thông tư 38

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản hợp ý nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan lại ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, ban ngành ngang Bộ
 • Các ban ngành khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: búp bê đồ chơi cho nam

Xem thêm: tra cứu hộ chiếu bằng cmnd

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành một phần
 • Ngày đem hiệu lực: 01/04/2015

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT