mất bảo hiểm y tế

Hiện ni người nhập cuộc bảo đảm nó tế Lúc bị thất lạc thẻ bảo đảm nó tế hoàn toàn có thể tiến hành giấy tờ thủ tục nài cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế kèm cặp đơn nài cấp cho lại thẻ BHYT hợp thức gửi cho tới tổ chức triển khai Báo hiểm xã hội sẽ được tương hỗ giải quyết và xử lý.

Đơn nài cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế

Bạn đang xem: mất bảo hiểm y tế

Quy lăm le về đơn nài cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế

1. Đơn nài cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế

Căn cứ theo Điều 18, Luật Báo hiểm nó tế 2014 về cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế nêu rõ: Người bị thất lạc thẻ bảo đảm nó tế cần với đơn ý kiến đề xuất cấp cho lại thẻ;

Theo đó mẫu đơn ý kiến đề xuất nài cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế theo gót khuôn mẫu 02/THE được ban hành kèm theo Quyết lăm le 700/2006/QĐ-BHXH của Báo hiểm xã hội VN về việc cấp, vận hành và dùng Thẻ bảo đảm nó tế.

1.1 Mẫu đơn ý kiến đề xuất cấp cho lại thẻ BHYT

Người nài cấp cho lại thẻ BHYT hoàn toàn có thể xem thêm và chuyên chở về khuôn mẫu 02/THE theo gót khuôn mẫu bên dưới đây:

Mẫu số 02/THE            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

................, ngày .... mon .... năm trăng tròn......            

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh .............................

Tên tôi là:............................................................... Nam/nữ:................. Năm sinh:.......................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:...............................................................................................................................

Thời hạn dùng từ thời điểm ngày ..../..../......... cho tới ngày ..../..../............

Lý bởi cấp cho lại thẻ BHYT: ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đề nghị cơ sở Báo hiểm xã hội cấp cho lại thẻ BHYT nhằm thuận tiện Lúc đi kiểm tra sức khỏe chữa trị bệnh dịch theo gót cơ chế BHYT.

..............., ngày .... mon .... năm ...........          

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(HOẶC Ủy Ban Nhân Dân XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)                                (Ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)

Mẫu 02/THE đơn ý kiến đề xuất cấp cho lại thẻ BHYT chuyên chở về TẠI ĐÂY

Như vậy hoàn toàn có thể thấy đơn nài cấp cho lại thẻ BHYT là sách vở cần thiết trong những việc tiến hành nài cấp cho lại thẻ BHYT theo như đúng quy lăm le.

2. Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

Hiện ni việc cấp lại thẻ BHYT cho những người nhập cuộc bảo đảm nó tế đã được tiến hành giản dị và nhanh gọn lẹ đưa đến nhiều thuận tiện cho những người bị thất lạc thẻ BHYT. Theo bại liệt, người bị thất lạc thẻ BHYT hoàn toàn có thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục nài cấp cho lại thẻ BHYT vị 1 trong 2 cơ hội sau:

Cách 1: Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH

Cách 2: Làm giấy tờ thủ tục trực tuyến qua chuyện Cổng công ty công Quốc gia.

Quy lăm le về giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế

Quy lăm le về giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế

2.1 Thủ tục nài cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế trực tiếp

Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH là sự việc người thất lạc thẻ BHYT cho tới thẳng đơn vị/ điểm thu BHYT sẽ được chỉ dẫn thực hiện giấy tờ thủ tục nài cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế. Về cơ phiên bản tiếp tục bao gồm công việc tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ nước sơ

Người bị thất lạc thẻ BHYT cần sẵn sàng 1 cỗ làm hồ sơ nài cấp cho lại thẻ BHYT theo gót quy lăm le. Thành phần hồ nước sơ bao gồm: 

(1) Đơn ý kiến đề xuất cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế.

(2) Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế theo gót Mẫu TK1-TS.

(3) Bảng kê vấn đề (mẫu D01-TS) bởi người tiêu dùng làm việc sẵn sàng.

Bước 2: Nộp làm hồ sơ nài cấp cho lại thẻ BHYT tại tổ chức triển khai BHXH

Sau Lúc sẵn sàng 01 cỗ làm hồ sơ như bên trên, người nài cấp cho thẻ BHYT thực hiện nay nộp làm hồ sơ bên trên một trong số vị trí được quy lăm le sau:

  1. Cơ quan lại, tổ chức BHXH cấp cho thị xã nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người dùng nằm trong BHXH cấp cho thị xã vận hành.

