turn around là gìCụm động kể từ Turn around sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Turn around

Ý nghĩa của Turn around là:

Bạn đang xem: turn around là gì

 • Làm đi ra cái gì bại liệt thành công xuất sắc

Ví dụ cụm động kể từ Turn around

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn around:

 
- They are hoping to tát TURN the company AROUND with the launch of the new products.
Họ đang được mong muốn công ty lớn thành công xuất sắc nhờ việc vận hành những thành phầm mới mẻ.

Nghĩa kể từ Turn around

Ý nghĩa của Turn around là:

 • Hoàn trở nên việc làm

Ví dụ cụm động kể từ Turn around

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn around:

 
- We hope to tát be able to tát TURN the job AROUND and deliver the product in a few weeks.
Chúng tôi mong muốn hoàn toàn có thể triển khai xong việc làm và trả thành phầm vô vài ba tuần nữa.

Nghĩa kể từ Turn around

Ý nghĩa của Turn around là:

 • Phản ứng một cơ hội xấu đi

Ví dụ cụm động kể từ Turn around

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn around:

 
- You supported the idea, sánh don't TURN AROUND and condemn it now.
Bạn cỗ vũ phát minh bại liệt nên chớ phản xạ xấu đi và lên án nó.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Turn around bên trên, động kể từ Turn còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Turn against

  Xem thêm: gia phả dòng họ

 • Cụm động từ Turn around

 • Cụm động từ Turn away

 • Cụm động từ Turn down

 • Cụm động từ Turn in

 • Cụm động từ Turn into

 • Cụm động từ Turn off

 • Cụm động từ Turn on

 • Cụm động từ Turn out

 • Cụm động từ Turn over

  Xem thêm: luật lao động 2015

 • Cụm động từ Turn to

 • Cụm động từ Turn up


t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp