sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

Câu hỏi:

03/08/2019 40,636

Bạn đang xem: sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

A. Sinh trưởng và đột biến hình hài những phòng ban và cơ thể

B. Sinh trưởng và phân hóa tế bào

C. Sinh trưởng,  phân hóa tế bào và đột biến hình hài những phòng ban và cơ thể

Đáp án chủ yếu xác

D. Phân hóa tế bào và đột biến hình hài những phòng ban và cơ thể

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình trở nên tân tiến của động vật hoang dã đẻ trứng bao gồm giai đoạn?

A. Phôi       

B. Phôi và hậu phôi

C. Hậu phôi       

D. Phôi bầu và sau thời điểm  sinh

Câu 2:

Ở động vật hoang dã đẻ trứng,  sự phát triển và trở nên tân tiến của tiến độ phôi theo dõi trật tự?

A. Hợp tử → tế bào và những phòng ban → phôi

B. Phôi → phù hợp tử → tế bào và những cơ quan

C. Phôi → tế bào và những phòng ban → phù hợp tử

D. Hợp tử → phôi → tế bào và những cơ quan

Câu 3:

Quá trình trở nên tân tiến của động vật hoang dã đẻ con cái bao gồm giai đoạn?

A. Phôi       

B. Phôi và hậu phôi

Xem thêm: start

C. Hậu phôi       

D. Phôi bầu và sau thời điểm sinh

Câu 4:

Cho những vấn đề sau:

(1) những tế bào của phôi phân hóa tạo nên trở thành những phòng ban của sâu sắc bướm

(2) hợp tự động phân loại rất nhiều lần muốn tạo phôi

(3) ấu trùng trải trải qua không ít lượt lột xác trở nên con cái trưởng thành

(4) ấu trùng đem hình hài,  cấu tạo nên và tâm sinh lý vô cùng không giống với con cái trưởng thành

(5) sự khác lạ về hình hài và kết cấu của con nhộng Một trong những lượt lột xác là vô cùng nhỏ

(6) các tế bào của phôi phân hóa tạo nên trở thành những phòng ban của ấu trùng

Thông tin cậy đích thị về phát triển thành thái trọn vẹn và phát triển thành thái ko trọn vẹn là

A. Biến thái trả toàn: (1), (3), (4) ; Biến thái ko trả toàn: (1), (2), (5), (6)

B. Biến thái trả toàn: (1), (2), (4) ; Biến thái ko trả toàn: (2), (3), (5), (6)

C. Biến thái trả toàn: (1), (5), (6) ; Biến thái ko trả toàn: (1), (2), (3), (5)

D. Biến thái trả toàn: (2), (4), (5) ; Biến thái ko trả toàn: (1), (3), (4), (6)

Câu 5:

Quan sát hình sau đây và cho biết thêm đem từng nào đánh giá đúng?

      

(1) ở hình 1,  ấu trùng trải trải qua không ít lượt lột xác và qua quýt tiến độ trung lừa lọc biến hóa trở thành con cái trưởng thành và cứng cáp ; Tại hình 2,  ấu trùng trải trải qua không ít lượt lột xác biến hóa trở thành con cái trưởng thành

(2) ở hình 1,  ấu trùng trải trải qua không ít lượt Lột Xác biến hóa trở thành con cái trưởng thành và cứng cáp ;  ở hình 2,  ấu trùng trải trải qua không ít lượt lột xác và qua quýt tiến độ trung lừa lọc biến hóa trở thành con cái trưởng thành

(3) Tại hình 1,  ấu trùng đem hình dạng và kết cấu vô cùng không giống với con cái trưởng thành và cứng cáp ;  ở hình 2,  ấu trùng đem hình dạng và kết cấu tương tự với con cái trưởng thành

(4) ở hình 1,  ấu trùng đem hình dạng và kết cấu tương tự với con cái trưởng thành và cứng cáp ;  ở hình 2,  ấu trùng đem hình dạng và kết cấu vô cùng không giống với con cái trưởng thành

(5) hình một là phát triển thành thái trọn vẹn,  hình hoặc là phát triển thành thái ko trả toàn

(6) hình một là phát triển thành thái ko trọn vẹn,  hình hoặc là phát triển thành thái trả toàn

(7) loại con muỗi đem loại phát triển thành thái như hình 1

(8) loài ruồi mái ấm đem loại phát triển thành thái như hình 2

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. 3       

B. 4       

C. 6       

Xem thêm: vay app

D. 5