tần suất là gì

Trong số những loại trạng kể từ không giống nhau, trạng kể từ chỉ tần suất được dùng nhằm mô tả thời khắc hành vi được kể nhập câu đang được ra mắt hoặc Lúc căn nhà ngữ nhập câu đang được triển khai một hành vi. Bài ghi chép về trạng kể từ chỉ gia tốc này hãy nằm trong Aten English thảo luận về khái niệm và cơ hội dùng của bọn chúng.

1. Trạng kể từ chỉ tần suất là gì?

Trạng kể từ chỉ gia tốc là kể từ được dùng nhập câu nhằm cung ứng thêm thắt vấn đề về động kể từ, tính kể từ hoặc trạng kể từ không giống. Trạng kể từ chỉ gia tốc hoàn toàn có thể được đặt điều sau danh kể từ hoặc đại kể từ vào vai trò là căn nhà ngữ và trước động kể từ nếu như chỉ tồn tại một động kể từ nhập câu. Nếu sở hữu nhiều hơn thế một động kể từ nhập một câu (ví dụ: trợ động từ), trạng kể từ chỉ gia tốc hoàn toàn có thể được đặt điều trước động kể từ chủ yếu.

Bạn đang xem: tần suất là gì

Trạng kể từ thay cho thay đổi hoặc xác lập chân thành và ý nghĩa của câu bằng phương pháp mang đến tất cả chúng ta biết cường độ thông thường xuyên hoặc cường độ thông thường xuyên của một điều gì ê xẩy ra được khái niệm là trạng kể từ chỉ gia tốc. Một trạng kể từ tế bào mô tả gia tốc xác lập là 1 trong những trạng kể từ như weekly, daily, hoặc yearly. Trạng kể từ tế bào mô tả gia tốc ko xác lập không chỉ có lăm le sườn thời hạn chủ yếu xác; ví dụ là sometimes, often, và rarely.

Từ ‘tần suất’, theo gót Từ điển Cambridge, được khái niệm là “số đợt điều gì ê xẩy ra nhập một khoảng chừng thời hạn ví dụ hoặc thực tiễn là vấn đề gì ê xẩy ra thông thường xuyên hoặc với con số lớn”. Vì vậy, trạng kể từ chỉ gia tốc là trạng kể từ tế bào mô tả số đợt một hành vi xẩy ra nhập một khoảng chừng thời hạn ví dụ. Từ điển Merriam Webster khái niệm kể từ ‘tần suất’ là “tốc chừng nhưng mà một điều gì ê xẩy ra hoặc được lặp lại”. Do ê, trạng kể từ chỉ tần suất hoàn toàn có thể được khái niệm là trạng kể từ biểu thị vận tốc xẩy ra của một điều gì ê.

Hinh-anh-trang-tu-chi-tan-suat-dinh-nghia-va-cach-su-dung-ban-da-biet-chua-1

Ví dụ:

 • Saturday mornings are typically when I go grocery shopping.
 • He is frequently tardy for work.
 • John is not often around.
 • My doctor advised bu vĩ đại floss twice every day.

2. Các trạng kể từ chỉ gia tốc phổ biến

Dưới đó là list những ví dụ về trạng kể từ chỉ gia tốc nhằm chúng ta tham lam khảo:

Ví dụ về trạng kể từ chỉ tần suất
Never Seldom Always
Every hour Everyday Often
Constantly Ever Eventually
Daily Frequently Hourly
Yearly Generally Monthly
Occasionally Regularly Sometimes
Rarely Usually Normally
Hardly ever Scarcely Now and then
Hinh-anh-trang-tu-chi-tan-suat-dinh-nghia-va-cach-su-dung-ban-da-biet-chua-2
Các trạng kể từ chỉ gia tốc phổ biến

Mức chừng gia tốc hoàn toàn có thể khiến cho bạn người sử dụng trạng từ là 1 cơ hội dễ dàng dàng

Tần suất Trạng kể từ chỉ tần suất Ví dụ
100% always always go vĩ đại bed before 10 p.m.
90% usually usually have nutritious cereal for breakfast.
80% normally / generally normally go vĩ đại the swimming pool.
70% often* / frequently often surf the Internet.
50% sometimes sometimes forget my husband’s birthday.
30% occasionally occasionally eat fast food.
10% seldom seldom read the book.
5% hardly ever / rarely hardly ever drink alcohol.
0% never never swim in the sea.

Chúng tớ cũng hoàn toàn có thể dùng những cụm kể từ tại đây Lúc ham muốn ví dụ rộng lớn về tần suất:

 • every day
 • daily
 • four times a day
 • every other week
 • once a month
 • monthly
 • twice a year
 • yearly.

3. Quy tắc trạng kể từ chỉ tần suất

Có một vài quy tắc cơ phiên bản nhưng mà tất cả chúng ta cần tuân theo gót Lúc bọn chúng giải những bảng tính trạng kể từ chỉ gia tốc. Những quy tắc này sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta xác lập trạng kể từ chỉ tần suất một cơ hội nhanh gọn lẹ.

 • Trạng kể từ chỉ gia tốc thông thường được đặt tại thân thích ngẫu nhiên câu này trước động kể từ và sau căn nhà ngữ. Ví dụ: “Ram often goes vĩ đại the park.” Tại trên đây, ‘often’, tức là trạng kể từ chỉ gia tốc, được đặt điều trước động kể từ ‘goes’ và sau căn nhà ngữ ‘Ram’.
 • Nếu nhập câu sở hữu nhì động kể từ thì trạng kể từ chỉ gia tốc sẽ tiến hành đặt điều trước động kể từ chủ yếu (main verb). Ví dụ: “Ron has frequently visited the hospital.” Tại trên đây, trạng kể từ chỉ gia tốc, tức là ‘frequently’, được đặt điều trước động kể từ chủ yếu ‘visited’.
 • Trạng kể từ chỉ gia tốc được dùng nhằm biểu thị những hành vi lặp lên đường tái diễn hoặc những hoạt động và sinh hoạt thông thường ngày, bởi vậy nhập đa số những tình huống, trạng kể từ chỉ gia tốc được dùng trong số câu ở thì thời điểm hiện tại đơn. “The Sun always rises in the East.” Tại trên đây, trạng kể từ chỉ gia tốc, tức là ‘always’, được dùng nhập câu tế bào mô tả một hoạt động và sinh hoạt thông thường ngày.
 • Nếu một người ham muốn dùng trạng kể từ gia tốc muốn tạo trở thành một câu nghi ngờ vấn hoặc phủ lăm le, thì trạng kể từ gia tốc được đặt điều trước động kể từ chủ yếu. Ví dụ, “Emma often goes vĩ đại work late.” Tại trên đây, ‘often’ được dùng trước động kể từ chủ yếu ‘goes’.

Tham khảo: Từ chỉ con số nhập giờ đồng hồ Anh- Đếm được hay là không điểm được?

4. Bài tập luyện về trạng kể từ chỉ tần suất

Bài tập luyện sau đây sẽ hỗ trợ chúng ta nắm rõ rộng lớn về phương thức hoạt động và sinh hoạt của trạng kể từ chỉ gia tốc. Chọn câu vấn đáp đích nhất nhằm triển khai xong từng câu.

1. I ________________ late on Sundays.

a. Get up usually

b. Get usually up

c. Usually get up

2. Jared ______________ late for work.

Xem thêm: phương trình vô nghiệm khi nào

a. Never is

b. Is never

c. Never are

3. _______________ on weekends?

a. Often you tự travel

b. Do you often travel

c. Often tự you travel

4. Susan ________________ early for class.

a. Often are

b. Are often

c. Often is

d. Is often

5. When tự you ____________ go on vacation each year?

a. Always

b. Ever

Xem thêm: bài tập hiện tại hoàn thành

c. Usually

d. Never

Để thám thính hiểu cụ thể về tiếng giải, hãy nhập cuộc khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh online của công ty chúng tôi nhé.