mẫu 01b hsb

Hướng dẫn cơ hội ghi mẫu 01B-HSB: Danh sách ý kiến đề xuất hưởng trọn Chế phỏng bầu sản, chói nhức, chăm sóc mức độ hậu sinh nở, bình phục sức mạnh theo đòi Quyết lăm le 166/QĐ-BHXH tiên tiến nhất.

Hướng dẫn điền vấn đề bên trên kiểu mẫu 01B-HSB cụ thể.

Bạn đang xem: mẫu 01b hsb

Hướng dẫn điền vấn đề bên trên kiểu mẫu 01B-HSB cụ thể.

I. Mẫu 01B-HSB: Danh sách hưởng trọn cơ chế chói nhức, bầu sản, chăm sóc mức độ, bình phục mức độ khỏe 

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết lăm le 166/QĐ-BHXH ban hành ngày 31/01/2019 quy lăm le như sau:

Đối với cơ chế chói đau: Hồ sơ theo đòi quy lăm le bên trên khoản 1, 2 Điều 100 Luật chỉ bảo hiểm xã hội; khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT và khoản 2 Điều 15 Nghị lăm le số 143/2018/NĐ-CP, bao gồm Danh sách 01B-HSB bởi đơn vị chức năng SDLĐ lập và làm hồ sơ nêu bên dưới đây:… Như vậy, làm hồ sơ hưởng trọn cơ chế chói nhức, bầu sản, chăm sóc mức độ, bình phục sức mạnh tiên tiến nhất tiếp tục dùng mẫu 01B-HSB thay cho cho tới Danh sách C70a-HD trước cơ.

a) Mục đích lập kiểu mẫu 01B-HSB

Mẫu 01B - HSB là địa thế căn cứ nhằm xử lý trợ cấp cho chói nhức, bầu sản, chăm sóc mức độ, bình phục sức mạnh so với người làm việc vô đơn vị chức năng.

b) Trách nhiệm ghi kiểu mẫu 01B-HSB 

Mẫu 01B-HSB bởi đơn vị chức năng dùng làm việc lập cho tới cho các mùa đáp ứng thời hạn quy lăm le bên trên Điều 102 Luật BHXH.

Mẫu 01B-HSB theo đòi đưa ra quyết định 166/BHXH

Mẫu 01B-HSB theo đòi quyết định166

>> Tải về kiểu mẫu 01B-HSB theo đòi quyết đinh 166/QĐ-BHXH tệp tin DOC >> Tải về máy

II. Hướng dẫn điền những vấn đề bên trên kiểu mẫu 01B-HSB

Chi tiết cơ hội điền vấn đề Danh sách hưởng trọn cơ chế chói nhức, bầu sản, chăm sóc mức độ, bình phục sức mạnh. Cụ thể:

Phần đầu:

 • Góc bên trên, phía bên trái của tờ ghi:

 Đơn vị cần ghi rõ ràng thương hiệu đơn vị chức năng, mã số đơn vị chức năng ĐK nhập cuộc BHXH, số Smartphone contact.

 • Phần đầu:

Ghi rõ ràng mùa vô mon, năm ý kiến đề xuất xét duyệt; số hiệu thông tin tài khoản, ngân hàng, Trụ sở ngân hàng điểm đơn vị chức năng hé thông tin tài khoản nhằm thực hiện hạ tầng cho tới phòng ban BHXH gửi chi phí (trong tình huống người làm việc ko tài giỏi khoản cá nhân).

 • Cơ sở nhằm lập danh sách:
 • Hồ sơ xử lý cơ chế chói nhức, bầu sản, chăm sóc mức độ, bình phục mức độ khỏe
 • Bảng chấm công, bảng lương bổng trích nộp BHXH của đơn vị chức năng.

Phần 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH 

Phần 1 này bao gồm list người làm việc ý kiến đề xuất xử lý hưởng trọn cơ chế mới nhất đột biến trong lượt. 

Cột A : Ghi số loại tự

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

Cột B: Ghi Họ và Tên của những người làm việc vô đơn vị chức năng ý kiến đề xuất xử lý trợ cấp cho BHXH.

Cột 1: Ghi mã số BHXH của những người làm việc vô đơn vị chức năng ý kiến đề xuất xử lý trợ cấp cho BHXH.

Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm trước tiên người làm việc thực tiễn ngủ việc hưởng trọn cơ chế theo đòi quy định;

Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm sau cuối người làm việc thực tiễn ngủ hưởng trọn cơ chế theo đòi quy lăm le.

Cột 4: Ghi tổng số ngày thực tiễn người làm việc ngủ việc vô kỳ ý kiến đề xuất xử lý. Nếu ngủ việc bên dưới 01 mon ghi tổng số ngày ngủ, nếu như ngủ việc bên trên 01 mon ghi số tháng  ngủ và số ngày lẻ nếu như sở hữu. 

Cột C: Ghi số thông tin tài khoản, thương hiệu ngân hàng, Trụ sở điểm người làm việc hé tài khoản; tình huống người làm việc ko tài giỏi khoản cá thể thì vứt rỗng tuếch.

Cột D:  Ghi tiêu chuẩn xác lập ĐK, nấc hưởng trọn (Chỉ kê khai so với đơn vị chức năng tiến hành thanh toán năng lượng điện tử ko gửi tất nhiên bệnh kể từ giấy):

 • Đối với những người hưởng trọn chế phỏng chói đau:
 • Ghi chính mã dịch được ghi vô làm hồ sơ. Trường hợp ý vô làm hồ sơ ko ghi mã dịch thì ghi không thiếu thương hiệu dịch.
 • Trường hợp ý ngủ việc nhằm bảo vệ con cái chói thì ghi ngày, mon, năm sinh của con cái. 
 • Đối với cơ chế bầu sản

a) Đối với làm việc phái nữ sinh con:

 • Trường hợp ý thông thường: Ghi tháng ngày năm sinh của con cái. 
 • Trường hợp ý con cái chết: Ghi ngày, mon, năm con cái bị tiêu diệt, tình huống sinh hoặc nhận nuôi kể từ nhì con cái trở lên trên nhưng mà vẫn đang còn con cái còn sinh sống thì ko cần nhập vấn đề này. 
 • Trường hợp ý u bị tiêu diệt sau khoản thời gian sinh (khoản 4, Khoản 6 Điều 34 Luật BHXH) ghi: Ghi tháng ngày năm sinh của con cái và tháng ngày năm u bị tiêu diệt.
 • Trường hợp ý u gặp gỡ rủi ro khủng hoảng không thể đầy đủ sức mạnh nhằm siêng con cái (khoản 6 Điều 34 Luật BHXH): Ghi ngày, mon, năm sinh của con cái và ngày, mon, năm u được Kết luận không thể đầy đủ sức mạnh siêng con cái.

b) Đối  với nhận con cái nuôi: 

Ghi ngày, mon, năm sinh của con cái và ngày nhận nuôi con cái nuôi.

c) Đối với làm việc phái nữ có thai hộ sinh con

 • Trường hợp ý thông thường: Ghi ngày, mon, năm sinh của con cái. 
 • Trường hợp ý con cái chết: Ghi ngày, mon, năm sinh của con cái và ngày, mon, năm con cái bị tiêu diệt. 

d) Đối với những người u nhờ có thai hộ nhận con:

 • Trường hợp ý thông thường: Ghi ngày, mon, năm sinh của con cái và ngày, mon, năm nhận con cái. 
 • Trường hợp ý con cái chết: Ghi ngày, mon, năm sinh của con cái và ngày, mon, năm con cái bị tiêu diệt.
 • Trường hợp ý người u nhờ có thai hộ chết: Ghi ngày, mon, năm sinh của con cái và ngày, mon, năm người u nhờ có thai hộ bị tiêu diệt. 
 • Trường hợp ý người u nhờ có thai hộ gặp gỡ rủi ro khủng hoảng không thể đầy đủ sức mạnh nhằm siêng con cái (điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị lăm le 115): Ghi ngày, mon, năm sinh của con cái và ngày, mon, năm của những người u nhờ có thai hộ được Kết luận không thể đầy đủ sức mạnh siêng con cái.

e) Đối với làm việc phái nam, người ông xã của làm việc phái nữ có thai hộ ngủ việc Khi phu nhân sinh con

Đối với làm việc phái nam, người ông xã của những người u nhờ có thai hộ hưởng trọn trợ cấp cho một đợt Khi phu nhân sinh con cái, nhận con: Ghi ngày, mon, năm sinh của con

h) Đối với nghỉ ngơi mức độ, bình phục sức mạnh sau bầu sản: 

Ghi ngày, mon, năm quay về thao tác sau chói nhức, bầu sản

g) Đối với nghỉ ngơi mức độ, bình phục sức mạnh sau tai nạn thương tâm làm việc, dịch nghề ngỗng nghiệp

Ghi ngày, mon, năm Hội đồng Giám lăm le nó khoa Kết luận nấc suy rời kỹ năng làm việc bởi tai nạn thương tâm làm việc, dịch nghề nghiệp và công việc .

