mẫu công văn giải trình

Công văn là văn bạn dạng được sử dụng thực hiện phương tiện đi lại trao thay đổi trong số những ban ngành, công ty, cá thể, thân thiện cung cấp bên trên với cung cấp bên dưới vô và một ban ngành, tổ chức triển khai. Trong số đó, Công văn giải trình là loại Công văn được dùng kha khá thông dụng.

Bạn đang xem: mẫu công văn giải trình

1. Công văn giải trình dùng làm thực hiện gì?

Công văn giải trình của những công ty được dùng nhằm trình diễn, lý giải về một yếu tố nào là cơ khi sở hữu đòi hỏi.

Một số Công văn giải trình thông thường người sử dụng vô công ty như: Công văn giải trình với người tiêu dùng, Công văn giải trình về đủng đỉnh nộp chi phí bảo đảm xã hội, tiến trình dự án công trình đầu tư; Công văn giải trình với ban ngành thuế,…

Theo cơ, một bạn dạng Công văn giải trình tiếp tục bao gồm những phần:

- Phần phanh đầu: Ngày, mon, năm, lập hình mẫu Công văn; Công văn giải trình về yếu tố gì? Gửi cho tới ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể nào?...

Các vấn đề của đối tượng người dùng thực hiện Công văn giải trình (tên công ty, vấn đề người đại diện thay mặt bám theo pháp lý bao gồm thương hiệu, chức vụ…, số điện thoại cảm ứng thông minh,…)

- Phần nội dung Công văn giải trình: Trong phần nội dung này ghi rõ ràng công ty giải trình về yếu tố gì, bám theo đòi hỏi hoặc Công văn số bao nhiêu; trình diễn nội giải quyết trình và những tư liệu tất nhiên (nếu có) nhằm thực hiện rõ ràng nội dung cần thiết giải trình

- Phần kết Công văn giải trình: Cam kết nội dung trình diễn phía trên là đích thị và Chịu trọn vẹn trách cứ nhiệm trước pháp lý.

mau cong nài giai trinh
6 hình mẫu Công văn giải trình từng công ty nên biết (Ảnh minh họa)

2. Các Mẫu Công văn giải trình được dùng nhiều vô doanh nghiệp

2.1 Mẫu Công văn giải trình chung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(Về việc…………………………….)

            Kính gửi: ……………[Tên ban ngành tiêu thụ đơn giải trình]……..

- Tên doanh nghiệp: …………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………...

- Số năng lượng điện thoại: …………………. Số Fax: ……………………..

- Mã số thuế: …………………………………………………….

- Đại diện bám theo pháp luật: Ông/Bà…………… Chức vụ: ……………….

- Ngành nghề nghiệp kinh doanh: ………………………………………

Nội giải quyết trình: [Ghi rõ ràng giải trình về yếu tố gì, bám theo đòi hỏi hoặc công văn số từng nào của ban ngành ngôi nhà nước; trình diễn nội giải quyết trình và những tư liệu tất nhiên (nếu có) nhằm minh chứng cho tới đòi hỏi giải trình.] ………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Trên đó là toàn cỗ nội giải quyết trình của Công ty Shop chúng tôi về việc việc ……………Chúng tôi khẳng định toàn cỗ nội dung trình diễn là đích thị thực sự và tiếp tục phụ trách trọn vẹn trước pháp lý nếu như sở hữu điều gì trình diễn gian sảo.

Nơi nhận:                                                                      ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Như trên;                                                                                      GIÁM ĐỐC

Lưu: VT; …                                                       (Ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

2.2 Mẫu Công văn giải trình với khách hàng hàng

TÊN CÔNG TY

Bộ phận/Phòng ban: ............

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình với khách hàng hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

..........., ngày .... mon .... năm ....

Kính gửi: - Ông/Bà ..........................

                 - Công ty ............................

Nhận được đơn năng khiếu nại của Ông/Bà ........................, phụ trách cứ cỗ phận/phòng ban .......................... của Công ty ..................... về sự việc.................. vào trong ngày ..... mon ..... năm ..... bám theo phù hợp đồng số ......./HĐ......, Công ty ......... vẫn tổ chức đánh giá, thanh tra rà soát lại ............................ Do sơ sót.............. nên vẫn dẫn theo vụ việc ........................................

Nay Công ty Shop chúng tôi làm thuê văn này gửi cho tới Ông/Bà ............................

để giải trình và ý kiến đề nghị ..................................... trước thời điểm ngày ..... mon ....năm .....

Công ty Shop chúng tôi van nài khẳng định nội giải quyết trình bên trên là đích thị và van nài trả hoàn phụ trách về những tổn thất tạo ra cho tới người tiêu dùng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; Phường. CSKH;

TRƯỞNG BỘ PHẬN/PHÒNG BAN

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

2.3 Mẫu Công văn giải trình đủng đỉnh nộp báo cáo

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình đủng đỉnh nộp báo cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

..........., ngày .... mon .... năm ....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(Về việc: Chậm nộp report ..................)

Kính gửi: ......................................................

- Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp ............................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................

- Mã số thuế: ........................................................................

- Đại diện pháp luật: Ông/Bà ............................... Chức vụ: ...........................

Ngày ..... mon .... năm ....., Shop chúng tôi sở hữu sẽ có được công văn của ..........về sự việc đòi hỏi Shop chúng tôi tiến hành report ......................trước thời điểm ngày .... mon .... năm .... Chúng tôi van nài giải trình nguyên nhân về sự việc đủng đỉnh nộp report ...................... như sau:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Vì vậy, Công ty ................. kính ý kiến đề nghị ...................... tạo nên ĐK tương hỗ cho quý doanh nghiệp Shop chúng tôi được triển khai xong report ................... được đúng chuẩn và tiến hành đảm bảo chất lượng nhiệm vụ bám theo quy toan.

