trường đại học tài nguyên môi trường

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Tài vẹn toàn và Môi ngôi trường Hà Nội
 • Tên giờ Anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment (HUNRE)
 • Mã trường: DMT
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ móc tạo: Đại học tập - Cao đẳng - Sau ĐH - Văn bởi vì 2 - Liên thông - Liên kết quốc tế
 • Địa chỉ: 41A đàng Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • SĐT: 024.38370598 - 0902.130.130
 • Email: [email protected] - [email protected] 
 • Website: https://hunre.edu.vn/ 
 • Facebook: www.facebook.com/FanpageHunre/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời gian lận xét tuyển

a) Phương thức 1: Xét tuyển chọn trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn theo đuổi Quy chế tuyển chọn sinh của Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo ra.

Bạn đang xem: trường đại học tài nguyên môi trường

 • Trước 17h00 ngày 30/06/2023

b) Phương thức 2: Xét tuyển chọn quánh cơ hội theo đuổi quy toan của Trường.

 • Từ ngày 10/07 cho tới 17h00 ngày 30/07/2023.

c) Phương thức 3: Xét tuyển chọn theo đuổi thành quả ganh đua Đánh giá chỉ năng lượng của Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hà Nội năm 2023

 • Từ ngày 10/07 cho tới 17h00 ngày 30/07/2023.

d) Phương thức 4: Xét tuyển chọn theo đuổi thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023

 • Hồ sơ ĐKXT, thời hạn ĐK, mẫu mã đăng ký: Thí sinh tiến hành theo phía dẫn của Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo ra và ngôi trường trung học phổ thông đang được theo đuổi học tập.

e) Phương thức 5: Xét tuyển chọn theo đuổi thành quả học hành trung học phổ thông (Học bạ) (theo thành quả học hành lớp 12 THPT)

 • Từ ngày 10/07 cho tới 17h00 ngày 30/07/2023.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp lịch trình trung học phổ thông của VN (theo mẫu mã dạy dỗ chủ yếu quy hoặc dạy dỗ thông thường xuyên) hoặc đang được đảm bảo chất lượng nghiệp chuyên môn trung cấp cho (trong bại, người đảm bảo chất lượng nghiệp chuyên môn trung cấp cho chưa xuất hiện bởi vì đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông nên học tập và ganh đua đạt đòi hỏi đầy đủ lượng kỹ năng văn hóa truyền thống trung học phổ thông theo đuổi quy toan của Luật Giáo dục đào tạo và những văn phiên bản phía dẫn) hoặc đang được đảm bảo chất lượng nghiệp lịch trình trung học phổ thông của quốc tế (đã được nước trực thuộc được chấp nhận tiến hành, đạt chuyên môn tương tự chuyên môn trung học phổ thông Việt Nam) ở
  nước ngoài hoặc VN.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh nhập toàn quốc.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1 (Dự loài kiến 3% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn theo đuổi Quy chế tuyển chọn sinh của Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo ra.

- Phương thức 2 (Dự loài kiến 3% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn quánh cơ hội theo đuổi quy toan của Trường Đại học tập Tài vẹn toàn và Môi ngôi trường Thành Phố Hà Nội.

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp bên trên những Trường thường xuyên trung học phổ thông.
 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông và với chứng từ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên trên hoặc tương tự bởi cơ sở quốc tế với thẩm quyền cấp cho còn thời hạn hiệu lực thực thi dùng tính cho tới thời gian nộp làm hồ sơ ĐKXT.
 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông và đạt học tập lực xuất sắc tía năm: Lớp 10, lớp 11, lớp 12.

- Phương thức 3 (Dự loài kiến 43% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn theo đuổi thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

- Phương thức 4 (Dự loài kiến 43% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn theo đuổi thành quả học hành bậc trung học phổ thông (Học bạ THPT).

- Phương thức 5 (Dự loài kiến 8% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn theo đuổi thành quả ganh đua Đánh giá chỉ năng lượng của Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hà Nội năm 2023.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

- Điều khiếu nại ĐK xét tuyển:

