tập đọc lớp 1

 Đọc tiếng: 

Bạn đang xem: tập đọc lớp 1

bê, bé nhỏ, ve sầu, cô, cá, bi, lễ, hè, hổ, cờ, vẽ, hà, cọ, bơ, vó, võ, cò, bế, kỳ lạ, vở, túng bấn, hẹ, bà, lá, hồ nước, nơm nớp, phụ vương, lộ, vỡ, bó, tở, cỗ, bọn họ, cớ, bệ, hộ, vồ, cổ, vệ, lẹ, hễ, về, hò, cỏ, hẹ, vỗ, li. 

Đọc từ: 

le le, bi ve sầu, phụ vương lô, vó bè, ca nô, bờ hồ nước, bó mạ, cá cờ, đi dạo, lò cò, quả bí đỏ, lá mạ, cổcò, lá mơ, vơ cỏ, bi ve sầu, lá nhiều, đường bệ, vở vẽ, lá hẹ, bó cỏ, la cà, bi bô, li so bì, lá cờ, bavì, hè về. 

Đọc câu: 

Mẹ vẽ bé nhỏ.  

Bé Hà đem vở dù li.  

Bé chuồn bè bẻ ngô.  

Bé vẽ bê.  

Chị Hà đem vở vẽ.  

Bé cho tới bê bó cỏ to lớn.  

Đọc tiếng: 

nụ, u, nơ, lâu, mỡ, dạ, thu, té, nở, thồ, má, đò, chuồn, tô, tha bổng, đỗ, thỏ, thị, tổ, mỏ, dò la, domain authority, nô, đá, mơ, thả, phẫu thuật, tá, công nhân, nỏ, dế, nhiều, đỏ lòe, nề, thẻ, lần. 

Đọc từ: 

ô tô, lá mơ, ca nô, quả bí đỏ, domain authority dê, đi dạo, bó mạ, tổ cò, thả cá, thợ hồ, domain authority thỏ, lí bởi, chuồn đò, tò vò, lá mạ, công nhân mỏ, cha mẹ, cá mè, no nê, bó cỏ, đồ vật thời cổ xưa, thổ lộ, cuộc bé nhỏ, thỏthẻ, lần cá, tổ quạ, lá bủ, dê u, cờ đỏ lòe, tò lần, u về, lá nhiều, đo đỏ lòe, TV, thơ ca, bamá, đồ vật thời cổ xưa, lỡ đò, chuồn xe pháo, tò vò, xa cách kỳ lạ, đua vẽ, khu đô thị. 

Đọc tiếng:

thư, nụ, loại, xe pháo, trà, thú, chó, sẻ, rễ, rổ, sò, kẻ, khế, kê, thô, rạ, chú, số, kẽ, chữ, lũ, cử, khỉ, bự, chị, tuột, rẻ mạt, rá, kể, cực khổ, chẻ, kề, chỉ, chợ, sự, dữ, khá, tủ, xa cách, rũ. 

Đọc từ: 

cá thu, củ kể từ, chữ số, thủ đô, to lớn bự, đu đầy đủ, cử tạ, lá thư, xe pháo ca, bà cụ, thú dữ, cárô, nơm nớp kiêng dè, chị cả, xù xì, chợ cá, thị xã, xả lũ, võ sư, thư kể từ, ca sĩ, cá kho, kì cọ, kêtủ, sưtử, xổ số kiến thiết, loại tư, xe pháo chỉ, kì quái, thư kí, cực khổ sở, kẻ vở, sư tử, sở thú, sơ hở, chóxù, chở đò, kể lể, rổ khế, kĩ sư, chở che, chợ cá, tu rúc ráy, rủ rê, sa sả, chuồn chợ, thuvề, xelu, công nhân xẻ, xứ sở, se tiếp tục, thú vị, loại phụ vương, chị kha, sở thú, chi kỉ, khó khăn dễ dàng, cực khổ sở, khakhá, rổ cá, công nhân xẻ, kho cá, xa cách xa cách, lá trà, tu rúc ráy, vỏ sò, xe pháo trườn, thú dữ, củ kể từ, cửtạ, rễđa, xechỉ, cá thô, chú khỉ, lá sả, kì đà, rổ khế, chó xù, chú thỏ, chở đò, đua vẽ, susu, kì đà, bó kê, lá sả, cú vọ, tủ cũ, công nhân xẻ, củ sả, kê tủ, hổ dữ, xe pháo xe hơi. 

Đọc câu: 

- Thứ phụ vương, bé nhỏ Hà về thủ đô nhằm loại tư bé nhỏ đua vẽ. 

- Xe xe hơi chở cá thô về thị xã. 

- Thu về chợ đem mãng cầu và lê. 

- Bé tô cho tới rõ ràng chữ và số. 

- Chị Kha kẻ vở cho tới bé nhỏ Lê và bé nhỏ Hà. 

- Bé đem vở cực khổ to lớn, phụ vương chỉ cho tới bé nhỏ kẻ vở. 

- Xe xe hơi chở hổ, sư tử và khỉ về sở thú. 

- Chị Hà chuồn xe pháo xe hơi, u và cô Tư chuồn đò. 

- Mẹ và chị Lê chuồn chợ về đem khế và mãng cầu cho tất cả ngôi nhà. 

Đọc tiếng: 

giỗ, nghệ, quê, phở, trà, phố, tre, khế, mộc, rễ, ngôi nhà, giò, số, ngô, ngủ, khó khăn, nhỏ, ngược, nghĩ về, phở, ghi nhớ, ghi, thu, trí, que, nhổ, chị, nhủ, khá, nghé, ngà, ghế, già cả. 

Đọc từ: 

ghi ghi nhớ, ngã tư đường, không nhẵn, nghệ sỹ, ghi nhớ ngôi nhà, nhổ cỏ, phá huỷ cỗ, thì giờ, ngược thị, giỏcá, qua loa đò, giã nghệ, ngủ hè, nghi vấn, ru ngủ, mộc gụ, trộn trà, ngôi nhà trọ, công nhân cả, trí ghi nhớ, chú thỏ, ý nghĩ về, giá bán đỗ, ngược mơ, trí ghi nhớ, phở trườn, ru ngủ, gõ mõ, nó tá, cá hẻn, ngõnhỏ, ngôi nhà trọ, trú ngụ, chị cả, nhỏ bé nhỏ, nhờ vả, mộc chò, tương hỗ, thú vị, ghẻ tở, chúnghé, gỡ tơ, nếu như, cụ già cả, giỗ tổ, ngô nghê, té phụ vương, ngủ gà, trò hề, tre ngà, lưu ý, trí ghi nhớ, tri kỷ, ghế tre, quê u, giã giò, fake domain authority, vứt ngỏ, ngạc nhiên, nhỏ bé nhỏ, nhờ vả, chú nghé, ngược lê, giỏ cá, kim cương quê, ghẻ tở, té phụ vương, vườn trẻ, tri kỉ, nghệ sỹ, ghế tre, thành phố, ngược nho, trà cổ, nghé ọ, trộn trà, ngược mãng cầu, nghi vấn. 

Đọc câu: 

Nhà nó tế xã đem phụ vương trẻ em bị ho. 

Bà ở quê đi ra đem kim cương cho tới bé: ngược mãng cầu, ngược thị, ngược lê và ngược mơ. Ba u cho tới bé nhỏ xuống phố, phố đem xe pháo, ngôi nhà ga và chợ to lớn. Nghỉ hè, cha mẹ cho tới chị và bé nhỏ Lê đi ra ngôi nhà cô Nga. 

Chú Hạ ghé thăm ngôi nhà bé nhỏ, chú cho tất cả ngôi nhà bé nhỏ giỏ cá. 

Bố trộn trà cho tất cả ngôi nhà. 

Nghỉ hè, cha mẹ cho tới chị và bé nhỏ Hà chuồn Trà Cổ. 

Nhà chị Tú ở thị xã, phụ vương chị Tú là nha sĩ, u chị Tú là nó tá ở trong nhà trẻ em. Nhà trẻcócô, đem chú, đem u và đem cả bà. 

Đọc từ: 

ghé qua loa, quay trở lại, giá bán đỗ, phố nhỏ, ngôi nhà ga, ý nghĩ về, ngược mơ, lá tre, phân chia kim cương, nhàlá, nghệ sỹ, quê u, tỉa lá, ngạc nhiên, trà mi, tương hỗ, bia đá, nhổ cỏ, cỗ ria, tụt xuống page authority, lámía, vỉa hè, té phụ vương, phân chia xẻ, ngược cà, chân thành và ý nghĩa, trà mi, cá thô, tờ bìa, đua ca, nghệ sỹ, lialịa, lá ngô, bìa đỏ lòe, nghi vấn, cà khịa, tử tô, tổ quạ, đem nghĩa, không nhẵn, trí ghi nhớ, chúbé, trỉa đỗ, ghi ghi nhớ, phố nhỏ, cá hẻn, đĩa ngược, ghế mộc, đỏ lòe tía, rổ khế, phá huỷ cỗ, chẻ mía, giỗ tổ, ngược túng bấn, bà mụ, ý nghĩ về, trò hề, đỏ lòe tía, tre ngà, tương hỗ, cá lia xia, ngônghê, đĩacá, bìa vở, lá tử tô. 

Đọc câu: 

Bà phân chia kim cương cho tất cả ngôi nhà. 

Mẹ bé nhỏ là nó tá ở xã ngôi nhà. 

Chị cho tới bé nhỏ tờ bìa đỏ lòe. 

Chị Kha tỉa lá, bé nhỏ Hà thì nhổ cỏ. 

Cả ngôi nhà bé nhỏ Vũ say nghề nghiệp nó. 

Quê bé nhỏ Mi đem nghề nghiệp xẻ mộc, phố bé nhỏ Lê đem nghề nghiệp giã giò. 

Chị Lệ trộn trà cho tới bà và cha mẹ. 

Mẹ chuồn chợ về đem mía, khế, thị và mãng cầu cho tất cả ngôi nhà. 

Bố chẻ mía, u té dưa.

Chị Lê và bé nhỏ La chuồn ngủ hè ở Ba Vì. 

Bố cho tới bé nhỏ đi ra nó tế xã vì thế bé nhỏ bị ho. 

Nghỉ hè, bé nhỏ và mọi người về quê. 

Bà ở quê đi ra đem kim cương phân chia cho tới chị và bé nhỏ. 

Chị Lệ và bé nhỏ Hà xuống phố với cha mẹ. 

Mẹ trỉa đỗ, chị Hà tỉa lá. 

Nhà bà đem mía và đem cả khế. 

Đọc vần: 

ia, ua, ưa, oi, ai, ơi, thối, ui, ưi. 

Đọc từ: 

lá mía, mua sắm khế, ngược ổi, cua biển, lượn lờ bơi lội, ngựa tía, nô giỡn, loại búa, vỉa hè, quảdứa, đằm thắm trưa, ái lo ngại, bà chúa, hành lang cửa số, loại nồi, tất bật, tập bơi sải, đùa bi, thổi xôi, vui mừng đùa, loại mũi, gửi kim cương, chó sủa, mưa to lớn, bơ sữa, tia lửa, chim thầy bói, bài bác vở, ngà voi quý hiếm, vội vàng, trời mưa, liên hoan, loại túi, hộp sữa chua, xưa bại, những vết bụi tre, sữa trườn, trái dừa, song đũa, thui thủi, đung đưa, loại cũi, ụ núi, thay đổi, loại thanh hao, mùa lúa, những vết bụi quáng gà, quê nội, núi lửa, chúlừa, tứ bề, chờ đón, ngửi hương thơm, điều phát biểu, tất bật, tơi bời, mê mải, ngôi nhà ngói, tài phụ vương, phân chia xẻ, vựa lúa, lái đò, đem của, ngược núi, củ cải, mưa đá, loại chai, chú rùa, đứatrẻ, thổi bé, mua sắm cá, ngói mới mẻ, song tai, ngủ trưa, loại cũi, dông lùa, vật dụng đùa, chúa tể, sôi sục, đen sì trũi, loại gùi, bé nhỏ trai, gà bươi, vị, chim thầy bói, hái trà, ngựa tía, loại bé, nhàvua, ngà voi quý hiếm, bó củi, múi khế, thay đổi, cưa xẻ, song tai, đi dạo, lúa mùa, loại gối, ngói đỏ lòe, liên hoan, vở mới mẻ, chú quân nhân. 

