thủ tục cấp lại bằng lái xe ô tô

Cấp lại Giấy quy tắc lái xe

Xem chi tiết

Trình tự động thực hiện

a) Nộp làm hồ sơ TTHC:
Người tài xế nộp làm hồ sơ ý kiến đề nghị cung cấp lại Giấy quy tắc tài xế cho tới Cục Đường cỗ nước Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ. Cấp lại Giấy quy tắc tài xế vận dụng trong những tình huống sau:
+ Giấy quy tắc tài xế quá thời hạn sử dụng;
+ Giấy quy tắc tài xế bị mất;

Bạn đang xem: thủ tục cấp lại bằng lái xe ô tô

b) Giải quyết TTHC:
- Cục Đường cỗ nước Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ tiêu thụ, đánh giá hồ nước sơ; xác minh Giấy quy tắc tài xế (nếu Giấy quy tắc tài xế ko vì thế ban ngành tê liệt cấp); xét cung cấp lại Giấy quy tắc tài xế hoặc đòi hỏi sát bắt bẻ lại bám theo quy lăm le nhằm cung cấp lại Giấy quy tắc tài xế.
(Khi cho tới triển khai giấy tờ thủ tục cung cấp lại giấy tờ quy tắc tài xế được tự sướng thẳng và xuất trình những phiên bản chủ yếu làm hồ sơ nhằm so sánh, trừ những phiên bản chủ yếu vẫn gửi).

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày thực hiện việc
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • Lệ phí: - Phí sát bắt bẻ lái xe: + Đối với đua sát bắt bẻ tài xế xe máy (hạng xe cộ A1, A2, A3, A4): sát bắt bẻ lý thuyết: 40.000đ/lần; sát bắt bẻ thực hành: 50.000đ/lần. + Đối với đua sát bắt bẻ tài xế xe hơi (hạng xe cộ B1, B2, C, D, E, F): sát bắt bẻ lý thuyết: 90.000đ/lần; sát bắt bẻ nhập hình: 300.000 đ/lần; sát bắt bẻ bên trên lối giao thông vận tải công cộng: 60.000 đ/lần Đồng
 • - Trường thích hợp giấy tờ quy tắc tài xế bị rơi rụng, quá thời hạn dùng kể từ 03 mon trở lên:
  + Sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức bám theo quy lăm le, cần dự sát bắt bẻ lại những nội dung:
  a) Quá hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, cần dự sát bắt bẻ lại lý thuyết;
  b) Quá hạn dùng kể từ 01 năm trở lên trên, cần sát bắt bẻ lại cả lý thuyết và thực hành thực tế.
  + Thời gian tham trao giấy phép tài xế muộn nhất không thật 10 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày kết đốc kỳ sát bắt bẻ.
  Trực tiếp 02 Tháng
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • - Trường thích hợp giấy tờ quy tắc tài xế bị rơi rụng, còn thời hạn dùng hoặc quá thời hạn dùng bên dưới 03 tháng:
  Sau thời hạn 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ, tự sướng và nộp lệ phí bám theo quy lăm le, nếu như không trị hiện tại giấy tờ quy tắc tài xế hiện giờ đang bị những ban ngành sở hữu thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý; mang tên nhập làm hồ sơ của ban ngành vận hành sát bắt bẻ, thì được cung cấp lại giấy tờ quy tắc tài xế.

  Thành phần hồ nước sơ

  Trường thích hợp Giấy quy tắc tài xế bị rơi rụng, còn thời hạn dùng hoặc quá...

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ gốc phù phù hợp với giấy tờ quy tắc tài xế (nếu có) Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Giấy nhà lao mức độ khoẻ của những người tài xế vì thế bệnh viện sở hữu thẩm quyền cung cấp bám theo quy lăm le, trừ tình huống cung cấp lại giấy tờ quy tắc tài xế ko thời hạn những hạng A1, A2, A3 Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân (đối với những người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn dùng (đối với những người quốc tế, người nước Việt Nam lăm le cư ở nước ngoài) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Đơn ý kiến đề nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ quy tắc tài xế bám theo mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường thích hợp Giấy quy tắc tài xế quá thời hạn sử dụng:

  Xem thêm: tra cứu hộ chiếu bằng cmnd

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người nước Việt Nam lăm le cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc chứng tỏ thư nước ngoài giao phó hoặc chứng tỏ thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà lao mức độ khoẻ của những người tài xế vì thế bệnh viện sở hữu thẩm quyền cung cấp bám theo quy lăm le. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn ý kiến đề nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ quy tắc tài xế bám theo mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường thích hợp Giấy quy tắc tài xế bị rơi rụng, quá thời hạn dùng kể từ 3 mon...

  Xem thêm: búp bê đồ chơi cho nam

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người nước Việt Nam lăm le cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc chứng tỏ thư nước ngoài giao phó hoặc chứng tỏ thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà lao mức độ khoẻ của những người tài xế vì thế bệnh viện sở hữu thẩm quyền cung cấp bám theo quy định Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn ý kiến đề nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ quy tắc tài xế bám theo mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan liêu thực hiện

  Cục Đường cỗ Việt Nam

  Sở Giao thông vận tải

  Yêu cầu, ĐK thực hiện

  Người sở hữu giấy tờ quy tắc tài xế quá thời hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, Tính từ lúc ngày quá hạn sử dụng, cần sát bắt bẻ lại lý thuyết nhằm cung cấp lại giấy tờ quy tắc lái xe; Từ 01 năm trở lên trên, Tính từ lúc ngày quá hạn sử dụng, cần sát bắt bẻ lại cả lý thuyết và thực hành thực tế nhằm cung cấp lại giấy tờ quy tắc lái xe