sau be là gì

Chúng tớ hoàn toàn có thể thông thường xuyên phát hiện những câu sở hữu động kể từ kèm theo với những kể từ loại không giống đàng sau vô văn bạn dạng, tiếp xúc hoặc những bài xích đánh giá bên trên lớp. Vậy thực hiện thế này nhằm nắm vững động kể từ hoàn toàn có thể được theo đuổi sau bởi vì kể từ loại này, cấu hình của bọn chúng đi ra sao? Tất cả sẽ tiến hành FLYER reviews trải qua nội dung bài viết này.

1. Khái niệm về động từ

khái quát tháo về động từ
Động kể từ là gì?

1.1. Định nghĩa

 • Động kể từ là những kể từ chỉ hành vi hoặc tình trạng của công ty ngữ.
 • Động kể từ cùng theo với công ty ngữ là nhị bộ phận chủ yếu vô câu hoặc cụm kể từ.

Ví dụ:

Bạn đang xem: sau be là gì

 • He reads a book.
 • He agrees with her point of view.

1.2. Phân loại động từ

Có vô số cách phân loại động kể từ không giống nhau và được chia nhỏ ra trở nên những nhóm:

1.2.1. Nhóm động kể từ phân loại theo đuổi chức năng

 • Động kể từ chỉ thể hóa học (physical verbs): là những kể từ dùng để làm mô tả một hành vi ví dụ của một người hoặc vật. (Ví dụ: build, breath, chase, climb, hear, jump, lập cập, sit, vote…)
 • Động kể từ chỉ tình trạng (stative verbs): là những động kể từ vô giờ đồng hồ Anh được dùng để làm mô tả những hành vi ko thuộc sở hữu thể hóa học. (Ví dụ: appreciate, believe, belong, consist, doubt, exist, want …)
 • Động kể từ chỉ sinh hoạt trí tuệ (mental verbs): thông thường được dùng để làm mô tả những hoạt sinh hoạt lòng tin và những định nghĩa như mày mò, tâm trí, nắm rõ hoặc lập plan. (Ví dụ: expect, feel, hope, imagine, know, learn, notice, perceive, recognize, understand, wish …)
 • Động kể từ hành vi (action verbs): dùng để làm trình diễn mô tả một hành vi bao hàm cả thể hóa học (physical) hoặc lòng tin (mental). (Ví dụ: agree, ask, arrive, bring, buy, dance, vì thế, give, kick, leave, lift, listen, slide, smile, stand, think…)

1.2.2. Nhóm động kể từ phân loại theo đuổi đặc điểm

 • Ngoại động kể từ (transitive verbs): dùng để làm trình diễn mô tả một hành vi sở hữu sự hiệu quả cho tới một người hoặc một vật này không giống. (Ví dụ: address, bring, borrow, carry, catch, convey, discuss, give, love, maintain, punch, respect, sell, tolerate…)
 • Nội động kể từ (intransitive verbs): đứng sau công ty ngữ và thể hiện tại hành vi của công ty ngữ một cơ hội hoàn toàn vẹn vô câu. (Ví dụ: arrive, cough, deteriorate, eat, laugh, play, sneeze, travel, walk…)

1.2.3. Nhóm động kể từ đặc biệt

 • Trợ động kể từ (auxiliary verbs): lên đường nằm trong nhằm bổ sung cập nhật ý nghĩa sâu sắc cho 1 động kể từ chủ yếu. Trợ động kể từ hoàn toàn có thể bổ sung cập nhật về sắc thái, đặc điểm, kĩ năng, nấc độ…của hành vi. (Ví dụ: can, dare, vì thế, have, may, must, need, shall, will… Trong số đó sở hữu 9 động kể từ được xếp vô động kể từ khuyết thiếu thốn (modal verbs): can, may, must, shall, need, ought (to), dare, used (to), will.)
 • Động kể từ link (linking verbs): có thuộc tính đã cho thấy quan hệ thân ái công ty ngữ và vị ngữ vô câu chứ không cần thể hiện tại hành vi. (Ví dụ: be, become, feel, look, seem, sound…)

Như chúng ta thấy, vô giờ đồng hồ Anh sở hữu thật nhiều loại động kể từ, và những động kể từ không giống nhau sẽ sở hữu được những cấu hình không giống nhau. Vậy những kể từ loại gì tiếp tục theo đuổi sau động kể từ, và theo đuổi những cấu hình nào? Chúng tớ tiếp tục nằm trong dò xét hiểu tại đây.

2. Các kể từ loại theo đuổi sau động từ

2.1. Sau động kể từ là tính kể từ (verb + adjective)

sau động kể từ là gì
Verb + Adj

Chúng tớ tiếp tục sử dụng tính kể từ sau động kể từ to tướng be và những động kể từ link (appear, become, feel, get, look, remain, seem, sound…) và một vài động kể từ chỉ cảm xúc (appear, smell, taste…).

 • Ví dụ 1: Sau động kể từ liên kết
  • Peter seems tired now.
 • Ví dụ 2: Sau động kể từ to tướng be
  • It can be difficult to balance time to tướng study and work responsibilities.  
 • Ví dụ 3: Sau động kể từ chỉ cảm giác                     
  • The roses smell awesome!

Những tính từ  tired, difficult, smell, long đứng sau những động kể từ seem, be, smell nhằm té nghĩa cho tới những động kể từ này.

2.2. Sau động kể từ là trạng kể từ (verb + adverb)

Trạng kể từ chỉ thể cơ hội (adverb of manner) thông thường đứng sau động kể từ thông thường, nếu như động kể từ sở hữu tân ngữ thì đứng sau tân ngữ:

Ví dụ:

 • He drives carefully.
 • He drives his xế hộp carefully

2.3. Sau động kể từ là tân ngữ (verb + object)

tân ngữ sau động từ
Động kể từ + tân ngữ
 • Ngoại động kể từ + tân ngữ (transitive + object):

Did you enjoy the concert?

I can’t find his name on the list.

Lưu ý: Nội động kể từ ko cần phải có tân ngữ theo đuổi sau vì thế chỉ bản thân nó là đầy đủ nghĩa.

Bài ghi chép tham lam khảo: Nội động kể từ và nước ngoài động kể từ vô giờ đồng hồ Anh: Tổng hợp ý ĐẦY ĐỦ NHẤT khái niệm, phân loại và cách sử dụng vô câu

 • Một số động kể từ hoàn toàn có thể sở hữu hoặc không tồn tại tân ngữ theo đuổi sau (những động kể từ hoàn toàn có thể là nước ngoài động kể từ hoặc nội động kể từ tùy nằm trong địa điểm của bọn chúng vô câu). Thông thường bọn chúng sở hữu nghĩa tương đương, tuy nhiên một vài động kể từ sẽ sở hữu được nghĩa không giống nhau.

Ví dụ:

 • She closed the door. (ngoại động từ)      
 • The door closed. (nội động kể từ, không tồn tại tân ngữ theo đuổi sau)

Động kể từ close (đóng lại) vô 2 câu này về ý nghĩa sâu sắc không tồn tại gì không giống nhau.

 • Một số động kể từ sở hữu cấu trúc: 

Động kể từ + tân ngữ + to tướng (verb + object + to)

    Ví dụ: 

 • Can you remind me to phone Bill tomorrow?
 • We expected to be late.        

2.4. Sau động kể từ là 2 tân ngữ (verb + 2 objects)

Một số động kể từ được theo đuổi sau bởi vì 2 tân ngữ, thông thường thì tân ngữ thứ nhất là 1 trong người hoặc group người (tân ngữ loại gián tiếp), tân ngữ loại nhị là 1 trong vật (tân ngữ trực tiếp):

Động từ  + tân ngữ loại gián tiếp + tân ngữ trực tiếp (verb + indirect object + direct object)

Ví dụ:

 • Can you bring me some coffee?               
 • He made himself a cup of tea.
 • She cooked all of her family a delicious meal.

2.5. Sau động kể từ là tân ngữ và té ngữ (verb + object + complement)

Một số nước ngoài động kể từ hoàn toàn có thể sở hữu một tân ngữ và theo đuổi sau là 1 trong cụm kể từ té nghĩa cho tới tân ngữ đó: 

Ví dụ: They elected him their leader.

Cụm kể từ té nghĩa này hoàn toàn có thể là cụm giới kể từ (prepositional phrase):

Ví dụ: I always associate pizza with Italy.

Cụm kể từ té nghĩa hoàn toàn có thể là cụm tính kể từ (adjective phrase):

Lewis pronounced himself fit for the match.

 • Một số động kể từ thông thường được theo đuổi sau bởi vì một tân ngữ và cụm giới từ:

attribute…to, base…on, equate…with, inflict…on, mistake…for, regard…as/with, remind…of.

