vàng miếng sjc 1 lượng giá bao nhiêu

Giá vàng SJC nội địa thông thường dịch chuyển theo đòi Xu thế giá bán vàng toàn cầu. Để biết đúng mực giá bán vàng SJC ngày hôm nay tăng - rời và thanh toán ở tầm mức tối đa là từng nào, hãy update vấn đề giá bán tiên tiến nhất sau đây.

Giá vàng SJC ngày hôm nay 16/1/2024

Mở cửa ngõ phiên thanh toán, giá bán vàng SJC ngày hôm nay (16/1) đang được update...

Bạn đang xem: vàng miếng sjc 1 lượng giá bao nhiêu

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 1/2024

- Ngày 2/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69 - 71 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,5 - 74,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 70,5- 72,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,5 - 75,52 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 71,9 - 72,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,9 - 75,5 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72 - 72,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,8 - 75,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72 - 72,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,8 - 75,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 71,5 - 72,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,5 - 75,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 71,1 - 71,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,95 - 74,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 71,5 - 71,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,5 - 74,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 71,7 - 72 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,25 - 74,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,75 - 73,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 75,25 - 75,72 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 73,45 - 74 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 75,95 - 77,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/1: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 74,25 - 74,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 76,75 - 77,5 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 12/2023

- Ngày 1/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,6 - 73,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,6 - 73,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,85 - 73,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,3 - 74,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,6 - 72,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,8 - 74,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72 - 73,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74 - 74,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,9 - 73,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,1 - 74,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,9 - 73,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74 - 74,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,65 - 73,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,85 - 74,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,8 - 73 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,95 - 74,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,4 - 72,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,5 - 73,62 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,5 - 72,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,5 - 73,62 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,8 - 73,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,8 - 74,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 73,2 - 73,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,3 - 74,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 73,2 - 73,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,3 - 74,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 73,2 - 73,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,35 - 74,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 73,4 - 73,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,4 - 74,52 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 74,05 - 74,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 75,2 - 75,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 74,4 - 74,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 75,4 - 75,5 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 74,9 - 75,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 75,95 - 76,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 74,9 - 75,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 75,95 - 76,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 75,75 - 75,9 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 76,9 - 77 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 77,3 - 77,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 78,5 - 78,62 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 77,2 - 77,8 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 79,2 - 79,52 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 77,8 - 78,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 79,5 - 79,82 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/12: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,5 - 73,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 76 - 76,7 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 11/2023

- Ngày 1/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,85 - 70,05 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,6 - 70,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,95 - 70,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,75 - 70,82 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,85 - 69,9 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,6 - 70,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,85 - 69,9 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,6 - 70,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,2 - 68,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,7 - 69,9 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,25 - 68,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,4 - 70 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,85 - 68,9 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,85 - 69,92 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,05 - 69,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70 - 70,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,1 - 69,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,1 - 70,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,1 - 69,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,1 - 70,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,3 - 69,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,2 - 70,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,5 - 69,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,5 - 70,52 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,55 - 69,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,4 - 70,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,55 - 69,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,4 - 70,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,7 - 70,72 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,7 - 70,72 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,95 - 70,05 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,75 - 70,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 70,2 - 70,25 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,9 - 71 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 70,5 - 70,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 71,25 - 71,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 70,7 - 70,8 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 71,55 - 71,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 70,6 - 70,65 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 71,45 - 71,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 70,9 - 71,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 71,8 - 72,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 71,25 - 71,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 72,3 - 72,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 71,25 - 71,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 72,3 - 72,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 73,1 - 73,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 74,3 - 74,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/11: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 72,2 - 72,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 73,6 - 73,8 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 10/2023

- Ngày 2/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,1 - 68,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,8 - 68,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,1 - 68,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,9 - 69,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,15 - 68,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,9 - 69,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,05 - 68,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,85 - 68,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,15 - 68,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,95 - 69,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,25 - 68,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,2 - 69,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,7 - 68,8 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,4 - 69,52 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,85 - 69 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,65 - 69,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,85 - 69,05 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,75 - 69,77 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,1 - 69,35 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,9 - 70,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,35 - 69,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,02 - 70,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,35 - 69,8 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,15 - 70,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,7 - 69,85 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,55 - 70,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,45 - 69,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,25 - 70,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,25 - 69,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,15 - 70,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,55 - 69,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,35 - 70,47 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 70 - 70,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,8 - 70,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 70,15 - 70,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,05 - 70,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,9 - 70,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,75 - 71 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,95 - 70,05 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,7 - 70,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,8 - 69,9 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,6 - 70,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,65 - 69,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,35 - 70,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,9 - 70,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,7 - 70,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,9 - 70,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,7 - 71 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 70 - 70,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,8 - 70,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 31/10: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 69,8 - 69,95 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 70,6 - 70,67 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 9/2023

