mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Cho tôi chất vấn về khuôn mẫu Báo cáo thành quả sinh hoạt sale bám theo quy toan bao gồm những nội dung gì? Lập và trình diễn Báo cáo thành quả sinh hoạt sale như vậy nào? Cảm ơn!

Mẫu Báo cáo thành quả sinh hoạt sale bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ Mẫu số B 02 - Doanh Nghiệp Phụ lục phát hành tất nhiên Thông tư 200/2014/TT-BTC quy toan về report thành quả sinh hoạt sale bao gồm những nội dung ví dụ như sau:

Bạn đang xem: mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Như vậy, report thành quả sinh hoạt sale bao gồm những nội dung được quy toan như bên trên.

Tải khuôn mẫu Báo cáo thành quả sinh hoạt kinh doanh: Tại Đây

Mẫu report thành quả sinh hoạt sale bao gồm những nội dung gì? Lập report thành quả sale như vậy nào?

Mẫu Báo cáo thành quả sinh hoạt sale mới mẻ nhất? Hướng dẫn lập và trình diễn report thành quả sinh hoạt kinh doanh? (Hình kể từ internet)

Lập Báo cáo thành quả sinh hoạt sale như vậy nào?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 113 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy toan về lập report thành quả sinh hoạt sale như sau:

Về nội dung và kết cấu báo cáo:

- Báo cáo thành quả sinh hoạt sale phản ánh tình hình và thành quả sinh hoạt sale của công ty, bao hàm thành quả kể từ sinh hoạt sale chủ yếu và thành quả kể từ những sinh hoạt tài chủ yếu và sinh hoạt không giống của công ty.

- Báo cáo thành quả sinh hoạt sale bao gồm sở hữu 5 cột:

Xem thêm: chữ hoa

+ Cột số 1: Các tiêu chí báo cáo;

+ Cột số 2: Mã số của những tiêu chí tương ứng;

+ Cột số 3: Số hiệu ứng với những tiêu chí của report này được thể hiện tại tiêu chí bên trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

+ Cột số 4: Tổng số đột biến vô kỳ report năm;

+ Cột số 5: Số liệu của năm trước đó (để sánh sánh).

(2) Về hạ tầng lập báo cáo

- Căn cứ Báo cáo thành quả sinh hoạt sale của năm trước đó.

Xem thêm: biển báo tốc độ

- Căn cứ vô bong kế toán tài chính tổ hợp và bong kế toán tài chính cụ thể vô kỳ sử dụng cho những thông tin tài khoản kể từ loại 5 cho tới loại 9.

Hướng dẫn trình diễn Báo cáo thành quả sinh hoạt kinh doanh?

Căn cứ khoản 3 Điều 113 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy toan về phía dẫn lập và trình diễn Báo cáo thành quả sinh hoạt sale như sau:

"Điều 113. Hướng dẫn lập và trình diễn Báo cáo thành quả sinh hoạt sale (Mẫu số B02-DN)
...
3. Nội dung và cách thức lập những tiêu chí vô Báo cáo Kết ngược sinh hoạt kinh doanh
3.1. Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ cty (Mã số 01):
- Chỉ tiêu xài này phản ánh tổng lệch giá bán sản phẩm hóa, trở nên phẩm, nhà đất góp vốn đầu tư, lệch giá hỗ trợ cty và lệch giá không giống vô năm report của công ty. Số liệu nhằm ghi vô tiêu chí này là luỹ nối tiếp số đột biến mặt mũi Có của Tài khoản 511 “Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ” vô kỳ report.
Khi đơn vị chức năng cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân, những khoản lệch giá bán sản phẩm và hỗ trợ cty đột biến kể từ những giao dịch thanh toán nội cỗ đều cần loại trừ.
- Chỉ tiêu xài này sẽ không bao hàm những loại thuế con gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp bám theo cách thức trực tiếp), thuế hấp phụ quan trọng đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên và những loại thuế, phí con gián thu không giống.
3.2. Các khoản tách trừ lệch giá (Mã số 02):
Chỉ tiêu xài này phản ánh tổ hợp những khoản được ghi tách trừ vô tổng lệch giá vô năm, gồm những: Các khoản ưu đãi thương nghiệp, tách giá bán mặt hàng phân phối, mặt hàng phân phối bị trả lại vô kỳ report. Số liệu nhằm ghi vô tiêu chí này là luỹ nối tiếp số đột biến mặt mũi Nợ TK 511 “Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ” đối ứng với mặt mũi Có những TK 521 “Các khoản tách trừ doanh thu” vô kỳ report.
Chỉ tiêu xài này sẽ không bao hàm những khoản thuế con gián thu, phí tuy nhiên công ty ko thừa kế cần nộp NSNN (được kế toán tài chính ghi tách lệch giá bên trên bong kế toán tài chính TK 511) bởi những khoản này về thực chất là những khoản thu hộ Nhà nước, ko nằm trong cơ cấu tổ chức lệch giá và ko được xem là khoản tách trừ lệch giá.
3.3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ cty (Mã số 10):
Chỉ tiêu xài này phản ánh số lệch giá bán sản phẩm hóa, trở nên phẩm, Bất Động Sản góp vốn đầu tư, lệch giá hỗ trợ cty và lệch giá không giống tiếp tục trừ những khoản tách trừ (chiết khấu thương nghiệp, tách giá bán mặt hàng phân phối, mặt hàng phân phối bị trả lại) vô kỳ report, thực hiện địa thế căn cứ tính thành quả sinh hoạt sale của công ty. Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02.
3.4. Giá vốn liếng mặt hàng phân phối (Mã số 11):
Chỉ tiêu xài này phản ánh tổng giá bán vốn liếng của sản phẩm & hàng hóa, Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giá tiền phát triển của trở nên phẩm tiếp tục phân phối, ngân sách thẳng của lượng cty hoàn thành xong tiếp tục hỗ trợ, ngân sách không giống được xem vô giá bán vốn liếng hoặc ghi tách giá bán vốn liếng mặt hàng phân phối vô kỳ report. Số liệu nhằm ghi vô tiêu chí này là luỹ nối tiếp số đột biến mặt mũi Có của Tài khoản 632 “Giá vốn liếng mặt hàng bán” vô kỳ report đối ứng mặt mũi Nợ của Tài khoản 911 “Xác toan thành quả kinh doanh”.
Khi đơn vị chức năng cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân, những khoản giá bán vốn liếng mặt hàng phân phối đột biến kể từ những giao dịch thanh toán nội cỗ đều cần loại trừ.
3.5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ cty (Mã số 20):
Chỉ tiêu xài này phản ánh số chênh chéo thân ái lệch giá thuần về bán sản phẩm hoá, trở nên phẩm, Bất Động Sản góp vốn đầu tư và hỗ trợ cty với giá bán vốn liếng mặt hàng phân phối đột biến vô kỳ report. Mã số đôi mươi = Mã số 10 - Mã số 11.
3.6. Doanh thu sinh hoạt tài chủ yếu (Mã số 21):
Chỉ tiêu xài này phản ánh lệch giá sinh hoạt tài chủ yếu thuần đột biến vô kỳ report của công ty. Số liệu nhằm ghi vô tiêu chí này là luỹ nối tiếp số đột biến mặt mũi Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu sinh hoạt tài chính” đối ứng với mặt mũi Có TK 911 “Xác toan thành quả kinh doanh” vô kỳ report.
Khi đơn vị chức năng cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân, những khoản lệch giá sinh hoạt tài chủ yếu đột biến kể từ những giao dịch thanh toán nội cỗ đều cần loại trừ.
3.7. Ngân sách chi tiêu tài chủ yếu (Mã số 22):
Chỉ tiêu xài này phản ánh tổng ngân sách tài chủ yếu, bao gồm chi phí lãi vay mượn cần trả, ngân sách phiên bản quyền, ngân sách sinh hoạt liên kết kinh doanh,... đột biến vô kỳ report của công ty. Số liệu nhằm ghi vô tiêu chí này là luỹ nối tiếp số đột biến mặt mũi Có TK 635 “Chi phí tài chính” đối ứng với mặt mũi Nợ TK 911 “Xác toan thành quả kinh doanh” vô kỳ report.
Khi đơn vị chức năng cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân, những khoản ngân sách tài chủ yếu đột biến kể từ những giao dịch thanh toán nội cỗ đều cần loại trừ.
3.8. Ngân sách chi tiêu lãi vay mượn (Mã số 23):
Chỉ tiêu xài này phản ánh ngân sách lãi vay mượn cần trả được xem vô ngân sách tài chủ yếu vô kỳ report. Số liệu nhằm ghi vô tiêu chí này được địa thế căn cứ vô Sổ kế toán tài chính cụ thể Tài khoản 635.
3.9. Ngân sách chi tiêu bán sản phẩm (Mã số 25):
Chỉ tiêu xài này phản ánh tổng ngân sách bán sản phẩm hóa, trở nên phẩm tiếp tục phân phối, cty tiếp tục hỗ trợ đột biến vô kỳ report. Số liệu nhằm ghi vô tiêu chí này là tổng số số đột biến mặt mũi Có của Tài khoản 641 “Chi phí phân phối hàng”, đối ứng với mặt mũi Nợ của Tài khoản 911 “Xác toan thành quả kinh doanh” vô kỳ report.
3.10. Ngân sách chi tiêu vận hành công ty (Mã số 26):
Chỉ tiêu xài này phản ánh tổng ngân sách vận hành công ty đột biến vô kỳ report. Số liệu nhằm ghi vô tiêu chí này là tổng số số đột biến mặt mũi Có của Tài khoản 642 “Chi phí vận hành doanh nghiệp”, đối ứng với mặt mũi Nợ của Tài khoản 911 “Xác toan thành quả kinh doanh” vô kỳ báo cáo
..."

Xem cụ thể nội dung và cách thức lập những tiêu chí vô Báo cáo Kết ngược sinh hoạt kinh doanh: Tại đây