xin lý lịch tư pháp ở đâu

Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo đuổi khuôn quy ấn định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 03.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo đuổi khuôn quy ấn định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 04.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Bản chụp Chứng minh quần chúng. # hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những người được cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường thích hợp nộp bạn dạng chụp thì cần xuất trình bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh. Trường thích hợp không tồn tại bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh thì nộp bạn dạng sao sở hữu xác nhận theo đuổi quy ấn định của pháp luật). Bản chính: 0 - Bản sao: 1
+ Văn bạn dạng ủy quyền nhập tình huống ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường thích hợp người được ủy quyền là phụ thân, u, bà xã, ck, con cái của những người ủy quyền thì ko cần thiết văn bạn dạng ủy quyền). Văn bạn dạng ủy quyền cần được công triệu chứng, xác nhận theo đuổi quy ấn định của pháp lý nước Việt Nam. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Cá nhân đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ko được ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Hình như, tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp nằm trong đối tượng người sử dụng được miễn hoặc rời phí cần xuất trình những sách vở nhằm chứng tỏ. Bản chính: 0 - Bản sao: 0