mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Công ty xuất quỹ nhằm chi trả chi phí mua sắm vật liệu phát hành thì kế toán tài chính cần dùng khuôn phiếu chi nào? – Anh Thư (Hậu Giang).

1. Mẫu 02-TT về phiếu chi theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC và chỉ dẫn sử dụng

Mẫu 02-TT về phiếu chi theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC và chỉ dẫn sử dụng

Đơn vị[1]:.................

Bạn đang xem: mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Địa chỉ:..................

Mẫu số 02 - TT

(Ban hành theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

            PHIẾU CHI[2]                                            Quyển số:..............

  Ngày .....mon .....năm 2023                                      Số:...............

                                                                                    Nợ:...............

    Có:...............

Họ và thương hiệu người nhận tiền:............................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................

Lý bởi chi[3]:...................................................................................................................................................

Số tiền[4]:........................................(Viết vị chữ):.....................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Kèm theo[5].............................................................. Chứng kể từ gốc:

Ngày ......mon ......năm 2023

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Người nhận tiền

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

Đã nhận đầy đủ số chi phí (viết vị chữ):..............................................................................................................

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

+ Tỷ giá bán nước ngoài tệ[6] (vàng bạc, đá quý):...........................................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:..........................................................................................................................................

(Liên gửi ra phía bên ngoài nên đóng góp dấu)


[1] Ghi rõ rệt thương hiệu công ty và địa điểm công ty dùng phiếu chi.

[2] - Lập phiếu chi nhằm mục đích xác lập những khoản chi phí mặt mày, nước ngoài tệ thực tiễn xuất quỹ và thực hiện địa thế căn cứ nhằm thủ quỹ xuất quỹ, ghi buột quỹ và kế toán tài chính ghi buột kế toán tài chính.

- Phiếu chi nên đóng góp trở thành quyển, trong những Phiếu chi nên ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi nên tiến công liên tiếp trong một kỳ kế toán tài chính. Từng Phiếu chi nên ghi rõ rệt ngày, mon, năm lập phiếu, ngày, mon, năm chi chi phí.

- Phiếu chi được lập trở thành 3 liên và chỉ với sau Lúc với đầy đủ chữ ký (Ký theo đòi từng liên) của những người lập phiếu, kế toán tài chính trưởng, giám đốc, thủ quỹ vừa mới được xuất quỹ. Sau Lúc nhận đầy đủ số chi phí người nhận chi phí nên ghi số chi phí đã nhận được bằng văn bản, ký thương hiệu và ghi rõ rệt bọn họ, thương hiệu nhập Phiếu chi.

+ Liên 1 lưu ở  điểm lập phiếu.

+ Liên 2 thủ quỹ dùng để làm ghi buột quỹ và gửi mang lại kế toán tài chính cùng theo với bệnh kể từ gốc nhằm nhập buột kế toán tài chính.

+ Liên 3 giao phó cho tất cả những người nhận chi phí.

[3] Ghi rõ rệt nội dung chi chi phí.

[4] Ghi ngay số và bằng văn bản số chi phí xuất quỹ, ghi rõ rệt đơn vị chức năng tính là đồng VN, hoặc USD ...

[5] Ghi con số bệnh kể từ gốc tất nhiên Phiếu chi.

[6] Nếu là chi nước ngoài tệ nên ghi rõ rệt tỷ giá bán, đơn giá bán bên trên thời gian xuất quỹ nhằm tính rời khỏi tổng số chi phí theo đòi đơn vị chức năng đồng xu tiền ghi buột.

Mẫu 02-TT về phiếu chi theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. Nguyên tắc kế toán tài chính tiền

Căn cứ Điều 11 Thông tư 200/2014/TT-BTC, nguyên lý kế toán tài chính chi phí được quy ấn định như sau:

- Kế toán nên hé buột kế toán tài chính biên chép từng ngày liên tiếp theo đòi trình tự động đột biến những khoản thu, chi, xuất, nhập chi phí, nước ngoài tệ và tính rời khỏi số tồn bên trên quỹ và từng thông tin tài khoản ở Ngân sản phẩm bên trên từng thời gian nhằm tiện mang lại việc đánh giá, so sánh.

- Các khoản chi phí bởi công ty không giống và cá thể ký cược, ký quỹ bên trên công ty được quản lý và vận hành và hoạnh họe toán như tiền bạc công ty.

- Khi thu, chi nên với phiếu thu, phiếu chi và với đầy đủ chữ ký theo đòi quy ấn định của chính sách bệnh kể từ kế toán tài chính.

- Kế toán nên theo đòi dõi cụ thể chi phí theo đòi vẹn toàn tệ. Khi đột biến những giao dịch thanh toán vị nước ngoài tệ, kế toán tài chính nên quy thay đổi nước ngoài tệ rời khỏi Đồng nước ta theo đòi vẹn toàn tắc:

+ Mé Nợ những thông tin tài khoản chi phí vận dụng tỷ giá bán giao dịch thanh toán thực tế;

+ Mé Có những thông tin tài khoản chi phí vận dụng tỷ giá bán ghi buột trung bình gia quyền.

- Tại thời gian lập Báo cáo tài chủ yếu theo đòi quy ấn định của pháp lý, công ty nên Review lại số dư nước ngoài tệ và vàng chi phí tệ theo đòi tỷ giá bán giao dịch thanh toán thực tiễn.

Xem thêm: biển báo tốc độ

3. Sử dụng, quản lý và vận hành, in và sản xuất biểu khuôn bệnh kể từ kế tiếp toán

Căn cứ Điều 121 Thông tư 200/2014/TT-BTC, việc dùng, quản lý và vận hành, in và sản xuất biểu khuôn bệnh kể từ kế toán tài chính được quy ấn định như sau:

- Các công ty hoàn toàn có thể mua sắm sẵn hoặc tự động kiến thiết khuôn, tự động in, tuy nhiên nên đáp ứng những nội dung đa số của nhóm bệnh kể từ quy ấn định bên trên Điều 17 Luật Kế toán năm ngoái.

- Chứng kể từ nên được bảo vệ cảnh giác, ko được nhằm hỏng hỏng, mục nát nhừ. Séc và sách vở có mức giá nên được quản lý và vận hành như chi phí. Các công ty với dùng bệnh kể từ năng lượng điện tử mang lại hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính, tài chủ yếu và ghi buột kế toán tài chính thì nên tuân hành theo đòi quy ấn định của những văn phiên bản pháp lý về chứng bệnh kể từ năng lượng điện tử.