toán luyện tập chung


Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có: a) Chiều lâu năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,1m và độ cao 0,5m. b) Chiều lâu năm 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm.

Tổng thích hợp đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và lời nói giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán luyện tập chung

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,1m và độ cao 0,5m.

b) Chiều lâu năm 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm.

Phương pháp giải:

Đổi những độ cao thấp về nằm trong đơn vị chức năng đo rồi vận dụng những công thức:

- Diện tích xung xung quanh = chu vi đáy × chiều cao;

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhị lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

            (2,5 + 1,1) × 2 × 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích một phía đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

             2,5 × 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

             3,6 + 2,75 × 2 = 9,1 (m2)

                     Đáp số: a) 3,6m2 ; 9,1m;

b) Đổi: 3m = 30dm

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

           (30 + 15) × 2 × 9 = 810 (dm2)

Diện tích một phía đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

           30 × 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

          810 + 450 × 2 = 1710 (dm2)

                        Đáp số: 810dm2; 1710dm2.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số đo tương thích vô dù trống: 

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích xung xung quanh = chu vi lòng x chiều cao;

- Diện tích toàn phần =  diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhị lòng.

- Chu vi mặt mũi lòng = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết:

+) Cột (1):

Chu vi mặt mũi mặt lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

            \((4 + 3) \times 2 = 14 \;(m)\)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

            \((14 \times 5 = 70 \;(m^2)\)

Diện tích mặt mũi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

             \(4 \times 3 = 12 \;(m^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

             \(70 + 12 \times 2 = 94\;(m^2) \)

+) Cột (2):

Nửa chu vi mặt mũi lòng là:        \(2 : 2 = 1 \;(cm)\)

Chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Xem thêm: gia phả dòng họ

               \( 1 - \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{5} (cm)  \)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

               \( 2 \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3} (cm^2)  \)

Diện tích mặt mũi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

             \( \dfrac{3}{5}  \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{25} (cm^2)  \)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtlà:

              \( \dfrac{2}{3} +  \dfrac{6}{25} \times 2 = \dfrac{86}{75} (cm^2)  \)

+) Cột (3)

Ta thấy hình vỏ hộp chữ nhật ở phía trên đem thân phụ độ cao thấp cân nhau nên đó là hình lập phương.

Chu vi mặt mũi lòng là:

            \(0,4 \times  4 = 1,6 \;(dm)\)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương tiếp tục mang đến là:

            \((0,4 \times  0,4) \times  4 = 0,64\; (dm^2)\)  

Diện tích toàn phần của hình lập phương tiếp tục mang đến là:

            \((0,4 \times 0,4)  \times 6 = 0,96\; (dm^2)\)

Ta đem thành quả như sau:

Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Một hình lập phương đem cạnh 4cm, nếu như hấp tấp cạnh của hình lập phương lên 3 lượt thì diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của chính nó hấp tấp lên từng nào lượt ? Tại sao ?

Phương pháp giải:

- Tính cạnh của hình lập phương mới nhất.

- Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của từng hình rồi đối chiếu thành quả với nhau:

+ Diện tích xung xung quanh = diện tích S một phía \(\times \) 4 = cạnh \(\times \) cạnh \(\times \) 4.

+ Diện tích toàn phần = diện tích S một phía \(\times \) 6 = cạnh \(\times \) cạnh \(\times \) 6. 

Lời giải chi tiết:

Hình lập phương mới nhất đem cạnh là:

             4 × 3 = 12 (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương mới nhất là: 

             (12 × 12) × 4 = 576 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương cũ là:

            (4 × 4) × 4 = 64 (cm2

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương mới nhất hấp tấp lên số lượt đối với diện tích S xung xung quanh của hình lập phương cũ là :         

           576 : 64 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới nhất là: 

           (12 × 12) × 6 = 864 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là: 

           (4 × 4) × 6 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới nhất hấp tấp lên số lượt đối với diện tích S toàn phần của hình lập phương cũ là :
            864 : 96 = 9 (lần)

Vậy nếu như hấp tấp cạnh của hình lập phương lên 3 lượt thì cả diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần đều tăng 9 lượt.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 115 Thể tích của một hình

  Trong nhị hình bên dưới đây: Hình vỏ hộp chữ nhật A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? Hình nào là hoàn toàn có thể tích to hơn.

 • Toán lớp 5 trang 116, 117 Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối

  Viết vô dù rỗng (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 118 Mét khối

  a) Đọc những số đo sau: 15m3; 205m3 ; 0,911m3. b) Viết những số đo thể tích: Bảy ngàn nhị trăm mét khối; Bốn trăm mét khối; Một phần tám mét khối; Không phẩy ko năm mét khối.

 • Toán lớp 5 trang 119 Luyện tập dượt

  Đọc những số đo: 5m3; 2010cm3; 2005dm3; 10,125m3; 0,109cm3;

 • Toán lớp 5 trang 121 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

  Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm a, chiều rộng lớn b, độ cao c. a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm. b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: biển báo tốc độ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.