- Ngày 5/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,45 - 67,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,15 - 68,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,65 - 67,75 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,35 - 68,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,7 - 67,8 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,35 - 68,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,9 - 68,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,5 - 68,92 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,05 - 68,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,75 - 68,85 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,05 - 68,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,85 - 68,87 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,1 - 68,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,85 - 68,9 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,95 - 68,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,75 - 68,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,9 - 68 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,6 - 68,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,8 - 67,9 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,55 - 68,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,9 - 68 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,7 - 68,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,15 - 68,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,95 - 69,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,45 - 68,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,25 - 69,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,5 - 68,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,2 - 69,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,4 - 68,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,2 - 69,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,3 - 68,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,05 - 69,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,25 - 68,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,05 - 69,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,25 - 68,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 69,05 - 69,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68,15 - 68,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,85 - 69 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 68 - 68,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,7 - 68,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,7 - 68,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,8 - 68,85 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,95 - 68,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,75 - 68,87 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/9: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,9 - 68,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,75 - 68,95 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 8/2023

- Ngày 1/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,8 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,52 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,8 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,9 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,52 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,95 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,9 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 67 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,62 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 67 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,25 - 67,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,9 - 68,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,15 - 67,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,85 - 68,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,2 - 67,35 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,95 - 68,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,2 - 67,35 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,95 - 68,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,2 - 67,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,95 - 68,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,25 - 67,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,1 - 68,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/8: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 67,24 - 67,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 68,3 - 68,35 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 7/2023

- Ngày 1/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

Xem thêm: vay app

- Ngày 6/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,3 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,25 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/7: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,27 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 6/2023

- Ngày 1/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,3 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,7 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/6: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 5/2023

- Ngày 8/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,65 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,2 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,65 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,2 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,55 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,55 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,55 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,15 - 67,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,65 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,2 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 31/5: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,15 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 4/2023

- Ngày 1/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,2 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,9 - 66,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,6 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,2 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,25 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,65 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,25 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,3 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,3 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,9 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/4: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,2 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 3/2023

- Ngày 1/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,15 - 66,25 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,85 - 66,97 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,2 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,85 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,15 - 66,25 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,85 - 66,97 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,15 - 66,25 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,8 - 66,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,15 - 66,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,8 - 66,9 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,05 - 66,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,7 - 66,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 65,8 - 66 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,5 - 66,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 65,8 - 65,95 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,55 - 66,62 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 65,95 - 66 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,6 - 66,72 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 65,9 - 66,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,6 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,1 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,9 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,25 - 66,35 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,1 - 66,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,85 - 66,92 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66 - 66,1 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,7 - 66,72 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,15 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,85 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,50 - 67,77 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,30 - 67,5 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,6 - 66,85 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,45 - 67,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,2 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,25 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,55 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,25 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,6 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,35 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,55 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,25 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,2 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,2 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,95 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 31/3: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,07 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá bán vàng SJC mon 2/2023

Vàng SJC là loại vàng nguyên vẹn hóa học và chỉ chiếm khoảng chừng 0,01% tạp hóa học, được tạo ra vì như thế Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Thành (SJC).

Vàng SJC được đúc nguyên vẹn miếng hình chữ nhật, theo đòi trọng lượng. Trên mặt phẳng của vàng với in hình con cái dragon và thông số kỹ thuật 4 số chín biểu thị vàng nguyên vẹn hóa học 99,99%, mặt mày còn sót lại của sắt kẽm kim loại quý này in vấn đề về doanh nghiệp tạo ra. Do bại, vàng SJC còn mang tên gọi không giống là vàng miếng dragon vàng SJC.

Khảo sát từ trên đầu mon đến giờ đã cho thấy, giá bán vàng SJC nhập mon 2/2023 đang được mua sắm nhập - xuất kho với nút giá bán tối đa là 66,8 triệu đồng/lượng và 67,65 triệu đồng/lượng.

Chi tiết giá bán vàng SJC nhập mon 2/2023 bên trên những khối hệ thống cửa hàng được tham khảo như sau:

- Ngày 1/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,1 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,4 - 66,8 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,4 - 67,62 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,4 - 67,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,2 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,2 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,2 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,2 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,2 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,25 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,25 - 67,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,55 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,35 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,3 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,25 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,3 - 67,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,35 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,25 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,3 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,25 - 66,35 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,1 - 66,35 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,25 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng

- Ngày 21/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,25 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,4 - 67,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,5 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67,1 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,2 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 67 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,15 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,9 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,1 - 66,2 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,9 - 66,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,1 - 66,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,8 - 66,9 triệu đồng/lượng.

Xem thêm: cách kiểm tra cccd đã làm xong chưa

- Ngày 28/2: Giá mua sắm niêm yết trong tầm 66,05 - 66,15 triệu đồng/lượng. Giá cung cấp thanh toán xung quanh nút 66,75 - 66,87 triệu đồng/lượng.

Qua thành phẩm bên trên, hoàn toàn có thể thấy, nhập mon 2/2023, giá bán vàng SJC vẫn rời 750.000 đồng/lượng ở chiều mua sắm nhập và 900.000 đồng/lượng ở chiều xuất kho.

>>> Xem thêm: Giá vàng ngày hôm nay của những loại vàng khác ví như giá bán vàng 18K và giá bán vàng 24K (giá vàng 9999)