tiếng anh nghĩa là gì

Bản dịch của "nghĩa là" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tiếng anh nghĩa là gì

nghĩa là {động}

đem nghĩa là {động}

như vậy đem nghĩa là {trạng}

Bản dịch

Trong phạm vi bài bác đái luận này, định nghĩa... được ấn định nghĩa ...

expand_more For the purposes of this essay, the term… will be taken to tướng mean

... được ấn định nghĩa ...

By definition… means…

VI

Xem thêm: thuyết

như thế đem nghĩa là {trạng từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ bám theo văn cảnh của "nghĩa là" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Một số người nhận định rằng nó đem nghĩa ...

…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…

Trong phạm vi bài bác đái luận này, định nghĩa... được ấn định nghĩa ...

For the purposes of this essay, the term… will be taken to tướng mean…

., ... được ấn định nghĩa ...

Xem thêm: lời bài hát ngọt thấy chưa

According to tướng..., …is defined as…

... được ấn định nghĩa ...

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nghĩa là" vô giờ đồng hồ Anh