Cột E:

 • Đối với tình huống hưởng trọn cơ chế chói đau:
 • Trường hợp ý ngày ngủ mặt hàng tuần của những người làm việc ko rơi vào trong ngày ngủ mặt hàng tuần theo đòi quy lăm le công cộng (ngày loại Bảy và Chủ nhật) thì nên cần ghi rõ ràng. 
 • Trường hợp ý người làm việc thao tác ở điểm sở hữu phụ cấp cho điểm thông số kể từ 0,7 trở lên trên thì ghi: PCKV 0,7.
 • Trường hợp ý con cái ốm: Ghi mã thẻ BHYT của con cái.
 •  Đối với tình huống hưởng trọn cơ chế bầu sản:
 • Trường hợp ý nhà tù thai: Ghi rõ ràng ngày ngủ mặt hàng tuần như tình huống hưởng trọn cơ chế chói nhức.
 • Trường hợp ý u bị tiêu diệt sau khoản thời gian sinh và u gặp gỡ rủi ro khủng hoảng không thể đầy đủ sức mạnh nhằm bảo vệ con cái sau khoản thời gian sinh nhưng mà ko nhập cuộc BHXH bắt buộc: Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của u hoặc của con cái.
 • Trường hợp ý làm việc phái nữ có thai hộ sinh kể từ 3 con cái trở lên trên, tính cho tới thời gian phú đứa con trẻ, đứa con trẻ chết: Ghi số con cái được sinh.
 • Trường hợp ý người u nhờ có thai hộ nhận con: ghi như tình huống làm việc phái nữ có thai hộ sinh con; Trường hợp ý người u nhờ có thai hộ ko nhập cuộc BHXH cần thiết thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của những người u nhờ có thai hộ hoặc của con cái.
 • Trường hợp ý làm việc phái nam, người ông xã của làm việc phái nữ có thai hộ ngủ việc Khi phu nhân sinh con: Ghi rõ ràng ngày ngủ mặt hàng tuần như tình huống hưởng trọn cơ chế chói nhức và mã số BHXH.
 • Trường hợp ý làm việc phái nam, người ông xã của những người u nhờ có thai hộ hưởng trọn trợ cấp cho một đợt Khi phu nhân sinh con cái, nhận con: Ghi số con cái được sinh, nhận; nếu như phu nhân sinh, nhận một con cái thì ko cần ghi số con cái và đem nhiên được hiểu là phu nhân sinh, nhận 1 con cái. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của những người u hoặc của con cái.

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Cột A, B, 1, C:  Ghi như chỉ dẫn Phần 1.

Cột 2:  Ghi Đợt/tháng/năm phòng ban BHXH tiếp tục xét duyệt được xem hưởng trọn trợ cấp cho trước đó bên trên Danh sách xử lý hưởng trọn cơ chế chói nhức, bầu sản, chăm sóc mức độ, bình phục sức mạnh (mẫu C70b-HD ứng mùa xét duyệt đợt trước của phòng ban BHXH) nhưng mà mang tên người làm việc được ý kiến đề xuất kiểm soát và điều chỉnh trong lượt này. 

Xem thêm: trân trọng là gì

Cột 3: Ghi nguyên nhân đề nghị  điều chỉnh

Như vậy, bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử eBH tiếp tục chỉ dẫn đơn vị chức năng dùng làm việc lập kiểu mẫu 01B-HSB: Danh sách hưởng trọn cơ chế chói nhức, bầu sản, chăm sóc mức độ, bình phục sức mạnh.

Bài viết lách liên quan

 • Mẫu D02-LT Báo cáo tình hình dùng làm việc và list nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN
 • Hướng dẫn lập kiểu mẫu số 05A-HSB ý kiến đề xuất xử lý cơ chế tai nạn thương tâm lao động
 • Mẫu số 14-HSB ý kiến đề xuất hưởng trọn trợ cấp cho BHXH 1 đợt theo đòi Quyết lăm le số 01/QĐ-BHXH