  2. Cơ quan lại, tổ chức BHXH cấp cho tỉnh nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người dùng nằm trong BHXH cấp cho tỉnh vận hành.

Bước 3: Nộp phí cấp cho lại thẻ BHYT

Xem thêm: đột biến điểm

Theo khoản 4 điều 18 Luật BHYT năm trước người ý kiến đề xuất cấp cho lại thẻ nộp lệ phí cấp cho lại thẻ theo gót nấc lệ phí quy lăm le của Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu.

Bước 4: Giải quyết hồ nước sơ

Sau Lúc nộp làm hồ sơ, cơ sở BHXH tiếp tục đánh giá tính khá đầy đủ và hợp thức của cục làm hồ sơ. Nếu làm hồ sơ đầy đủ ĐK tổ chức triển khai BHYT sẽ tổ chức cấp cho lại thẻ BHYT cho những người ý kiến đề xuất nài cấp cho lại thẻ BHYT.

Thời hạn giải quyết và xử lý làm hồ sơ là trong tầm 7 ngày thao tác kề kể từ thời khắc cảm nhận được đơn ý kiến đề xuất. 

Trong thời hạn ngóng thẻ người bị thất lạc thẻ BHYT vẫn thừa kế những quyền hạn BHYT thông thường.

Bước 5: Nhận lại thẻ BHYT mới

Người thất lạc thẻ BHYT có thể lựa lựa chọn ĐK nhận lại thẻ BHYT vị 1 trong 3 cơ hội sau đây: 

  1. Nhận qua đàng bưu điện;

  2. Nhận trực tiếp bên trên đơn vị/ công ty thực hiện việc;

  3. Nhận trực tiếp tại tổ chức BHXH theo gót lịch hẹn;

Như vậy là kẻ thất lạc thẻ BHYT tiếp tục được trao lại thẻ BHYT mới mẻ vô thời hạn không thật 7 ngày thao tác, trải qua công thức nộp làm hồ sơ thẳng bên trên tổ chức triển khai Báo hiểm nó tế như đang được nêu bên trên.

2.2 Thủ tục nài cấp cho lại thẻ bảo đảm nó tế trực tuyến

Thực hiện nay Công văn 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn chống Chính Phủ về sự liên kết với Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia, Báo hiểm xã hội Việt nam giới đang được phối phù hợp với văn chống Chính Phủ và những cơ sở nhằm tăng cấp khối hệ thống thanh toán giao dịch.

Sau Lúc Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia đầu tiên lên đường vô sinh hoạt, BHXH VN đang được với thông tin về sự lên kế hoạch những giấy tờ thủ tục tương quan cho tới Báo hiểm xã hội bên trên Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia, vô bại liệt với giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ BHYT bởi lỗi, thất lạc.

Hiện ni người nhập cuộc BHYT với thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ BHYT online theo gót công việc sau đây:

Bước 1: Truy cập Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia theo gót đường đi sau: dichvucong.gov.vn

Bước 2: Đăng ký thông tin tài khoản cá thể bên trên Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia (người đang được có tài năng khoản bên trên cổng công ty công gửi lịch sự Cách 3).

Bước 3: Đăng nhập Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc phụ gia thông tin tài khoản cá thể.

Bước 4: Đăng ký cấp cho lại thẻ BHYT bởi lỗi, mất

Nhập kể từ khóa vô dù mò mẫm kiếm với nội dung “Cấp lại, thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bên trên bong bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm nó tế”

cấp lại thẻ BHYT qua chuyện cổng công ty công quốc gia

Gõ mò mẫm kiếm kể từ khóa nhằm mò mẫm kiếm

Tại hạng mục khêu ý lựa chọn “Cấp lại thẻ BHYT bởi lỗi, mất” tiếp sau đó nhấn lựa chọn “Nộp trực tuyến”.

cấp lại thẻ BHYT qua chuyện cổng công ty công quốc gia

Chọn nộp trực tuyến.

Lúc này, screen tiếp tục gửi lịch sự Cổng công ty công trực tuyến của ngành bảo đảm xã hội (BHXH). Người sử dụng kế tiếp tiếp tục công việc nhập “Mã số Báo hiểm xã hội” và “Mã kiểm tra”, lựa chọn “Tra cứu”, nhập vấn đề không đủ nhằm xong xuôi.

Trong mục lựa lựa chọn địa điểm nhận làm hồ sơ, người làm việc hoàn toàn có thể lựa lựa chọn nhận bên trên “Bộ phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả kết quả” hoặc nhận “Qua công ty bưu chính”.