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp lịch trình trung học phổ thông của VN (theo mẫu mã dạy dỗ chủ yếu quy hoặc dạy dỗ thông thường xuyên) hoặc đang được đảm bảo chất lượng nghiệp chuyên môn trung cấp cho (trong bại, người đảm bảo chất lượng nghiệp chuyên môn trung cấp cho tuy nhiên chưa xuất hiện bởi vì đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông nên học tập và ganh đua đạt đòi hỏi đầy đủ lượng kỹ năng văn hóa truyền thống trung học phổ thông theo đuổi quy toan của Luật Giáo dục đào tạo và những văn phiên bản chỉ dẫn ganh đua hành) hoặc đang được đảm bảo chất lượng nghiệp lịch trình trung học phổ thông của quốc tế (đã được nước trực thuộc được chấp nhận tiến hành, đạt chuyên môn tương tự chuyên môn trung học phổ thông ở Việt Nam) ở quốc tế hoặc ở VN (sau phía trên gọi là đảm bảo chất lượng nghiệp THPT).
 • Có vừa sức khoẻ nhằm học hành theo đuổi quy toan hiện tại hành. Đối với những người tàn tật được cấp cho với thẩm quyền thừa nhận bị kì quái, dị dạng, suy tách tài năng tự động lực nhập sinh hoạt và học hành thì Hiệu trưởng kiểm tra, ra quyết định cho tới dự tuyển chọn nhập những ngành học tập phù hợp
  với hiện tượng mức độ khoẻ.

- Ngưỡng đáp ứng quality đầu vào:

+ Đối với sỹ tử xét tuyển chọn theo đuổi thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Nhà ngôi trường công tía điểm ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào sau thời điểm Sở GD&ĐT công tía thành quả điểm kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Ngoài ngưỡng ĐBCL nguồn vào theo đuổi tổng hợp, so với sỹ tử ĐKXT nhập ngành Ngôn ngữ Anh nên đạt ĐK điểm giờ Anh nhập tổng hợp môn xét tuyển chọn rất lớn rộng lớn 5.0/ thang điểm 10 (tối thiểu ≥ 5.0/10).

+ Đối với sỹ tử xét tuyển chọn theo đuổi thành quả ganh đua ĐGNL của Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hà Nội năm 2023: Ngưỡng ĐBCL nguồn vào nên đạt ĐK tổng điểm bài bác ganh đua review năng lượng rất lớn rộng lớn 70/ thang điểm 150 (tối thiểu ≥ 70/150).

+ Đối với sỹ tử xét tuyển chọn theo đuổi thành quả học hành trung học phổ thông (Học bạ) dự loài kiến như sau:

 • Ngành ngôn từ Anh: Dự loài kiến ngưỡng đáp ứng quality đầu là tổng điểm tầm nằm trong của những đầu điểm xét tuyển chọn theo đuổi tổng hợp môn ĐKXT được sản xuất tròn trĩnh cho tới nhì chữ số thập phân rất lớn rộng lớn 18.00 điểm. Trong số đó ĐK cần thiết điểm xét tuyển chọn môn giờ Anh (Môn chính) là vấn đề tầm nằm trong của những đầu điểm môn Tiếng Anh rất lớn rộng lớn 7.00/ thang điểm 10 (tối thiểu ≥ 7.00/10).
 • Các ngành đào tạo và huấn luyện khác: Dự loài kiến điểm ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào là tổng điểm tầm môn thành quả học hành lớp 12 theo đuổi tổng hợp môn ĐKXT được sản xuất tròn trĩnh cho tới nhì chữ số thập phân rất lớn rộng lớn 18.00 điểm.

+ Đối với sỹ tử xét tuyển chọn quánh cơ hội theo đuổi quy toan của Trường: Đạt ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào tính theo đuổi thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 hoặc theo đuổi thành quả học hành trung học phổ thông (học bạ) so với ngành với nguyện vọng xét tuyển chọn quánh cơ hội.

5. Học phí

 • Học phí dự kiến: Từ 424.000VNĐ/ tín chỉ cho tới 493.000VNĐ/ tín chỉ theo đuổi quy toan của từng đào tạo và huấn luyện.
 • Lộ trình tăng chi phí khóa học tối nhiều năm 2023 theo đuổi Nghị toan 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

1. Đào tạo ra bên trên trụ sở chính

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Kế toán

7340301 A00, A01, A07, D01 420

Quản trị kinh doanh

7340101 A00, A01, C00, D01 150

Bất động sản

7340116 A00, A01, C00, D01 100

Marketing

7340115 A00, A01, C00, D01 150

Luật

7380101 A00, A01, C00, D01 150

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298 A00, C00, D01, D15 40

Khí tượng khí hậu học

7440221 A00, A01, B00, D01 40

Thủy văn học

7440224 A00, A01, B00, D01 40

Sinh học ứng dụng

7420206 A00, A01, B00, D08 50

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406 A00, A01, B00, D01 120

Công nghệ thông tin

7480201 A00, A01, B00, D01 420

Kỹ thuật địa chất

7520501 A00, A01, D01, D15 40

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

7520503 A00, A01, D01, D15 70

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106 A00, B00, D01, D07 100

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605 A00, A01, C00, D01 150
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, D01 420

