạnh họe tài xế xe hơi (hạng xe cộ B1, B2, C, D, E, F): Sát hoạnh họe lý thuyết: 90.000 đồng/lần; Sát hoạnh họe thực hành thực tế vô hình: 300.000 đồng/lần; Sát hoạnh họe thực hành thực tế bên trên lối giao thông vận tải công cộng: 60.000 đồng/lần.

(Thông tư 188/2016/TT-BTC)

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi dành riêng cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, mừng rỡ lòng gửi về E-Mail [email protected].