Kính hòng Quý Cơ quan tiền tạo nên ĐK giúp sức Shop chúng tôi./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT;

TM Doanh nghiệp

Giám đốc ký, ghi rõ ràng bọn họ tên

2.4 Mẫu Công văn giải trình làm mất đi hóa đơn

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình thất lạc hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

..........., ngày .... mon .... năm ....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH MẤT HOÁ ĐƠN

[Ghi rõ ràng thất lạc hoá đơn nguồn vào hoặc đầu ra]

Kính gửi: Chi Cục Thuế .................................................

- Tên tổ chức triển khai, cá thể làm mất đi hoá đơn: ...................................

- Mã số thuế: ...............................................................................

Xem thêm: chữ hoa

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................

- Đại diện pháp luật: Ông/Bà ................................. Chức vụ: ................

Giải trình về sự việc thất lạc hoá đơn như sau:

Ký hiệu hoá đơn bị mất: ...............................................................

Số hoá đơn bị mất: .......................................................................

Lý bởi thất lạc hoá đơn: ....................................................................

....................................................................................................

...................................................................................................

Nay đơn vị chức năng report với ...................... nhằm ngăn ngừa sự tận dụng và thông tin số hoá đơn bên trên không hề độ quý hiếm dùng.

Công ty Shop chúng tôi van nài khẳng định nội giải quyết trình bên trên là đích thị thực sự. Nếu phân phát hiện tại vấn đề sai sự

thật, công ty lớn Shop chúng tôi van nài phụ trách trọn vẹn trước pháp lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT;

TM Doanh nghiệp

Giám đốc ký, ghi rõ ràng bọn họ tên

2.5 Mẫu Công văn giải trình đủng đỉnh nộp tờ khai thuế

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình đủng đỉnh nộp tờ khai thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

..........., ngày .... mon .... năm ....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V.v: Nộp đủng đỉnh tờ khai thuế)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN/HUYỆN ............................

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ....................................................................

- Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp: ............................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................

- Điện thoại: ....................................... Fax: ..................................

- Người đại diện thay mặt bám theo pháp luật: Ông/Bà ................. Sinh ngày: ...................

- Chức vụ: .............................................. Số điện thoại cảm ứng thông minh liên hệ: .....................

Báo cáo giải trình về sự việc nộp đủng đỉnh tờ khai thuế Công ty .............................

Ngày .... mon .... năm ....., Shop chúng tôi sẽ có được công văn đòi hỏi giải trình về sự việc nộp đủng đỉnh tờ khai

thuế Quý .../20.... Chúng tôi van nài giải trình về nguyên nhân công ty nộp đủng đỉnh tờ khai thuế như sau:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Công ty ................ van nài khẳng định những gì Shop chúng tôi vẫn trình diễn và những sách vở và giấy tờ hỗ trợ là

đúng thực sự. Nếu ko đích thị, Công ty ............ van nài Chịu trọn vẹn trách cứ nhiệm trước pháp

luật.

Kính ý kiến đề nghị Chi viên thuế Quận/Huyện ................ tiêu thụ đơn giải trình và đánh giá.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT;

TM Doanh nghiệp

Giám đốc ký, ghi rõ ràng bọn họ tên

2.6 Mẫu Công văn giải trình hướng dẫn hiểm xã hội

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

..........., ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V.v: ........................................)

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN/HUYỆN ...............................

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ......................................................

- Người đại diện thay mặt bám theo pháp luật: ......................... Chức vụ: ...................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

- Điện thoại: ..................................................... Fax: ...................

- Mã số thuế: ................................................................................

Ngày ...../...../....., Công ty Shop chúng tôi sở hữu sẽ có được công văn số ..................... của hướng dẫn hiểm xã hội Quận/Huyện .................; vô công văn đòi hỏi Công ty Shop chúng tôi giải trình về việc……………….

Công ty Shop chúng tôi van nài được giải trình về sự việc này như sau: [Giải quí rõ nét, rõ ràng những nguyên

nhân tạo ra vụ việc vô công văn giải trình như: vì thế sao số người đóng góp bảo đảm ko thông qua số người

lao động thực tiễn bên trên doanh nghiệp; vì thế sao công ty đủng đỉnh nộp BHXH; vì thế sao công ty tham

gia BHXH đủng đỉnh (trễ)...]

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Do vậy: [Ghi rõ ràng phía xử lý, xử lý so với vụ việc tiến hành giải trình; thể hiện những yêu

cầu rõ ràng với ban ngành BHXH như: mong ước ban ngành BHXH tương hỗ xử lý vụ việc vẫn tường

trình...]

...........................................................................................

............................................................................................

.............................................................................................

Trên đó là toàn cỗ nội dung vụ việc nhưng mà ban ngành bảo đảm xẽ hội quận/huyện ............. đòi hỏi Công ty Shop chúng tôi tiến hành việc giải trình. Nếu ban ngành bảo đảm xã hội cần thiết tăng làm hồ sơ nào

thì Công ty tiếp tục hỗ trợ vừa đủ.

Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT;

Đại diện doanh nghiệp

Xem thêm: mất bảo hiểm y tế

Giám đốc

 (ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Trên đó là những Mẫu công văn giải trình được người sử dụng thông dụng nhất. Nếu còn vướng mắc, người hâm mộ sướng lòng tương tác 1900.6192 sẽ được tương hỗ, trả lời.