xác nhận cư trú

LĨNH VỰC TTHC

Chọn nghành giấy tờ thủ tục hành chính

Bạn đang xem: xác nhận cư trú

Xác nhận vấn đề về cư trú

Mức phỏng hỗ trợ công ty công trực tuyến

Thương Mại Dịch Vụ công trực tuyến 1 phần

Trình tự động thực hiện

 • - Cách 1: Cá nhân, tổ chức triển khai sẵn sàng làm hồ sơ bám theo quy toan của pháp lý.
  - Cách 2: Cá nhân, tổ chức triển khai nộp làm hồ sơ bên trên Công an cung cấp xã.
  - Cách 3: Khi tiêu thụ làm hồ sơ xác nhận vấn đề về trú ngụ, phòng ban ĐK trú ngụ đánh giá tính pháp luật và nội dung hồ nước sơ:
  + Trường hợp ý làm hồ sơ tiếp tục tương đối đầy đủ, hợp thức thì tiêu thụ làm hồ sơ và cung cấp Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa trả thành quả (mẫu CT04 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho những người đăng ký;
  + Trường hợp ý làm hồ sơ đầy đủ ĐK tuy nhiên ko đầy đủ làm hồ sơ thì chỉ dẫn bổ sung cập nhật, đầy đủ và cung cấp Phiếu chỉ dẫn bổ sung cập nhật, đầy đủ làm hồ sơ (mẫu CT05 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho những người đăng ký;
  + Trường hợp ý làm hồ sơ ko đầy đủ ĐK thì kể từ chối và cung cấp Phiếu kể từ chối tiêu thụ, xử lý làm hồ sơ (mẫu CT06 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho những người ĐK.
  - Cách 4: Căn cứ bám theo ngày hứa bên trên Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa trả thành quả nhằm nhận thông tin thành quả xử lý giấy tờ thủ tục ĐK trú ngụ (nếu có).

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 03 Ngày thực hiện việc Kể từ thời điểm ngày cảm nhận được làm hồ sơ hợp thức, phòng ban ĐK trú ngụ đem trách móc nhiệm cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân vô thời hạn 03 ngày thao tác với tình huống cần thiết xác minh; tình huống kể từ chối xử lý thì nên vấn đáp vày văn bạn dạng và nêu rõ ràng nguyên nhân.01 Ngày thực hiện việc Nộp làm hồ sơ thẳng bên trên Công an cung cấp xã.
  Thời gian tham tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 sản phẩm tuần (trừ những ngày nghỉ ngơi lễ, đầu năm bám theo quy toan của pháp luật).

  Kể từ thời điểm ngày cảm nhận được làm hồ sơ hợp thức, phòng ban ĐK trú ngụ đem trách móc nhiệm cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân vô thời hạn 01 ngày thao tác với tình huống vấn đề đem vô Trung tâm tài liệu vương quốc về dân sinh sống.

 • Trực tuyến
 • 01 Ngày thực hiện việc Nộp làm hồ sơ trực tuyến qua loa những cổng hỗ trợ công ty công trực tuyến như: Trực tuyến bên trên Cổng công ty công qua loa Cổng công ty công vương quốc, hoặc qua loa Cổng công ty công Sở Công an, Cổng công ty công quản lý và vận hành trú ngụ.
  Thời gian tham tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 sản phẩm tuần (trừ những ngày nghỉ ngơi lễ, đầu năm bám theo quy toan của pháp luật).

  Kể từ thời điểm ngày cảm nhận được làm hồ sơ hợp thức, phòng ban ĐK trú ngụ đem trách móc nhiệm cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân vô thời hạn 01 ngày thao tác với tình huống vấn đề đem vô Trung tâm tài liệu vương quốc về dân sinh sống.

  03 Ngày thực hiện việc Kể từ thời điểm ngày cảm nhận được làm hồ sơ hợp thức, phòng ban ĐK trú ngụ đem trách móc nhiệm cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân vô thời hạn 03 ngày thao tác với tình huống cần thiết xác minh; tình huống kể từ chối xử lý xác nhận vấn đề về trú ngụ thì nên vấn đáp vày văn bạn dạng và nêu rõ ràng nguyên nhân.

Thành phần hồ nước sơ

Xem thêm: pegging

Tên giấy tờ tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA). CT01 Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 56/2021/TT-BCA Số: 56/2021/TT-BCA

 • Luật 68/2020/QH14 Số: 68/2020/QH14

 • Thông tư 55/2021/TT-BCA Số: 55/2021/TT-BCA

 • Nghị toan 62/2021/NĐ-CP Số: 62/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 57/2021/TT-BCA Số: 57/2021/TT-BCA

  Xem thêm: tỷ lệ kèo chấp

Biểu mẫu

File mẫu:

 • Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) Tải về

Kết trái khoáy thực hiện

 • Xác nhận vấn đề về cư trú
 • Phiếu kể từ chối tiêu thụ, xử lý hồ nước sơ