niết bàn

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Niết-bàn (sa.nirvāṇa) nhập Phật giáo và bấm Độ giáo, là mục tiêu chủ yếu và sau cuối của những ngôi nhà tu hành. Tuy nhiên, Phật giáo lại coi nhận niết bàn là hiện trạng khử tận được tham ô ái, Sảnh hận và si chết mệt nhằm đạt cho tới trạng thanh bình lặng vô cùng. Còn riêng rẽ về bấm Độ giáo, niết bàn là việc quay trở lại của vong linh cá thể (Atman) nhập với vong linh ngoài trái đất (Brahman), của tè té nhập với đại té. Trong toàn cầu Niết bàn cũng chia nhỏ ra là Tiểu Niết Bàn thờ và Đại Niết Bàn thờ.

Bạn đang xem: niết bàn

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn (zh. 涅槃, tụt xuống. nirvāṇa, pi. nibbāna, ja. nehan) là kể từ được phát âm kể từ gốc giờ đồng hồ Phạn nirvāṇa hoặc giờ đồng hồ Pāli nibbāna. Nirvāṇa vẹn toàn là phân kể từ thụ động quá khứ của động kể từ niḥ-√vā (2) nirvāti với nghĩa "thổi tắt", "dập tắt" (một ngọn lửa) và như vậy thì nirvāṇa đem nghĩa đã biết thành dập tắt, thổi tắt. Qua này mà thuật ngữ nirvāṇa cũng khá được dịch tức thị Khổ diệt, Diệt (zh. 滅), Diệt tận (zh. 滅盡), Diệt độ (zh. 滅度), Tịch diệt (zh. 寂滅), Bất sinh (zh. 不生), Viên tịch (zh. 圓寂), và vì thế khổ sở khử được hiểu là mục tiêu vô thượng nhập đạo Phật nên nirvāṇa cũng khá được dịch ý là Giải thoát (zh. 解脫).

Tóm lược lại thì Niết-bàn hoàn toàn có thể được hiểu là: Tình trạng ngọn lửa tham ô lam, Sảnh hận, ngu si nhập tâm đã biết thành dập tắt, tâm trở thành nhập sáng sủa, thoáng mát, thanh lộc, tịch tịnh, yên bình. Niết bàn là thái chừng tâm không còn tinh khiết phiền óc, rõ rệt biết toàn bộ pháp là vô té, vô thông thường, và bất toại nguyện.

Quan điểm Phật giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng quan liêu về Niết-bàn[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn là mục tiêu tu hành cứu vớt cánh của từng phe cánh Phật giáo. Trong đạo Phật vẹn toàn thủy, Niết-bàn sẽ là đoạn triệt Luân hồi (zh. 輪回, tụt xuống., pi. saṃsāra). Đó là việc tận khử nền tảng của tía nghiệp bất thiện (zh. 不善, tụt xuống. akuśala, pi. akusala) là tham ô, Sảnh và si. Trưởng lão tăng kệ (pi. theragāthā) ghi (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ đồng hồ Pāli:

sabbo rāgo pahīno má, sabbo doso samūhato,
sabbo má vigato moho, sītibhūto `smi nibbuto. ||79||

Dịch nghĩa:

Ta vẫn buông xả toàn bộ những tham ô dục (pi. rāga), vẫn xài khử toàn bộ Sảnh hận (pi. dosa), tao vẫn bỏ xa xôi toàn bộ si chết mệt (pi. moha)—Ta vẫn đạt sự yên bình (pi. sītibhūta), bệnh niết-bàn (pi. nibbuta). ||79||

Với sự xuất hiện nay của Đại quá (sa. mahāyāna), người tao mang trong mình 1 ý kiến không ngừng mở rộng của Niết-bàn dựa vào định nghĩa Bồ Tát (zh. 菩薩, tụt xuống. bodhisattva, pi. bodhisatta). Tại trên đây Niết-bàn được coi như không còn Khổ, Lúc đem sự giải bay ngoài từng ảo giác, từng tham ô ái.

Trong nhiều kinh sách, người tao mô tả Niết-bàn như 1 "ngọn lửa vẫn tắt". Đó là xuất thế (zh. 出世; tụt xuống. lokottara) và chỉ mất những hành fake vẫn đạt mới nhất hiểu rằng. Vì vậy, nhập đạo Phật vẹn toàn thủy, Niết-bàn được hiểu là giải bay ngoài phiền óc. Tập cỗ kinh (pi. suttanipāta) mô tả như sau (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ đồng hồ Pāli:

accī yathā vātavegena khitto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ,
evaṃ munī nāmakāyā vimutto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ. ||1074||
atthan gatassa mãng cầu pamāṇaṃ atthi, yena naṃ vajju taṃ tassa n`atthi
sabbesu dhammesu samūhatesu, samūhatā vādapathā pi sabbe. ||1076||

Dịch nghĩa:

Như ngọn lửa (pi. accī) đã biết thành sức khỏe của cơn dông (pi. vātavega) dập tắt, cho tới điểm an ngủ, ko thể được lăm le nghĩa—cũng vì vậy, một mâu-ni đang được giải bay thoát khỏi tên tuổi và thể xác (pi. nāmakāya) trở về vùng an ngủ, vượt lên trên ngoài từng khái niệm.||1074||
Người đã đi đến địa điểm an ngủ thì người tao ko thể người sử dụng sự quy ước (pi. pamāṇa) nhằm biểu diễn mô tả ông tao. Cái bại liệt ko thuộc sở hữu ông tao. Khi toàn bộ những pháp (ý tưởng) vẫn xài khử thì toàn bộ những phương tiện đi lại ngôn từ (pi. vādapatha) cũng xài khử.||1076||

Trong một vài kinh sách không giống, Niết-bàn được hiểu là việc "an lạc" tuy nhiên phần rộng lớn được hiểu là việc giải bay ngoài loại Khổ (sa. duḥkha, pi. dukkha).

Xem thêm: khi chuyển hướng tấn công vào gia định quân pháp đã thay đổi kế hoạch xâm lược việt nam như thế nào

Niết-bàn bám theo ý kiến của Phật Thích Ca[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn đem 2 loại, bại liệt là:

1- Hữu-dư Niết-bàn (Sa upādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán vẫn khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không thể dư sót, thường hay gọi là kilesaparinibbāna: toàn bộ từng phiền-não Niết-bàn, tuy nhiên ngũ-uẩn vẫn còn đấy tồn bên trên cho tới Lúc không còn tuổi tác lâu.

2- Vô-dư Niết-bàn (Anupādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán vẫn khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không thể dư sót, đến thời điểm không còn tuổi tác lâu, tịch khử Niết-bàn, thường hay gọi là khandha- parinibbāna: ngũ-uẩn Niết-bàn tức thị ngũ-uẩn khử rồi không thể ngũ-uẩn nào là tái-sinh kiếp sau nữa, giải bay khổ sở tử sinh luân-hồi nhập tía giới tư loại.

Niết-bàn đem tía loại bám theo đối-tượng thiền-tuệ, bại liệt là:

1-Vô-hiện-tượng Niết-bàn(Animittanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đem trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ rệt, thấu hiểu sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ rệt, thấu hiểu trạng-thái vô-thường (aniccalakkhaṇa) hiện nay rõ rệt rộng lớn trạng-thái khổ sở và trạng-thái vô-ngã, tự năng lượng tín-pháp-chủ có khá nhiều năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ còn sót lại (tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc tự năng lượng của giới, kéo theo bệnh ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết-bàn (animittanibbāna): Niết-bàn không tồn tại hiện-tượng những pháp-hữu-vi.

2- Vô-ái Niết-bàn (Appaṇihitanibbāna) là Niết-bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đem trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ rệt, thấu hiểu sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ rệt, thấu hiểu trạng-thái khổ sở (dukkhalakkhaṇa) hiện nay rõ rệt rộng lớn trạng-thái vô-thường và trạng-thái vô-ngã, tự năng lượng định-pháp-chủ có khá nhiều năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ còn sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc tự năng lượng của lăm le, kéo theo bệnh ngộ Niết-bàn gọi là vô-ái Niết-bàn (appaṇihitanibbāna): Niết-bàn không tồn tại tham-ái nương nhờ.

3- Chân-không Niết-bàn (Suññatanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đem trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ rệt, thấu hiểu sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ rệt, thấu hiểu trạng-thái vô-ngã (anattalakkhaṇa) hiện nay rõ rệt rộng lớn trạng-thái khổ sở và trạng-thái vô-thường, tự năng lượng tuệ-pháp-chủ có khá nhiều năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ còn sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc tự năng lượng của tuệ, kéo theo bệnh ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niết-bàn (suññatanibbāna): Niết-bàn trọn vẹn vô-ngã, ko cần tao, ko cần của tao.

Những đối-tượng Niết-bàn ấy thuộc sở hữu khử khổ- Thánh-đế là pháp nên bệnh ngộ.

Xem thêm: cách kiểm tra cccd đã làm xong chưa

Quan điểm bấm Độ giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Theo bấm Độ giáo, Niết-bàn là việc thiệt vô cùng. Theo S.K. Belvalkar thì định nghĩa Niết-bàn này xuất hiện nay trước lúc Phật giáo được xây dựng. Theo ngôi trường sử đua Mahābhārata thì Niết-bàn sẽ là sự tịch tĩnh (sa. śānti) và sự vừa lòng (sa. susukkti). Trong kiệt tác Anugītā, Niết-bàn được coi như "một ngọn lửa không tồn tại hóa học đốt". Chí Tôn ca như ngôi nhà ý nhấn mạnh vấn đề tính đối nghịch tặc với định nghĩa Niết-bàn nhập Phật giáo vì thế bài bác này mô tả Niết-bàn như sự bệnh đắc Brahma (sa. brahman, 2,71). Du-già sư (sa. yogin) ở trên đây ko được coi như 1 ngọn đèn vẫn tắt (như nhập Phật giáo), tuy nhiên là một trong ngọn đèn ko đứng thân thuộc cơn dông, không biến thành lắc fake (6,19). Chứng đạt Niết-bàn được gọi là giải bay (sa. mokṣa).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tài liệu ngôi nhà yếu

  • Trưởng lão tăng kệ (zh. 長老僧偈, pi. theragāthā).
  • Tập cỗ kinh (zh. 集部經, pi. suttanipāta).
  • Lăng-già kinh (zh. 楞伽經, tụt xuống. laṅkāvatārasūtra), phiên bản dịch nhập Schumann, H.W.: Mahāyāna-Buddhismus. Die zweite Drehung des Dharma-Rades, München 1990.
  • Trung luận (zh. 中論, tụt xuống. madhyamakaśāstra). Madhyamakaśāstra, ed. by P..L Vaidya. Darbhanga 1960 (BST no. 10)

Tài liệu loại yếu

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất phiên bản xã, 1988.)
  • Kala, Acharya. Buddhānusmṛti, A Glossary of Buddhist Terms. Mục kể từ nirvāṇa trang 161.
Bảng những chữ viết lách tắt
zh.: chữ Hán | sa.: Sanskrit, giờ đồng hồ Phạn | pi.: Pāli, giờ đồng hồ Pāli | ja: giờ đồng hồ Nhật | Laṅkāv: Laṅkāvatārasūtra, Lăng-già kinh (zh. 楞伽經)