Kinh tế tài vẹn toàn thiên nhiên

7850102 A00, A01, A07, D01 60

Quản lý biển

7850199 A00, A01, B00, D01 40

Quản lý đất đai

7850103 A00, B00, C00, D01 310

Quản lý tài vẹn toàn nước

7850198 A00, A01, B00, D01 40

Quản lý tài vẹn toàn và môi trường

7850101 A00, B00, D01, D15 170

Ngôn ngữ Anh

7220201 A01, D01, D07, D15 120

Quản trị khách sạn

7810201 A00, A01, C00, D01 200

2. Đào tạo ra bên trên Phân hiệu Thanh Hóa

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Kế toán 7340301 A00, A01, A07, D01 30
Công nghệ nghệ thuật môi trường 7510406 A00, A01, B00, D01 30
Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, D01 30
Kỹ thuật trắc địa phiên bản đồ 7520503 A00, A01, D01, D15 20
Quản trị cty phượt và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, D01 30
Quản lý khu đất đai 7850103 A00, B00, C00, D01 30
Quản lý khoáng sản và môi trường 7850101 A00, B00, D01, D15 30

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Ngành

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Kết ngược ganh đua trung học phổ thông QG

Xét theo đuổi học tập bạ 

Xét theo đuổi KQ ganh đua THPT

Xét theo đuổi học bạ THPT

Xét theo đuổi KQ ganh đua THPT

Xét theo đuổi học bạ trung học phổ thông (Đợt 1)

Xét theo đuổi KQ ganh đua THPT

Xét theo đuổi học tập bạ THPT

Đánh giá chỉ năng lực

Xét theo đuổi KQ ganh đua THPT

Xét theo đuổi học tập bạ THPT

Kế toán

14

18

19

18

24,25

18,00

25,25

27

65

22,15

24,50

Luật

14

18

15

18

24,00

18,00

26

26,25

65

22,75

25,00

Quản trị kinh doanh

14,50

18

21

18

25,75

18,00

27

27

65

23,75

26,00

Biến thay đổi nhiệt độ và cách tân và phát triển bền vững

15,50

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

15,00

18,00

Khí tượng và nhiệt độ học

14

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

15,00

18,00

Thủy văn học

14

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

15,00

18,00

Công nghệ nghệ thuật môi trường

14

18

15

18

15,00

18,00

17,5

18,

65

15,00

18,00

Công nghệ thông tin

14

18

17

18

24,00

18,00

24,25

26,25

65

22,75

24,25

Kỹ thuật địa chất

14

18

15

18

15,00

18,00

15

Xem thêm: pegging

18

65

15,00

18,00

Kỹ thuật trắc địa phiên bản đồ

14

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

15,00

18,00

Quản trị cty phượt và lữ hành

14

18

19,5

18

24,25

18,00

26,25

26,25

65

22,00

23,00

Kinh tế Tài vẹn toàn thiên nhiên

15

18

15

18

15,00

18,00

20,5

22

65

22,00

23,75

Quản lý biển

14

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

15,00

18,00

Quản lý khu đất đai

14

18

15

18

19,50

18,00

23,5

24,75

65

21,25

23,00

Quản lý khoáng sản nước

14,50

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

15,00

18,00

Quản lý khoáng sản và môi trường

14

18

15

18

15,00

18,00

19,5

20

65

21,00

23,00

Bất động sản

 

15

18

23,00

18,00

25,5

26,25

65

21,00

23,00

Marketing

 

21

18

26,00

18,00

27,5

27,5

65

24,75

27,50

Sinh học ứng dụng

 

15

18

15,00

18,00

15

18

65

15,00

18,00

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

 

15

18

15,00

18,00

15

18

65

15,00

18,00

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

16

18

25,00

18,00

26,75

27

65

24,75

26,75

Ngôn ngữ Anh

 

15

18

24,00 (ĐK: điểm giờ ANh >= 5,00)

18,00

24,25

26

-

22,75

25,00

Quản trị khách sạn

 

20.5

18

24,50

18,00

25,25

26

65

22,75

24,75

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Tài vẹn toàn và Môi ngôi trường Hà Nội

Xem thêm: chính phủ việt nam

Giải soccer SV trường Trường Đại học tập Tài vẹn toàn và Môi ngôi trường Hà Nội

Khi với đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường mừng rỡ lòng gửi mail tới: [email protected]