Lưu ý nên lựa chọn nhận thành phẩm qua chuyện công ty bưu chủ yếu thì được gửi thẻ BHYT về tận mái ấm theo gót địa điểm nhận làm hồ sơ đang được ĐK. Trường hợp ý ĐK nhận bên trên Sở phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả thành phẩm thì cần cho tới cơ sở BHXH nhằm nhận thẻ BHYT.

Bước 5: Xác nhận nhằm xong xuôi hồ nước sơ

Người sử dụng nhập “Mã kiểm tra” và lựa chọn mục “Xác nhận”. Cơ quan lại BHXH tiếp tục gửi thông tin xác nhận và hứa ngày trả thành phẩm cho tới số điện thoại cảm ứng ĐK.

Như vậy là chúng ta đã thực hiện nay xong xuôi việc thực hiện giấy tờ thủ tục nài cấp cho lại thẻ BHYT online qua chuyện cổng DVC vương quốc. Cách này sẽ giúp người dân tiết kiệm chi phí thời hạn, sức lực và ngân sách đi đi lại lại. Các giấy tờ thủ tục cũng rất được xử lý và giải quyết và xử lý nhanh gọn lẹ, thuận tiện rộng lớn.

2.3. Thời gian giảo cấp cho lại thẻ BHYT

Căn cứ theo gót quy lăm le bên trên Khoản 3, Điều 18, Luật bảo đảm nó tế 2008 sửa thay đổi bổ sung cập nhật năm năm trước quy lăm le thời hạn cấp cho lại thẻ BHYT như sau:

“3. Trong thời hạn 7 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày cảm nhận được đơn ý kiến đề xuất cấp cho lại thẻ, tổ chức triển khai bảo đảm nó tế cần cấp cho lại thẻ cho những người nhập cuộc bảo đảm nó tế. Trong thời hạn ngóng cấp cho lại thẻ, người nhập cuộc bảo đảm nó tế vẫn thừa kế quyền hạn bảo đảm nó tế.”

Tuy nhiên, bên trên Khoản 2, Điều 30, Quy trình phát hành tất nhiên Quyết lăm le số 595/QĐ-BHXH phát hành ngày 14/4/2017 quy lăm le từ thời điểm ngày 01/5/2017 thời hạn cấp cho thẻ BHYT như sau:

  • Trường hợp ý bất biến thông tin: cấp cho lại trong thời gian ngày Lúc nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy lăm le.

  • Trường hợp ý thay cho thay đổi thông tin: không thật 03 ngày Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy lăm le.

  • Trường hợp ý người nhập cuộc đang được chữa trị bên trên những hạ tầng nhà lao bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch, tiến hành trong thời gian ngày Lúc nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy lăm le.

Trường hợp ý cấp cho lại thẻ BHYT bởi bị thất lạc hoặc thay đổi thẻ BHYT bởi rách rưới lỗi tuy nhiên ko cần thay cho thay đổi vấn đề tiếp tục vô cùng thời gian nhanh nhằm mục đích đáp ứng quyền lợi cho những người nhập cuộc, nhất là tình huống đang được cần chữa trị bệnh

Xem thêm: biển số xe 47

3. Khám chữa trị bệnh dịch vô thời hạn ngóng cấp cho lại thẻ BHYT

Căn cứ vô Khoản 3, Điều 15, Nghị lăm le 146/2018/NĐ-CP, vô thời hạn ngóng cấp cho lại thẻ BHYT, người nhập cuộc BHYT đi kiểm tra sức khỏe, chữa trị bệnh dịch cần thiết xuất trình giấy má hứa thành phẩm cấp cho lại thẻ BHYT và sách vở chứng tỏ nhân thân mật (CMND/ CCCD/Hộ chiếu)

Chỉ cần thiết chúng ta xuất khá đầy đủ sách vở theo gót quy lăm le là hoàn toàn có thể nhập cuộc nhà lao, chữa trị bệnh dịch vị BHYT. Các quyền hạn vô thời hạn ngóng cấp cho lại thẻ, người nhập cuộc vẫn thừa kế thông thường.

Như vậy, tuy vậy hiện nay hiện nay đã với công thức thay cho thế mang đến thẻ BHYT tuy vậy trong vô số nhiều tình huống dùng thẻ BHYT vẫn mang lại một số thuận lợi chắc chắn. Thông qua chuyện những share vô nội dung bài viết bên trên đây Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử eBH hòng rằng với thể cung cấp cho nhiều vấn đề hữu ích cho chính mình hiểu.