một trong những lợi thế của hầu hết các nước đông nam á là

Câu hỏi:

14/07/2019 120,460

C. Phát triển tài chính biển khơi.

Đáp án chủ yếu xác

Hướng dẫn: Mục I, SGK/100 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Đáp án: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều khiếu nại ngẫu nhiên thuận tiện nhằm cải cách và phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa ở Khu vực Đông Nam Á là

A. Khí hậu rét độ ẩm, hệ khu đất trồng đa dạng, màng lưới sông ngòi dày đặc.

B. Vùng biển khơi to lớn nhiều tiềm năng (trừ Lào).

C. Hoạt động của gió bấc với 1 mùa ướp đông lạnh thực sự.

D. Địa hình ụ núi cướp ưu thế và sở hữu sự phân hóa của nhiệt độ.

Câu 2:

Các nước Khu vực Đông Nam Á có không ít loại tài nguyên vì

A. Nằm nhập vùng nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc.

B. Có nhiều loại, dạng địa hình.

C. Nằm nhập vòng đai sinh khoáng.

D. Nằm kề sát vòng đai núi lửa Tỉnh Thái Bình Dương.

Câu 3:

Quốc gia nào là tại đây nằm ở vị trí phần tử Khu vực Đông Nam Á lục địa?

A. Ma-lai-xi-a.

B. Xin-ga-po.

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

C. Thái Lan.

D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 4:

Phần lục địa của chống Khu vực Đông Nam Á có tên là

A. Bán hòn đảo Đông Dương.

B. Bán hòn đảo Mã Lai.

C. Bán hòn đảo Trung - bấm.

D. Bán hòn đảo Tiểu Á.

Câu 5:

Đảo lớn số 1 nhập chống Khu vực Đông Nam Á và rộng lớn loại tía bên trên trái đất là

A. Gia-va.

B. Lu-xôn.

C. Xu-ma-tra.

D. Ca-li-man-tan.

Câu 6:

Phần rộng lớn Khu vực Đông Nam Á châu lục sở hữu khí hậu

A. Xích đạo.

B. Cận nhiệt đới gió mùa.

C. Ôn đới.

Xem thêm: thế năng trọng trường là đại lượng

D. Nhiệt đới gió bấc.