phiếu lý lịch tư pháp số 2

Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Tờ khai đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp bám theo khuôn mẫu quy tấp tểnh (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 03.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Tờ khai đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp bám theo khuôn mẫu quy tấp tểnh (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 04.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Bản chụp Chứng minh quần chúng hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những người được cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp (Trường phù hợp nộp bạn dạng chụp thì nên xuất trình bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh. Trường phù hợp không tồn tại bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh thì nộp bạn dạng sao sở hữu xác thực bám theo quy tấp tểnh của pháp luật). Bản chính: 0 - Bản sao: 1
+ Văn bạn dạng ủy quyền nhập tình huống ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường phù hợp người được ủy quyền là phụ thân, u, phu nhân, ông xã, con cái của những người ủy quyền thì ko cần thiết văn bạn dạng ủy quyền). Văn bạn dạng ủy quyền nên được công bệnh, xác thực bám theo quy tấp tểnh của pháp lý nước Việt Nam. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Cá nhân đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ko được ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, tình nhân cầu cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp nằm trong đối tượng người sử dụng được miễn hoặc hạn chế phí nên xuất trình những sách vở nhằm minh chứng. Bản chính: 0 - Bản sao: 0