 • Một số động kể từ thông thường được theo đuổi sau bởi vì một tân ngữ và cụm tính từ:

assume, believe, consider, declare, find, judge, prove, report, think…

2.6. Sau động kể từ là tân ngữ và động kể từ (verb + object + verb)

2.6.1. Cấu trúc 1

 Động kể từ + tân ngữ + động kể từ nguyên vẹn thể sở hữu to (verb + object + to tướng infinitive)

Ví dụ:

 • We expected him to meet us at the airport.
 • We asked her to find a place to tướng stay.

Những động kể từ thông thường sử dụng sử dụng theo đuổi cấu hình này:

allow, advise, ask, beg, challenge, convince, encourage, force, invite, need, order, require, remind, recommend, teach, tell… 

2.6.2. Cấu trúc 2

Động kể từ + tân ngữ + động kể từ nguyên vẹn thể ko to (verb + object + bare infinitive)

Ví dụ:

 • I saw him smash the bottle.
 • He helped me paint the house.

Những động kể từ thông thường sử dụng sử dụng theo đuổi cấu hình này:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch… 

2.6.3. Cấu trúc 3

Động kể từ + tân ngữ + động kể từ đuôi ing  (verb + object + Ving)

Ví dụ:

 • Doris recalled him buying the book.
 • I observed them painting the house. 

2.7. Sau động kể từ là tân ngữ và mệnh đề (verb + object + clause)

2.7.1. Cấu trúc 1

Động kể từ + tân ngữ + mệnh đề “that” (verb + object + clause with “that”)

 Ví dụ:

Xem thêm: vaytienmat.homecredit

He informed the CEO that he was going to tướng resign.

2.7.2. Cấu trúc 2

Động kể từ + tân ngữ + mệnh đề “wh-” (verb + object + clause with “wh-”)

Ví dụ:

She told him why she had done it.

2.7.3. Cấu trúc 3

Động kể từ + tân ngữ + quá khứ phân kể từ (verb + object + past participle)

Ví dụ:

They want the report finished immediately.

2.8. Sau động kể từ là tân ngữ và tính từ/cụm tính kể từ (verb + object + adjective/ adjective phrase)

Ví dụ:

 • Sitting in traffic drives me crazy.
 • The fire has made the room much warmer.

2.9. Sau động kể từ là giới kể từ (verb + preposition)

Một số giới kể từ theo đuổi sau động kể từ thông thường gặp
Một số giới kể từ theo đuổi sau động kể từ thông thường gặp

2.9.1. Một số giới kể từ hoàn toàn có thể lên đường tức thì sau động từ

Ví dụ:

 • I live in New York.  
 • He swims across the river.

2.9.2. Một số động kể từ sở hữu cấu trúc

Động từ  + giới kể từ + tân ngữ (verb + preposition + object)

Ví dụ: We talked about the problem.

Lưu ý: Nếu tân ngữ là 1 trong động kể từ, động kể từ bại sẽ sở hữu được đuôi là -ing (Ving)

Ví dụ:

 • Do you feel like going out tonight?
 • Have you succeeded in finding a job yet?

2.9.3. Một số động kể từ sở hữu cấu trúc

Động kể từ + tân ngữ + giới kể từ + động kể từ -ing (verb + object + preposition + Ving)

Ví dụ: 

 • Excuse me for being so late.      
 • Dad accused us of telling lies.                     

2.10. Sau động kể từ là 1 trong động từ khác (verb + verb) 

2.10.1. Cấu trúc 1

trợ động kể từ + động từ (auxiliary verb + verb)

Trợ động từ là những động kể từ tương hỗ những động kể từ không giống nhằm tạo hình những thể nghi kị vấn, phủ toan, một vài thì hoặc cơ hội này bại, hoặc nhằm nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa sâu sắc của động kể từ chủ yếu vô câu. Có 12 trợ động kể từ vô giờ đồng hồ Anh : be, can, dare, vì thế, have, may, must, need, ought (to), shall, used(to), will.

Ví dụ: 

 • Do you want some coffee?             
 • The workers must obey our rules.                             
 • They would not help us.                    
 • I am driving to tướng the beach.             
 • I had seen this movie.
 • Một số động kể từ sở hữu những động kể từ thông thường không giống theo đuổi sau. Động kể từ loại nhất thông thường trình diễn mô tả thái phỏng, động kể từ loại nhị chỉ hành vi.

