tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp canh ty những học viên rèn luyện những dạng bài bác tính nhanh chóng kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc.
Nghiêm cấm từng kiểu dáng sao chép nhằm mục đích mục tiêu thương nghiệp.

1) Thế nào là là tính bằng phương pháp thuận tiện nhất?

+ Trong những câu hỏi tính độ quý hiếm của biểu thức, những em học viên tiếp tục bắt gặp nhiều câu hỏi phức tạp và cần triển khai đo lường nhiều bước. Bởi vậy tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất sẽ hỗ trợ những em đo lường sao cho tới hợp lý và phải chăng và nhận được sản phẩm sớm nhất có thể.

+ Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc thù của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, … nhập việc giải câu hỏi tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội nhanh chóng, hợp lý và phải chăng và đúng đắn nhất.

2) Các phương pháp tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất

Dạng 1: Nhóm những số nhập biểu thức trở nên từng group sở hữu tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn,…

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Lời giải:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b) 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257

Dạng 2: Vận dụng những đặc thù của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, luật lệ trừ, luật lệ chia

• Nhân một vài với cùng một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một vài với cùng một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân tách cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ lên đường một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Lời giải:

a) 326 x 728 + 326 x 272

= 326 x (728 + 272) = 326 x 1000 = 326000

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

= 2009 x (867 + 133) = 2009 x 1000 = 2009000

c) 4 x 125 x 25 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= (2 x 50) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Dạng 3: Vận dụng những đặc thù với những số đặc biệt

Các đặc thù cơ là:

• 0 nhân với cùng một số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân tách cho 1 số: 0 : a = 0

• 1 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một vài cho tới 1: a : 1 = a

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Lời giải:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 1235 x 6789 x (630 – 630) = 1235 x 6789 x 0 = 0

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức sở hữu phân số

• Nhóm những phân số nhập biểu thức trở nên từng group sở hữu tổng (hoặc hiệu) vì như thế 1 hoặc 0

• Vận dụng đặc thù của 4 luật lệ tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở kiểu số nhằm mục đích tạo nên quá số tương tự nhau ở cả kiểu số và tử số rồi triển khai rút gọn gàng biểu thức.

• Phép với những số tương tự nhau được màn biểu diễn vì như thế luật lệ nhân

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4}

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}}

Lời giải:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{2}{3} \times \left( {\frac{4}{9} + \frac{5}{9}} \right) = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \frac{5}{9} \times \frac{7}{4} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \left( {\frac{5}{9} + \frac{{13}}{9}} \right) \times \frac{7}{4} = 1 \times \frac{7}{4} = \frac{7}{4}

Xem thêm: cách kiểm tra cccd đã làm xong chưa

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}} = \frac{{399 \times \left( {45 + 55} \right)}}{{1995 \times \left( {1996 - 1991} \right)}}

= \frac{{399 \times 100}}{{1995 \times 5}} = \frac{{399 \times 25 \times 4}}{{399 \times 5 \times 5}} = 4

3) Bài luyện tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

b) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

c) 2376 + 3425 – 376 – 425

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 – 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

d) 1327 x 524 – 524 x 327

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

b) 25 x trăng tròn x 125 x 8 – 8 x trăng tròn x 5 x 125

c) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

d) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 4: 

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{3}{5} + \frac{{18}}{9} + \frac{4}{{10}}

b) \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{12}}{{18}} + \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{24}}{{18}}

c) 2018 \times \left( {\frac{1}{2} + \frac{{1212}}{{2424}}} \right)

d) \frac{9}{{30}} + \frac{9}{{70}} + \frac{9}{{126}}

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{{1995 \times 1993 - 18}}{{1975 \times 1993 \times 1994}}

b) \frac{{1996 \times 1995 - 996}}{{1000 + 1996 - 1994}}

Bài 8

Cho A = 2009 x 425

B = 575 x 2009

Không tính A và B, em hãy tính nhanh chóng sản phẩm của A – B ?

Xem thêm: 1 gam bằng bao nhiêu kg

Hi vọng tư liệu này canh ty những em học viên tự động gia tăng kỹ năng, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài bác luyện Toán lớp 4, na ná canh ty những thầy cô nhận thêm tư liệu đi ra đề rèn luyện cho tới học viên. Mời những em với những thầy cô xem thêm.

---------------------------------------------------------------

Ngoài Bài luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất, mời mọc những em học viên và quý thầy cô xem thêm thêm thắt Đề đua học tập kì môn Toán lớp 4 theo dõi Thông tư 22, Sở đề đua thân ái học tập kì lớp 4, .... tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn thuế tầm và tinh lọc. Với phiếu bài bác luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt kĩ năng giải đề và thực hiện bài bác đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!