xin cấp lại bằng lái xe máy

Cấp lại Giấy luật lệ lái xe

Xem chi tiết

Trình tự động thực hiện

a) Nộp làm hồ sơ TTHC:
Người tài xế nộp làm hồ sơ đề xuất cấp cho lại Giấy luật lệ tài xế cho tới Cục Đường cỗ nước ta hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ. Cấp lại Giấy luật lệ tài xế vận dụng trong số tình huống sau:
+ Giấy luật lệ tài xế quá thời hạn sử dụng;
+ Giấy luật lệ tài xế bị mất;

Bạn đang xem: xin cấp lại bằng lái xe máy

b) Giải quyết TTHC:
- Cục Đường cỗ nước ta hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ tiêu thụ, đánh giá hồ nước sơ; xác minh Giấy luật lệ tài xế (nếu Giấy luật lệ tài xế ko vì thế phòng ban ê cấp); xét cấp cho lại Giấy luật lệ tài xế hoặc đòi hỏi sát hoạnh họe lại theo đuổi quy lăm le nhằm cấp cho lại Giấy luật lệ tài xế.
(Khi cho tới triển khai giấy tờ thủ tục cấp cho lại giấy tờ luật lệ tài xế được tự sướng thẳng và xuất trình những bạn dạng chủ yếu làm hồ sơ nhằm so sánh, trừ những bạn dạng chủ yếu vẫn gửi).

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày thực hiện việc
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • Lệ phí: - Phí sát hoạnh họe lái xe: + Đối với thi đua sát hoạnh họe tài xế xe máy (hạng xe pháo A1, A2, A3, A4): sát hoạnh họe lý thuyết: 40.000đ/lần; sát hoạnh họe thực hành: 50.000đ/lần. + Đối với thi đua sát hoạnh họe tài xế xe hơi (hạng xe pháo B1, B2, C, D, E, F): sát hoạnh họe lý thuyết: 90.000đ/lần; sát hoạnh họe nhập hình: 300.000 đ/lần; sát hoạnh họe bên trên lối giao thông vận tải công cộng: 60.000 đ/lần Đồng
 • - Trường thích hợp giấy tờ luật lệ tài xế bị tổn thất, quá thời hạn dùng kể từ 03 mon trở lên:
  + Sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đuổi quy lăm le, cần dự sát hoạnh họe lại những nội dung:
  a) Quá hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, cần dự sát hoạnh họe lại lý thuyết;
  b) Quá hạn dùng kể từ 01 năm trở lên trên, cần sát hoạnh họe lại cả lý thuyết và thực hành thực tế.
  + Thời gian dối trao giấy phép tài xế muộn nhất không thật 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày kết đốc kỳ sát hoạnh họe.
  Trực tiếp 02 Tháng
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • - Trường thích hợp giấy tờ luật lệ tài xế bị tổn thất, còn thời hạn dùng hoặc quá thời hạn dùng bên dưới 03 tháng:
  Sau thời hạn 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ, tự sướng và nộp lệ phí theo đuổi quy lăm le, còn nếu như không vạc hiện nay giấy tờ luật lệ tài xế hiện nay đang bị những phòng ban sở hữu thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý; mang tên nhập làm hồ sơ của phòng ban quản lý và vận hành sát hoạnh họe, thì được cấp cho lại giấy tờ luật lệ tài xế.

  Thành phần hồ nước sơ

  Trường thích hợp Giấy luật lệ tài xế bị tổn thất, còn thời hạn dùng hoặc quá...

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ gốc phù phù hợp với giấy tờ luật lệ tài xế (nếu có) Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Giấy nhà lao mức độ khoẻ của những người tài xế vì thế bệnh viện sở hữu thẩm quyền cấp cho theo đuổi quy lăm le, trừ tình huống cấp cho lại giấy tờ luật lệ tài xế ko thời hạn những hạng A1, A2, A3 Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân (đối với những người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn dùng (đối với những người quốc tế, người nước ta lăm le cư ở nước ngoài) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Đơn đề xuất thay đổi (cấp lại) giấy tờ luật lệ tài xế theo đuổi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường thích hợp Giấy luật lệ tài xế quá thời hạn sử dụng:

  Xem thêm: truyện gì

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người nước ta lăm le cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc chứng tỏ thư nước ngoài phó hoặc chứng tỏ thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà lao mức độ khoẻ của những người tài xế vì thế bệnh viện sở hữu thẩm quyền cấp cho theo đuổi quy lăm le. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn đề xuất thay đổi (cấp lại) giấy tờ luật lệ tài xế theo đuổi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường thích hợp Giấy luật lệ tài xế bị tổn thất, quá thời hạn dùng kể từ 3 mon...

  Xem thêm: thuyết

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người nước ta lăm le cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc chứng tỏ thư nước ngoài phó hoặc chứng tỏ thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà lao mức độ khoẻ của những người tài xế vì thế bệnh viện sở hữu thẩm quyền cấp cho theo đuổi quy định Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn đề xuất thay đổi (cấp lại) giấy tờ luật lệ tài xế theo đuổi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan tiền thực hiện

  Cục Đường cỗ Việt Nam

  Sở Giao thông vận tải

  Yêu cầu, ĐK thực hiện

  Người sở hữu giấy tờ luật lệ tài xế quá thời hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, Tính từ lúc ngày hết hạn sử dung, cần sát hoạnh họe lại lý thuyết nhằm cấp cho lại giấy tờ luật lệ lái xe; Từ 01 năm trở lên trên, Tính từ lúc ngày hết hạn sử dung, cần sát hoạnh họe lại cả lý thuyết và thực hành thực tế nhằm cấp cho lại giấy tờ luật lệ lái xe