Xem thêm: đột biến điểm

Đọc câu: 

Bè mộc trôi chuồn. Bà nội thổi xôi. 

Cả ngôi nhà vui mừng quá vì thế dì Na vừa phải gửi thư về. 

Mẹ đem bé nhỏ về ngôi nhà bà. 

Ngựa tía trong phòng vua. Bé hái lá cho tới thỏ. 

Bé cọ nồi rồi bé nhỏ mới mẻ đi dạo. 

Bà chuồn chợ về mua sắm dứa, mía, khế, thị, dừa cho tới bé nhỏ. 

Nhà bé nhỏ đem cái ngói đỏ lòe. 

Bố ra đi về, mọi người vui mừng quá.

Đi căn vặn già cả, về ngôi nhà căn vặn trẻ em. 

Nghỉ hè, cha mẹ cho tới u bé nhỏ Mai về quê nội đùa. 

Giữa trưa hè, phụ vương chẻ tre, u té dừa. 

Giờ đi ra đùa, bé nhỏ Hải và bé nhỏ Mai đùa trò cuộc chữ. 

Đọc vần: 

ia, ua, ưa, oi, ai, ơi, thối, ui, ưi, uôi, ươi, ay, ây, eo, ao. 

Đọc từ: 

tuổi thơ, ngược chuối, máy cất cánh, túi lưới, cá đuối, nhảy chão, tươi tắn cười cợt, gói muối hạt, mâybay, ngược bòng, ngày hội, khe suối, số mươi, xây nhà ở, ngày ngủ, đua chạy, ngôi sao 5 cánh, chú mèo, loại kéo, cây khế, cơn sốt, loại kẹo, kính chào mồng, ngủ say, loại kéo, válưới, bữa tối, muối hạt dưa, túi muối hạt, lò sưởi, cưỡi ngựa, cá đuối, nuôi thỏ, máy cày, bầycá, cây cỏ, công nhân xây, vây cá, gà gáy, cối xay, song đũa, tuổi hạc thơ, mây cất cánh, nhảydây, tưới cây, chuồn cày, kéo lưới, loại gậy gộc, mồng gà, cá nheo, tờ báo, suối chảy, ngôi sao 5 cánh, chàocờ, trèo cây, khéo hoa tay, áo mới mẻ, leo trèo, loại tai, đôi bàn tay, cây táo, mồng gà. 

Đọc câu: 

- Kẹo dừa vừa phải mềm, vừa phải mềm. Chú mèo trèo qua loa hành lang cửa số. 

- Nghỉ hè, cha mẹ cho tới chị và bé nhỏ Mai về quê nội đùa. 

- Chị Lụa và bé nhỏ đi ra bờ suối hái lá bòng về gội đầu. 

- Nhà chú Hải nuôi trườn lấy sữa. 

- Giờ đi ra đùa, bé nhỏ gái đua nhảy chão, bé nhỏ trai đua chạy.

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CHUẨN BỊ THI KIỂMTRA

Đọc vần: 

ua, ia, ưa, oi, thối, ai, uôi, ay, ươi, ây, au, eo, ao, âu, ui, ưi, ưa, ai, ơi. Đọc từ: 

Le le, bi ve sầu, phụ vương lô, vó bè, ca nô, bờ hồ nước, bó mạ, cá cờ, đi dạo, lò cò, quả bí đỏ, lá mạ, lámơ, tổ cò, vơ cỏ, thả cá, bi ve sầu, lá nhiều, thợ hồ, thả cá, TV, domain authority thỏ, cha mẹ, chả cá, thợxẻ, cá kho, xa cách xa cách, lá trà, tu rúc ráy, vỏ sò, thú dữ, củ kể từ, cử tạ, bó mạ, rễ nhiều, xe pháo chỉ, cákhô, chú khỉ, lá sả, kì đà, rổ khế, tò vò, chó xù, gõ mõ, ghi ghi nhớ, ngã tư đường, gồghề, nghệ sỹ, ghi nhớ ngôi nhà, nhổ cỏ, phá huỷ cỗ, thì giờ, ngược thị, giỏ cá, qua loa đò, giã nghệ, ngủ hè, nghi vấn, ru ngủ, mộc gụ, bó kê, trộn trà, ý nghĩ về, giá bán đỗ, ngược mơ, phụ vương vì thế, trí ghi nhớ, phởbò, ru ngủ. 

Tờ bìa, cỗ ria, bia đá, trỉa đỗ, ca múa, quả cà chua, phân chia kim cương, tre nứa, trườn sữa, lá mía, vỉa hè, mùa dưa, hành lang cửa số, đĩa cá, ngựa tía, lúa mùa, ngà voi quý hiếm, ngôi nhà vua, cua biển, nôđùa, bàivở, chim thầy bói, hái trà, tài xế, loại bé, cái ngói, chú voi, bà nội, ụ núi, gửi kim cương, tập bơi sải, vở mới mẻ, loại gối, đùa bi, team nón, thổi xôi, loại thanh hao, ngói mới mẻ, bó củi, múi khế, vui mừng đùa, ngửi hương thơm, những vết bụi tre, loại mũi, nải chuối, vá lưới, bữa tối, muối hạt dưa, gói muối hạt, lò sưởi, cưỡi ngựa, cá đuối, tươi tắn cười cợt, nuôi thỏ, máy cày, đàn cá, cây cỏ, công nhân xây, cỗ ria, vây cá, gà gáy, cối xay, song đũa, tuổi hạc thơ, mây cất cánh, nhảy chão, tưới cây, chuồn cày, kéo lưới, loại gậy gộc, mồng gà, cá nheo, tờ báo, ngôi sao 5 cánh, kính chào cờ, trèo cây, khéo hoa tay, áo mới mẻ, leo trèo, loại tai, đôi bàn tay, cây cau, mồng gà, ngược bầu, củ ấu, lá trầu, raumá, câu cá, vệ sinh sậy, châu chấu, tỉa lá, share, lá mía, cá đuối, vỉa hè, thì là, càkhịa, chó sủa, xưa bại, mưa to lớn, bơ sữa, hộp sữa chua, kéo lưới, nô giỡn, ngược dâu, quả cà chua, tre nứa, tia lửa, mùa dưa, share, ngựa tía, chú lừa, trỉa đỗ, vựa lúa, đem của, sửa chữa thay thế, chú rùa, mưa đá, lá trầu, mua sắm cá, đứa trẻ em, hành lang cửa số, ngà voi quý hiếm, bài bác vở, bé nhỏ trai, gàmái, lều vải vóc, ái lo ngại, sếu cất cánh, lái đò, loại cửa ngõ, no đói, loại chai, mê mải, tài phụ vương, đùa giỡn, vội vàng, lối chuồn, trơi mưa, song tai, gà bươi, điểm ở, liên hoan, loại thanh hao, loại nồi, song đũa, điều phát biểu, loại gối, tơi bời, chờ đón, quê nội, tất bật, những vết bụi quáng gà, loại túi, núi lửa, ngửi hương thơm, loại cũi, gửi kim cương, sung sướng, trơ trụi, củi lủa, thay đổi, gùi lúa, lửa cháy, xây nhà ở, đầyhơi, phát biểu bậy, chạy đua, cây nêu, chiều tối, ngày hội, công nhân xây, kể từ chối, gói muối hạt, dông thổi, vứt rơi, đỏ lòe chói, suối chảy, loại lưỡi, tờ báo, câu cá, to lớn phệ, thổi sáo, loại lưỡi, mũi ngửi, thả diều, nhảy múa, cháo gà, rau củ má, chịu thương chịu khó. 

Đọc câu: 

- Thứ phụ vương bé nhỏ Hà về thủ đô nhằm loại tư bé nhỏ đua vẽ. 

- Nghỉ hè, cha mẹ cho tới u bé nhỏ Mai về quê nội đùa. 

- Thu về chợ đem mãng cầu và lê. Cây ổi thay cho lá mới mẻ. 

- Giờ đi ra đùa, bé nhỏ Hải và bé nhỏ Kha đùa trò cuộc chữ. 

- Để ngủ trưa ở ụ, tổ em chịu thương chịu khó thực hiện lều trại. - Chị Kha kẻ vở cho tới bé nhỏ Hà và bé nhỏ Mai. 

