quan hệ là gì

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Xem thêm: tài khoản của quý khách không đủ

Bạn đang xem: quan hệ là gì

Trong giờ đồng hồ Việt, quan hệ là sự việc tương quan thân thuộc nhì đối tượng người tiêu dùng hoặc nhì group đối tượng người tiêu dùng, rất có thể sở hữu những ý nghĩa:

  • Trong toán học tập, một quan hệ là một trong những sự tổng quát lác hóa của quan lại thông số học tập, như "=" và "<" trong số mệnh đề đại loại như "5 < 6" và "2 + 2 = 4". Xem lý thuyết mối quan hệ, mối quan hệ nhì ngôi, mối quan hệ tương tự, mối quan hệ trật tự...
  • Trong tin tưởng học tập (mô hình hóa quan lại hệ), một quan hệ là một trong những luyện những cỗ (tuple), hoặc hay còn gọi là bảng. Xem hạ tầng tài liệu mối quan hệ, đại số mối quan hệ...
  • Quan hệ xã hội: mối quan hệ huyết hệ, mối quan hệ chúng ta sản phẩm, mối quan hệ hôn nhân gia đình, mối quan hệ dục tình, mối quan hệ bè bạn...
  • Quan hệ kinh tế: mối quan hệ giao dịch, mối quan hệ nợ nần, mối quan hệ bắt bẻ toán...
  • Quan hệ chủ yếu trị: mối quan hệ nước ngoài gửi gắm, mối quan hệ quốc tế...
  • Trong triết học tập, mối quan hệ trình bày về sự việc tùy thuộc vào nhau của những nhân tố (phần tử) nhập một khối hệ thống chắc chắn (tập hợp), bám theo nghĩa công cộng nhất.