tuổi quần thể là

Tuổi quần thể là

Tuổi quần thể là

Bạn đang xem: tuổi quần thể là


tuổi trung bình của những thành viên vô quần thể.

khoảng thời hạn tính kể từ khi thành viên được sinh rời khỏi cho tới Lúc chính thức sinh đẻ.

thời gian lận sinh sống hoàn toàn có thể đạt cho tới của một thành viên vô quần thể.

thời gian lận sinh sống thực tiễn của thành viên.

Xem thêm: chữ hoa

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Thành phần group tuổi tác thay cho thay đổi từng loại và ĐK sinh sống của môi trường thiên nhiên.

+ Tuổi sinh lí là thời hạn sinh sống theo dõi lý thuyết: kể từ Lúc thành viên sinh rời khỏi cho tới Lúc bị tiêu diệt vì như thế già; thời hạn tối nhiều sinh sống hoàn toàn có thể đạt cho tới của thành viên.

+ Tuổi sinh thái xanh là thời hạn sinh sống thực tiễn kể từ Lúc thành viên sinh rời khỏi cho đến Lúc bị tiêu diệt vì như thế nhiều nguyên vẹn nhân không giống nhau.

+ Tuổi quần thể là tuổi tác lâu trung bình của những thành viên vô quần thể.

Xem thêm: tục

App xem sách tóm lược miễn phí