- Bé đem vở cực khổ to lớn, phụ vương chỉ cho tới bé nhỏ kẻ vở. 

- Nhà dì Na ở phố, nha dì đem chó xù. 

- Chú tư ghé thăm ngôi nhà cho tới bé nhỏ ngược khế. 

- Bà ở quê đi ra đem kim cương cho tới bé: ngược dưa, ngược táo, ngược vải vóc và ngược dứa. - Nghỉ hè, chị Kha đi ra ngôi nhà bé nhỏ Nga đùa. 

- Chị Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá. 

- Chị cho tới bé nhỏ tờ bìa đỏ lòe. Nhà bé nhỏ nuôi trườn lấy sữa. 

- Mẹ chuồn chợ mua sắm khế, táo, thị, mía, dừa về cho tới bé nhỏ. - Bé trai, bé nhỏ gái đi dạo phố với cha mẹ. 

- Bé cọ nồi rồi bé nhỏ mới mẻ đi dạo. 

- Chị Lụa và bé nhỏ đi ra bờ suối hái lá bòng về gội đầu. 

- Giờ đi ra đùa, bé nhỏ gái đua nhảy chão, bé nhỏ trai đua chạy. 

- Cây bòng, cây táo ngôi nhà bà đều sai trĩu ngược. 

- Để ngủ trưa ở ụ, tổ em chịu thương chịu khó thực hiện lều trại. - Cây bòng ngôi nhà chị Hà có tương đối nhiều ngược to lớn. 

- Nhà bé nhỏ đem cái ngói đỏ lòe. Ba ra đi về, mọi người vui mừng quá. 

- Nghỉ hè, cha mẹ cho tới chị và bé nhỏ Mai về quê nội đùa. 

- Suối chảy qua loa khe đá. Giữa trưa hè, phụ vương chẻ tre, u té dừa. - Đi căn vặn già cả, về ngôi nhà căn vặn trẻ em. Bé hái lá cho tới đàn thỏ. 

- Nhà bé nhỏ nuôi trườn lấy sữa. Chú voi đem loại vòi vĩnh lâu năm. Nhà bà nuôi thỏ. - Mẹ đem bé nhỏ về đùa ngôi nhà bà. Cây ổi thay cho lá mới mẻ.

- Ba bé nhỏ Vi là quân nhân. Mẹ chị Hà là gia sư ở hòn đảo Đảo Cô Tô. 

* Lưu ý: cho tới HS luyện hiểu những vần, kể từ và câu phía trên tiếp sau đó hãy xem thêm cho tới HSviết một vài vần, kể từ và câu bại vô vở dù li. 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI TUẦN

Họ và tên:......................................................................... Lớp 1A

Đọc vần: 

au, âu, iu, êu, iêu, yêu thương, ưu, ươu, on, an, ăn, ân.  

Đọc câu: 

- Cây bòng ngôi nhà chị Hà có tương đối nhiều ngược to lớn. 

- Mẹ đi ra chợ thị xã mua sắm cho tới bé nhỏ loại khăn rằn. - hầu hết tình nhân ngày hè. Bé yêu thương u và gia sư. - Hươu cao cổ và nai trải qua cầu. 

- Vườn vải vóc thiều và vườn táo ngôi nhà bà sai trĩu ngược. - Bé kì cọ và cọ tay chân. Mẹ mua sắm rau củ cần thiết ở chợ quê. - Cửa hiệu cung cấp nhiều ăn mặc quần áo, bé nhỏ tha bổng hồ nước lựa chọn. - Bé và chúng ta Lê đùa đằm thắm cùng nhau. 

- Mùa hè, tu rúc ráy kêu báo hiệu mùa vải vóc thiều tiếp tục về.

- Bầu trời có tương đối nhiều mây. Mùa hè có tương đối nhiều ve sầu kêu. - Bé về quê đùa đem túi kim cương biếu bà. 

Xem thêm: thuyết

- Vào giữa trưa, đàn hươu nai đuổi theo u đi ra bờ suối. - Thỏ u dậy con đùa đàn, còn gấu u thì dậy con nhảy múa.

[BA MẸ ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CẨM NANG ÔN THI HỌC KÌ I VÀ NHẬN BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ CHO CON TẠI ĐÂY]


Tags: