tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

 • THÔNG TIN CƠ BẢN / PERSONAL INFORMATION

 • Viết bằng văn bản in hoa, đầy đủ vệt (In capital letters)
 • Ghi rõ rệt số mái ấm, xã/phường (Number, ward/commune) Chọn huyện/quận, tỉnh/ trở nên (Selet district city/province)
 • Ghi rõ rệt số mái ấm, xã/phường (Number, ward/commune) Chọn huyện/quận, tỉnh/ trở nên (Selet district city/province)
 • Thông tin cẩn về phụ vương, u, vợ(chồng) / Information of family members

 • Quá trình trú ngụ (Tính kể từ khi đầy đủ 14 tuổi) / Residence process (From age of 14 to lớn present)

 • STT Từ ngày* Đến ngày* Nơi thông thường trú/ tạm thời trú* Nghề nghiệp Nơi làm
 • Chú ý: Công dân nên nhập đúng mực và rất đầy đủ vấn đề quy trình trú ngụ. Trường thích hợp sai hoặc thiếu hụt, Hồ sơ sẽ không còn được tiêu thụ !
 • Thông tin cẩn không giống / Other information

 • Theo quy lăm le, công dân được cấp cho 2 phiếu. Nếu sở hữu đòi hỏi cấp cho tăng thì từng bạn dạng là 5.000 VNĐ
 • Bạn đang xem: tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

  Xem thêm: chúc mừng năm mới

 • Mức thu
  (đồng/lần/người)
  Nội dung thu
  - Phí cung ứng vấn đề lý lịch tư pháp.
  - Phí cung ứng vấn đề lý lịch tư pháp của SV, người dân có công với cách mệnh, thân thuộc nhân liệt sỹ (gồm phụ vương đẻ, u đẻ, bà xã (hoặc chồng), con cái (con đẻ, con cái nuôi), người dân có công nuôi chăm sóc liệt sỹ).
  - Trẻ em theo gót quy lăm le bên trên Luật đảm bảo, chở che và dạy dỗ trẻ nhỏ.
  - Người cao tuổi hạc theo gót quy lăm le bên trên Luật người cao tuổi hạc.
  - Người tàn tật theo gót quy lăm le bên trên Luật người tàn tật.
  - Người nằm trong hộ nghèo khổ theo gót quy lăm le bên trên Quyết lăm le số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 mon 11 năm năm ngoái của Thủ tướng tá nhà nước về sự việc phát hành chuẩn chỉnh nghèo khổ tiếp cận nhiều chiều vận dụng mang đến quy trình tiến độ năm nhâm thìn – 2020.
  - Người trú tại những xã quan trọng đặc biệt trở ngại, đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ở những xã sở hữu ĐK tài chính - xã hội quan trọng đặc biệt trở ngại, xã biên thuỳ, xã an toàn và tin cậy khu vực theo gót quy lăm le của pháp lý.
  Chú ý: Công dân nên xác lập đích thị nút lệ phí nên nộp. Trường thích hợp sai, Hồ sơ sẽ không còn được tiêu thụ !