Ví dụ:

I saw that baby was crying.

I hope to tướng see you soon.

2.10.2. Cấu trúc 2

động kể từ + động kể từ nguyên vẹn thể sở hữu to (verb + to- infinitive)

Ví dụ:

 • I waited to begin dinner.
 • She wanted to come to tướng the buổi tiệc ngọt.
 • We decided to leave early.

Những động kể từ thông thường theo đuổi sau bởi vì động kể từ nguyên vẹn thể sở hữu to:

afford, agree, ask, begin, choose, demand, fall, forget, hate, hope, lượt thích, manage, need, offer, promise, refuse, try…

2.10.3. Cấu trúc 3

động kể từ + động kể từ nguyên vẹn thể ko to (verb + bare infinitive) 

Ví dụ:

 • Does your quấn let you leave early when you don’t feel well?
 • My mother always makes bầm go home before 10:00 pm. 

Những động kể từ theo đuổi sau bởi vì động kể từ nguyên vẹn thể ko to:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.11. Sau động kể từ là danh động kể từ (verb + gerund)

Danh động kể từ được tạo hình bằng phương pháp tăng “-ing” vào sau cùng động kể từ. Trong giờ đồng hồ Anh sở hữu một vài động kể từ được quy ước là nên theo đuổi sau với cùng một danh động kể từ nếu như tớ ham muốn liên kết nó với cùng một động kể từ không giống. 

Danh động từ theo sau động từ
Danh động từ 

Ví dụ: 

 • practice reading every day.                
 • Summer means not going to tướng school.                         
 • They finish writing the text.

Một số động kể từ theo đuổi sau là danh động từ:

anticipate, appreciate, avoid, defer, delay, doubt, escape, finish, imagine, involve, keep, mean, mind, practice, report, resist, suffer

2.12. Sau động kể từ là công ty ngữ (verb + subject)

Chủ ngữ thông thường đứng trước động kể từ vô số đông trường hợp, tuy vậy công ty ngữ tiếp tục theo đuổi sau động kể từ trong mỗi tình huống sau:

 • Trong câu hỏi:
  • Where is my cheese on the table?
 • Khi công ty ngữ ở địa điểm tân ngữ:
  • The girl is singing a song
 • Trong câu hòn đảo ngữ:
  • Winding through the valley is a river.                                           
  • Directly in front of them stood a great castle.
 • Trong câu trần thuật, công ty ngữ thông thường đứng sau những động kể từ trần thuật như said, asked, suggested
  • “What vì thế you mean?” asked Henry.                                         
  • “I love you” whispered Helen.
 • Trong câu chính thức với Here hoặc There:
  • Here goes our president.
  • There is a fly on your forehead.

3. Bài tập dượt về sau động kể từ là gì?

4. Tổng kết

Qua nội dung bài viết này, FLYER kỳ vọng chúng ta đang được cầm được một vài kiến thức và kỹ năng căn bạn dạng về những kể từ loại lên đường sau động kể từ. Động kể từ vô giờ đồng hồ Anh thì thật nhiều, và với từng động kể từ lại sở hữu những cấu hình và cơ hội dùng không giống nhau. Do bại nhằm dùng một cơ hội thuần thục, tất cả chúng ta chỉ mất cơ hội nên rèn luyện từng ngày và nhất là nên vận dụng thiệt thông thường xuyên nhé.

Xem thêm: thuyết

FLYER tiếp tục tương hỗ chúng ta nhằm quy trình tập luyện giờ đồng hồ Anh trở thành dễ dàng và đơn giản và thú vị rộng lớn. Đến với FLYER nhằm thưởng thức mẫu mã tiếp thu kiến thức “chưa từng thấy”, vô nằm trong mê hoặc, vô nằm trong hiệu quả! Còn ngóng gì nữa tuy nhiên ko nhập cuộc tức thì bên trên Phòng luyện ganh đua ảo FLYER.

>>>Xem thêm

 • Động kể từ khuyết thiếu thốn (modal verbs) là gì? Cách sử dụng và những tình huống thông thường gặp gỡ các bạn ko thể ko cầm vững
 • Cấu trúc “This is the first time …”: Cách kể về những “lần đầu tiên” bởi vì giờ đồng hồ Anh
 • Động kể từ nhị âm tiết vô giờ đồng hồ Anh: Mẹo nhấn trọng âm DỄ NHỚ NHẤT